Koe-eläinkeskuksen laatujärjestelmä ja GLP

Laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on hyväksyttyjen toimintatapojen mukaista ja henkilökunta noudattaa sovittuja toimintaohjeita eri tehtävissään. 

Koe-eläinkeskuksessa noudatetaan Turun yliopiston laatupolitiikkaa. Tämän lisäksi koe-eläinkeskus on OECD-viranomaisten hyväksymä kemikaalilain mukainen valtuutettu testauslaboratorio, jossa voidaan suorittaa kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuustutkimuksia. 

Eläinten laatu

Koe-eläinkeskus varmistaa mikrobiologisen laadunvalvonnan avulla, että eläimissä ei esiinny haitallisia mikro-organismeja, jotka aiheuttavat eläimille ja ihmisille sairauksia tai haittaavat tutkimustuloksia.

Koe-eläinkeskus hankkii eläimet pääsääntöisesti rekisteröidyistä tuotantolaitoksista jolloin eläinten perimä ja mikrobiologinen laatu tunnetaan tarkasti ja niitä valvotaan.

FELASA (Federation of European Animal Science Associations) on laatinut lajikohtaiset ohjeet eläinten terveystarkkailua varten ja listannut tunnetut taudinaiheuttajat, joita ei saisi esiintyä tutkimustarkoituksiin käytettävissä eläimissä.

Koe-eläinkeskuksen eläinlääkäri päättää, millä edellytyksillä eläimet voidaan hyväksyä tiloihin.

Muista käyttäjälaitoksista tulevat eläimet, joilla on puutteellinen terveystarkkailuhistoria tai mikrobiologinen laatu voidaan puhdistaa mikrobiologisesti esimerkiksi alkionsiirtojen tai keisarinleikkausten avulla.

GLP – Good Laboratory Practice

GLP (Good Laboratory Practice – hyvä laboratoriokäytäntö) on tutkimusta koskeva kokonaisvaltainen laatu- ja dokumentointijärjestelmä, jota viranomaiset edellyttävät kemikaalilainsäädännön mukaisilta turvallisuustutkimuksilta.

Koe-eläinkeskuksessa noudatetaan OECD-maiden hyväksymiä GLP-periaatteita. Hyväksytyissä toimintaohjeissa (Standard Operation Procedure, SOP) on kuvattu yksityiskohtaisesti miten eläinyksikössä toimitaan ja miten toiminta dokumentoidaan ja arkistoidaan. Viranomaiset tarkastavat laitoksen määräajoin varmistuakseen, että toimintaohjeita noudatetaan käytännössä.​ 

Säännöllisiin viranomaistarkastuksiin perustuva GLP-hyväksyntä on myönnetty koe-eläinkeskukselle vuosina 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014​, 2016, 2018 ja 2020.