Mentorointi opiskelijan asiantuntijaksi kasvamisen tukena

Mentorointia järjestetään peruskoulutuksen aikana biolääketieteen kandi- ja maisterivaiheissa, sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmissa.

Mitä mentorointi on?


Mentorointi kuuluu lääketieteen, biolääketieteen ja hammaslääketieteen keskeisiin opintoihin. Opiskelijat saavat opintojen alussa mentorin koko opiskeluajaksi. Mentori tapaa omaa noin kymmentä opiskelijaansa sekä yksilö- että ryhmätapaamisten merkeissä pari kertaa vuodessa. Mentoroinnin avulla pureudutaan tärkeisiin opiskeluun sekä ammatilliseen / asiantuntijaksi kasvamiseen liittyviin teemoihin. Mentorointi painottuu vahvimmin opintojen siirtymävaiheisiin: opintojen alkuun, kliinisen vaiheen aloitukseen sekä valmistumiseen.

Mentoroinnin teemoja ovat mm.

  • Eeettiset kysymykset
  • Hyvinvointi ja voimavarat
  • Kuoleman ja surun kohtaaminen
  • Salassapitovelvollisuus
  • Omat vahvuudet ja osaaminen

Pienryhmätapaamisten lisäksi mentori tapaa henkilökohtaisesti jokaisen opiskelijansa keväisin kehityskeskustelun merkeissä. Tällöin mietitään ammatillista ja asiantuntijana kehittymistä, opintojen sujumista ja muita opiskelijaa koskettavia aiheita. Opiskelijan kasvun ja kehityksen portfolio sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) käydään läpi.

Mentoreita on nykyisin yli 130 ja moni heistä on alumneja! Vapaaehtoiset mentorit ovat arvokas resurssi tiedekunnalle ja hyvän mentoroinnin edellytys. Joukossa on esimerkiksi tiedekunnan opettajia, opetushoitajia, professoreita, assistentteja sekä alumneja eli tiedekunnan ulkopuolella työskenteleviä lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja biolääketieteen alan asiantuntijoita. 

Koulutamme mentorimme. Syksyllä kaikille uusille mentoreille pidetään iltapäivän mittainen koulutus, jossa perehdytetään tehtävään. Ennen jokaista ryhmätapaamista kokoonnutaan kyseisen vuosikurssin mentorien kesken, tarkoituksena antaa vinkkejä tapaamiseen, sekä jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea. Kaikille mentoreille järjestetään pari kertaa vuodessa myös yhteisiä koulutustilaisuuksia mentorointiin ja ohjaamiseen liittyvistä teemoista.

Haluatko mentoriksi?

Ota yhteyttä:

Koulutusasiantuntija Erika Österholm (ekoste@utu.fi)