Ammatillisen jatkokoulutuksen matka-apurahat

 
Lääketieteellisen tiedekunnan ammatilliseen jatkokoulutukseen tarkoitettu matka-apurahan ja matkakulukorvauksen haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyn haussa haetaan matka-apurahoja tai matkakulukorvausta ajalle 1.1. – 31.8. ja keväällä ajalle 1.6. – 31.12. Syksyn hakuaika on loka-marraskuussa ja kevään huhti-toukokuussa.
Hakeminen
Matka-apurahaa tai matkakulukorvausta voivat hakea erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutusta suorittavat opiskelijat.
 • Hakijalla tulee olla opinto-oikeus erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutukseen
 • Matka on tehtävä kokonaisuudessaan hakemusta koskevana aikana eli matkan on sekä alettava että päätyttävä kyseisenä aikana (1.1. – 31.8. tai 1.6. – 31.12.)

Matka-apurahaa tai matkakulukorvausta haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeelle julkaistaan tällä sivulla, kun hakuaika alkaa. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa koulutuksen, kongressin tai vastaavan ohjelma sekä lyhyt selvitys opiskelun tämänhetkisestä vaiheesta sekä perustelu sille, miksi hakija katsoo olevansa oikeutettu matka-apurahan tai matkakulukorvauksen saaja. Lomaketta ei voi täyttää hakuajan ulkopuolella.

Matka-apuraha/matkakulukorvaus ajalle 1.6. - 31.12.2022, haku oli keväällä 2022.                                                                                                                       Täydennyshaku ajalle 1.9. - 31.12.2022, hakuaika on 15.8. - 31.8.2022 - hakemus tehdään sähköisesti.

Matka-apurahan ja matkakulukorvauksen käyttäminen

Ammatillisen jatkokoulutuksen matka-apuraha tai matkakulukorvaus voidaan myöntää vain Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa kirjoilla oleville ammatillisen jatkokoulutuksen opiskelijoille. Matkakulukorvauksen osalta laskun tulee perustua todellisiin kustannuksiin, joista on esitettävä tositteet.

 • Matka-apurahaa tai matkakulukorvausta voidaan käyttää ammatilliseen jatkokoulutukseen.
 • Matka-apurahasta tai matkakulukorvauksesta ei makseta päivärahoja (koulutettavan on siis itse vastattava ravinto- yms. kustannuksista kurssin aikana tai hankittava niitä varten rahoitus muualta).
 • Yliopiston palveluksessa oleville myönnetään matkakulukorvaus; myönnetty matkakulukorvaus jatko-opiskeluun liittyvästä matkasta laskutetaan matkalaskulla Travel-järjestelmässä.
 • Matka-apuraha myönnetään muille kuin yliopiston palveluksessa oleville, tällöin maksatusta varten toimitetaan tiedekunnalle matkakertomus. Sen jälkeen matka-apurahan maksatus tulee hyväksyä sähköisesti Mepco-järjestelmässä.
 • Matkalasku tai matkakertomus tehdään kahden kuukauden kuluessa matkan jälkeen.
  • Matkalaskun liitteeksi lisätään Travel-järjestelmään kuitit matka- ja majoituskustannuksista sekä mahdollisista osallistumiskustannuksista ja muista kuluista; yhteenveto kaikista kuluista yhteensä on sisällytettävä mukaan maksatusta haettaessa. Lentoliput on myös liitettävä mukaan. Osallistumismaksun osalta on kongressiesitteen tai vastaavan asiakirjan avulla selvitettävä, mitä se sisältää. (Osallistumismaksuun mahdollisesti sisältyviä aterioita ei korvata.)
  • Matkakertomuksen tekevien tulee kirjoittaa matkan vaiheet aikajärjestyksessä mahdollisimman tarkasti, lähtö-ja saapumispaikkakunnat, kulkuneuvot ja majoituspaikat sekä tilaisuuden tärkein anti omalle erikoisalalle. Täytetty matkakertomus palautetaan tiedekunnalle, jonka jälkeen tulee pyyntö käydä täyttämässä tiedot sähköisesti Mepco-järjestelmässä matka-apurahan maksatusta varten.
 • Matka-apuraha tai matkakulukorvaus voidaan myöntää myös niin, että se kattaa vain osittain matkan kustannukset
 • Turun yliopiston matkustusohjeet (esim. koskien hotellivarauksia) tulee ottaa huomioon. Matka-apurahan saaja ei voi hyödyntää matkajärjestelyissään yliopiston matkapalveluita.
 • Matka-apuraha voidaan myöntää myös kansainvälisten virtuaalikonferenssien osallistumismaksun kattamiseen.
Hakemuksen hylkäämisperusteet
 • Hakemus on myöhästynyt
 • Vaadittavat liitteet puuttuvat
 • Aiemmin myönnetty PGE:n matka-apuraha tai matkakulukorvaus (tänä ja/tai viime vuonna; kahtena edellisenä jakokertana)
 • Muualta saatu apuraha
 • Kokonaisuuden arvioinnissa hakemus ei saa riittävän hyvää sijoitusta
 • Matkan ajankohta on hakuajan ulkopuolella
 • Opinto-oikeus on muualla kuin lääketieteellisessä tiedekunnassa
 • Hakemus on mukana tohtorikoulutuksen hakemuksissa, joissa ovat mukana ne matkat, joihin liittyy oma tieteellinen esitys

Yhteystiedot

laak-ammatillinen@utu.fi