Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen ilmenee jo alkuraskauden verinäytteessä

04.04.2023

Turun yliopiston tutkimuksessa naisilla, joille kehittyi raskauden jälkeen diabeteksen esiaste, oli poikkeava aineenvaihdunnallinen profiili jo alkuraskaudessa. Heillä erityisesti pienikokoisten HDL-kolesterolihiukkasten määrä oli alkuraskaudessa lisääntynyt.

Äidin aineenvaihdunta muuttuu raskauden aikana muun muassa sikiön kasvun turvaamiseksi. Poikkeavuuksia raskaudenaikaisessa aineenvaihdunnassa on aiemmin havaittu naisilla, jotka sairastuvat raskausdiabetekseen. Koska raskausdiabetes on voimakas tyypin 2 diabeteksen riskitekijä, halusivat tutkijat selvittää, voiko suurentuneessa tyypin 2 diabeteksen riskissä olevat naiset tunnistaa jo raskaudenaikaisen aineenvaihdunnan perusteella.

Äitien tyypin 2 diabeteksen riskiä tutkittiin Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan äiti-lapsi-tutkimuksessa. Äitien verinäytteiden aineenvaihdunnalliset profiilit alku- ja loppuraskaudessa mitattiin menetelmällä, joka tunnistaa yli 200 aineenvaihduntatuotetta. Lisäksi äitien verensokeritasapainoa ja insuliiniresistenssiä mitattiin perinteisillä laboratoriokokeilla synnytyksen jälkeen. Verinäytteiden raskaudenaikaisia aineenvaihdunnallisia profiileja vertailtiin naisilla, joilla oli diabeteksen esiaste ja naisilla, joiden paastosokeri oli normaali kaksi vuotta synnytyksen jälkeen.

– Havaitsimme, että alkuraskauden aineenvaihdunnallinen profiili ennusti yhdessä kliinisten tekijöiden, kuten iän ja raskautta edeltävän painoindeksin, kanssa diabeteksen esiastetta. Suurempi pienten HDL-kolesterolihiukkasten määrä verenkierrossa alkuraskaudessa oli yhteydessä kohonneeseen paastosokeriin ja korkeampaan insuliiniresistenssiin kaksi vuotta synnytyksen jälkeen, kertoo väitöskirjatutkija Ella Muhli Varhainen ravitsemus ja terveys -tutkimusryhmästä.

– Tutkimustulostemme perusteella suurentuneessa tyypin 2 diabeteksen riskissä olevat naiset voi olla mahdollista tunnistaa varhain raskauden aikana verinäytteen aineenvaihdunnallisen profiilin avulla. Vastaavaa yhteyttä ei kuitenkaan havaittu loppuraskaudessa, Muhli lisää.

Pienten HDL-hiukkasten suurentunut määrä verenkierrossa on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty tyypin 2 diabeteksen riskin lisäksi sydän- ja verisuonitautien riskiin.

Tutkimustulokset on julkaistu Metabolomics-lehdessä.

Luotu 04.04.2023 | Muokattu 04.04.2023