Asiasana: koe-eläinkeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

CRISPR workshop 2024

Aika

18.3.2024 klo 9.00 - 22.3.2024 klo 16.00
Introduction to CRISPR/Cas9 system gRNA and homology-directed repair template design in vitro ribonucleoprotein delivery Experimental efficiency analysis

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta täyttää 80 vuotta – juhlaviikolla myös yleisölle avointa ohjelmaa

29.09.2023

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta viettää 80-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2023. Tiedekunta on toiminut vuodesta 1943 lähtien terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja alueellisena vaikuttajana. Juhlavuosi huipentuu 2.–6.10. juhlaviikkoon, joka tarjoaa myös mielenkiintoista kaikille avointa ohjelmaa.

Kokeellisia malleja voidaan soveltaa MS-taudin lääkkeiden ja radiolääkkeiden arvioinnissa (Väitös: FM Susanne Vainio, 29.4.2022, kliiniset neurotieteet)

FM Susanne Vainio tutki väitöskirjassaan aivojen tulehdusreaktioiden kuvantamista MS-taudin toteamiseen tautimalleilla. Uusia, tarkempia diagnostisia menetelmiä neuroinflammaation kuvantamiseen tarvitaan, jotta tauti voidaan todeta varhaisemmassa vaiheessa, taudin etenemistä voidaan seurata, ja uusien lääkehoitojen tehoa arvioida. Väitöskirjassa arvioitua tautimallia sovelletaan jo useissa eri kansainvälisissä tutkimusryhmissä uusien PET-kuvantamisen merkkiaineiden arviointiin.

Lääketieteellinen tiedekunta palkitsi lihassairauksien ja akuuttilääketieteen uranuurtajat sekä koe-eläinkurssin

30.11.2020

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2020 tunnustuspalkinnot. LT, dosentti, neurologian erikoislääkäri Manu Jokela sai Vuoden 2020 Kliinisen silmän, ja oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin koe-eläinkeskuksen verkkokurssille. Vuoden erikoislääkärikouluttajana puolestaan palkittiin akuuttilääketieteen erikoisalan vastuuhenkilö, koulutusylilääkäri Jarmo Lehtonen. 

Turun yliopiston koe-eläinkeskus mahdollistaa laadukkaan lääketutkimuksen

23.04.2020

Turun yliopiston koe-eläinkeskus on Suomen ainoa GLP-laatujärjestelmässä toimiva, kansainvälisesti yhdenmukaistettu koe-eläinlaitos, jossa voidaan suorittaa OECD:n viranomaisvaatimusten mukaisia prekliinisiä kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuus-, toksisuus- ja tehotutkimuksia. Keskuksen tarjoamat palvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä alueella tehtävälle tutkimukselle ja lääkekehitykselle.

Koe-eläinkeskuksen järjestämä koulutus

Koe-eläinkeskus järjestää lain edellyttämää koulutusta henkilöille, jotka tekevät toimenpiteitä eläimillä, hoitavat tai lopettavat niitä tai suunnittelevat hankkeita, joissa käytetään eläimiä. 

Tietoa eläinten käytöstä tutkimuksessa

Eläimillä tehtävä biolääketieteellinen perustutkimus tuottaa tietoa, jota voidaan soveltaa ihmisten ja eläinten sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitamiseen tai parantamiseen

Koe-eläinkeskuksen toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Lainsäädännöllä varmistetaan, että eläimiä käytetään tutkimuksiin vain tärkeistä ja tarpeellisista syistä. Toimintaa säädellään ja ohjataan kansallisilla ja kansainvälisillä säädöksillä, sopimuksilla ja ohjeistoilla.