Asiasana: Synnytys- ja naistentautioppi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Myös monitumaisia alkioita kannattaa pakastaa alkionsiirtoja varten (Väitös: LL Jaana Seikkula, 13.9.2019, synnytys- ja naistentautioppi)

LL Jaana Seikkula selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan solujen monitumaisuuden esiintyvyyttä pakastetuissa alkioissa ja mahdollisia monitumaisuuden ilmaantuvuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös monitumaisuuden merkitystä pakastealkiosiirtojen raskausennusteelle. Tutkimus antaa lisätietoa pakastealkiosiirtojen raskaustuloksiin vaikuttavista tekijöistä. 

Synnytys- ja naistentautioppia vuodesta 1945 alkaen

Suomen ensimmäinen yliopisto, Turun Akatemia, perustettiin vuonna 1640 ja sen ensimmäinen kirurgian ja synnytysopin professuuri vuonna 1812. Turkuun valmistui myös Suomen ensimmäinen synnytyslaitos vuonna 1816. Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopistoon (1920–) puolestaan perustettiin vuonna 1943 ja sen ensimmäinen synnytys- ja naistentautiopin professorin virka julistettiin auki vuonna 1945.

Opiskelu synnytys- ja naistentautiopin oppiaineessa

Synnytys- ja naistentautiopin oppiaine vastaa lääketieteellisen tiedekunnan viidennen vuoden opiskelijoille annettavasta naistentautien ja synnytysten perusopetuksesta, joka toteutuu kymmenen viikon opintojaksoina kaksi kertaa vuodessa. 

Tutkimus synnytys- ja naistentautiopin oppiaineessa

Synnytys- ja naistentautiopin oppiaineen kaksi valtakunnallista keihäänkärkitoimintoa ovat endometrioosi- ja TESE-kirurgia (Testicular Excision for Sperm Extraction), joiden parissa toimii omat tutkimusryhmät. 

Vaihdevuosioireiden taustalla monia syitä, myös sairauksia (Väitös: LL Riina Katainen, 7.12.2018, synnytys- ja naistentautioppi)

Vaihdevuosi-ikäiset naiset kokevat useita erilaisia oireita. Kuumat aallot ja yöhikoilu ovat yleensä seurausta vaihdevuosiin liittyvistä hormonaalisista muutoksista, mutta joskus muiden oireiden, etenkin mielialaoireiden tai muistiongelmien, taustalla voikin piillä krooninen sairaus. Tämä kävi ilmi naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Riina Kataisen tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Endometrioosiin viittaavia oireita todetaan jo teini-ikäisillä tytöillä (Väitös: LL Pia Suvitie, 8.6.2018, synnys- ja naistentautioppi)

Endometrioosi on yleinen, mutta huonosti tunnettu hedelmällisessä iässä olevien naisten pitkäaikaissairaus. Siihen liittyvät kipuoireet alkavat usein jo teini-iässä, mutta endometrioosi paljastuu oireiden syyksi tyypillisesti vuosien viiveellä. LL Pia Suvitien Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan jopa 5–10 prosentilla koulutytöistä on endometrioosiin viittaavia oireita. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että munasarjasyövän diagnostiikassa käytettävää merkkiainetta voidaan käyttää apuna erottamaan munasarjan endometrioosikystat munasarjasyövästä.