Tutkimus synnytys- ja naistentautiopin oppiaineessa

Synnytys- ja naistentautiopin oppiaineen kaksi valtakunnallista keihäänkärkitoimintoa ovat endometrioosi- ja TESE-kirurgia (Testicular Excision for Sperm Extraction), joiden parissa toimii omat tutkimusryhmät. 

Vaihdevuosien tutkimuksessa painopistealueena ovat ikääntymisen ja hormonihoidon vaikutus kognitioon ja uneen sekä lääkehoitotutkimukset ja näistä erityisesti hormonihoidon vaikutukset kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen. Viime vuosina tutkimus on laajentunut myös valtakunnallisen ison kohorttiaineiston (HESSUP) avulla selvitettävään elämänlaatututkimukseen vaihdevuosi-ikäisillä naisilla kuin myös mammografiaseulonnoissa käyneiden potilaiden vaihdevuosioireiden seurantatutkimukseen. Myös miehen ja naisen ikääntymistä ja vaihdevuosia on selvitetty yhteistyössä Fysiologian sekä Kansanterveystieteen laitoksen kanssa. 
   
Operatiivisen gynekologian tutkimuksissa on keskitytty leikkauksella hoidettavien ongelmien epidemiologiaan, hoitojen tehokkuuteen ja komplikaatioihin sekä urogynekologiassa uusien leikkausmetodien vertailuun. 
 
Endometrioosiprojektia toteutetaan yhteistyössä biolääketieteen laitoksen kanssa, ja tutkimus jakautuu uusien diagnostisten markkerien kehittämiseen ja hyödyntämiseen, vaativan kirurgisen hoidon tuloksiin ja taudin eri ilmenemismuotojen kliinisepidemiologisiin selvityksiin. Projekti on keskittänyt myös endometrioosin hoidon koko sairaanhoitopiiriin ERVA-alueella. 
 
Gynekologisessa onkologiassa on keskitytty kliiniseen gynekologiseen onkologiaan, mm. syövän varhaistoteamisen kannalta. Lisäksi solunsalpauksen sädeherkkyyden tutkiminen in vitro ja laaja HPV-tutkimus kuin myös geeniteknologiaan perustuvat syöpätutkimukset ovat olleet painopistealueita. Uusin tutkimusalue selvittelee epiteliaalisen munasarjasyövän levinneisyyden ja hoitovasteen arviointia käyttäen positroni-, emissiotomografiaa ja tietokonetomografiaa.
 
Perinatologiassa raskausdiabetes, raskausmyrkytys ja raskauspahoinvointi, raskauden vaikutus unen laatuun sekä kansallinen keisarinleikkausprojekti ovat tutkimuksen painopistealueita, joihin liittyy myös raskauden aikaisten infektioiden ja niiden sikiövaikutusten, kuten myös sikiöfysiologian tutkiminen. Yhdessä lastenklinikan kanssa on toteutettu pikkukeskosia koskevaa laajaa yhteistyöprojektia PIPARI. 
 
Hoitotieteen alueella on myös aktivoitu hoitoisuusluokitusten kehittämiseen sekä korkean ja matalan riskin ensisynnyttäjien raskausodotuksia ja synnytyskokemuksia koskevan tutkimuksen alueella. 

Synnytys- ja naistentautiopin oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja