Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit (PGE) -yksikön järjestämät kurssit / PGE-courses

PGE-yksikön järjestämät jatko-opintokurssit ovat maksuttomia Turun yliopiston opiskelijoille, ellei ohjelmassa muuta mainita. Kurssit ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. / Courses organized by the PGE unit are free of charge for all University of Turku students, unless otherwise stated in the course program. The courses are open for all.

Muiden suomalaisten yliopistojen ja Turun alueen ammattikorkeakoulujen perus- ja jatko-opiskelijoiden tulee hakea joustavaa opinto-oikeutta (JOO) Turun yliopiston järjestämille opintojaksoille lääketieteellisestä tiedekunnasta vähintään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Tarkista kuitenkin mahdolliset muut koulutuskohtaiset rajoitukset.

Graduate and post-graduate students of other Finnish universities must apply for a flexible study right (JOO) for courses organized by the University of Turku. The flexible study right must be applied for at least two weeks prior to the beginning of the course. Flexible study rights for PGE courses are granted by the Faculty of Medicine. Please check course descriptions for possible limitations to participation.

Huom! Erikoistuva lääkäri voi selailla yliopiston hyväksymiä koulutuksia myös yliopistojen yhteisessä teoriakoulutuksen KOPI-järjestelmässä.

Syksyn kurssit julkaistaan pääsääntöisesti 15.6. ja kevään kurssit 15.11.
Kurssilistaukseen voi tulla lisäyksiä lukukauden aikana.

Kurssit keväällä 2023 / Courses in Spring 2023

Yleiset kurssit / General courses

PGS_1668 Philosophy of Medicine
2.3. - 29.3.2023
Registration in Peppi 2.1. - 16.2.2023
Department of Clinical Medicine / Veikko Launis

PGS_1675 Laboratory Animal Science Course (ENG)
8.5. - 2.6.2023
Registration in Peppi 20.3. - 21.4.2023
UTUCAL / Emrah Yatkin

KIEN3321 Advanced Academic Writing
12.1. - 9.2.2023
Registration in Peppi
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

KIEN3341 Oral Presentation Skills
2.3. - 30.3.2023
Registration in Peppi 1.12.2022 - 23.2.2023
Maximum 12 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

PGS_1732 Kliinisen tutkimuksen statistiikan perusteet
6.2. - 10.2.2023
Ilmoittautuminen Pepissä 1.12.2022 – 30.1.2023
Max 40 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Terhi Kolari, Mari Koivisto

PGS_1820 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla, itsenäisesti suoritettava kurssi
1.9.2022 - 31.5.2023
Ilmoittautuminen Pepissä
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla
19.4. - 20.4.2023
Ilmoittautuminen Pepissä 1.2. - 5.4.2023
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Vatsaelinkirurgien viikkomeeting
9.1. - 2.6.2023
Vatsaelinkirurgian ja urologian toimialue / Hanna Vihervaara

Ihotautien seminarisarja
12.1. - 25.5.2023
TYKS Ihoklinikka / Pilvi Riihilä

Geriatrian aamumeetingit
17.1. - 30.5.2023
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio

Infektiomeeting
18.1. - 17.5.2023
Tyks Sisätautiklinikka ja TY lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia / Jarmo Oksi

Turku PET Centre Scientific Seminar
30.1. - 29.5.2023
PET-keskus / Riku Klén

Väestötutkimuskeskuksen seminaarisarja
31.1.- 30.5.2023
Väestötutkimuskeskus / Suvi Rovio, Tuija Leskinen

Seminar series of Infections and Immunity
1.2. - 26.4.2023
Biolääketieteen laitos, Infektiot ja immuniteetti / Cecilia Naucler

Frontiers of Science seminars
2.2. - 1.6.2023
BioCity Turku / Klaus Elenius

Kuukauden keuhkot
7.2. - 2.5.2023
TYKS keuhkoklinikka / Matthijs Feuth

Cancer Research Seminars
7.2. - 17.4.2023
Syöpätaudit, kliininen laitos ja syöpätutkimusyksikkö, biolääket. laitos / Maria Sundvall

CellCom seminars
Cell Communication BioCity Turku Research Program / Emilia Peuhu

Muut kurssit / Other courses

Tammikuu / January

Sleep Medicine course
18.1. - 10.5.2023
TYKS Uni- ja hengityskeskus, TY Keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia / Tarja Saaresranta

MEDV0010 Kulkutautien historia
10.1. - 31.5.2023
Ulla Ahlmén-Laiho

Business, Innovation & Market Access - Pharma Market and Value of Medicines
11.1. - 15.3.2023
InFLAMES Research Flagship / Timo Veromaa, Juha Laine

BIOT3011 Molekyylivirologia
12.1. - 16.2.2023
Institute of Biomedicine / Matti Waris

Trooppiset taudit
18.1. - 5.4.2023
Lastentautioppi, infektiotautioppi / Ville Peltola

Sosiaalivakuutus - miten edistän potilaani pärjäämistä
23.1. - 17.2.2023
Yleislääketiede / Elina Bergman

 

Helmikuu / February

UGSL0001 Basics of Research Data Management (Tutkimusdatan hallinnan perusteet)
9.2. - 31.5.2023
Turku University Library / Leena Tonttila

BIMA2111 Electron Microscopy in Biomedical Sciences
Institute of Biomedicine / Eeva-Liisa Eskelinen

PGS_1537 Kliininen virologia (ohjelma)
28.2. - 18.4.2023
Biolääketieteen laitos, Infektiot ja immuniteetti / Sisko Tauriainen


Maaliskuu / March

PGS_2197 Advanced Immunology
2.3. - 4.5.2023
Institute of Biomedicine and InFLAMES Flagship / Marko Salmi

PGS_1786 Kliinisen tutkimuksen perusteet
7.3. - 28.3.2023
Turun kliininen tutkimuskeskus (Turku CRC) ja Turun kliininen tohtoriohjelma / Ville Kytö

MEDV0007 Lääketieteen historian teemoja
14.3. - 31.8.2023
Ulla Ahlmén-Laiho

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Tietoa ja taitoa – artikkelit ja viestintä tutuiksi
15.3.2023
TY yleislääketiede ja VSSHP perusterveydenhuollon yksikkö / Veera Veromaa

Valtakunnallinen koulutus uniapnean peruskurssi terveydenhuollon ammattilaisille
27.3. - 28.3.2023
TYKS Uni- ja hengityskeskus, TY Keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia / Tarja Saaresranta

PGS_2241 Basic Endocrinology and Metabolism
Institute of Biomedicine / Leena Strauss, Helena Virtanen

Presentation and Communication Skills – Essential Tools and Tips
Held twice a year on alternating schedule between English and Finnish. English version is in spring and Finnish in fall.
InFLAMES Research Flagship / Liisa Koivula
 

Huhtikuu / April

PGS_1709 PET Basics (programme)
3.4. - 5.4.2023
Please note! Degree students enroll in Peppi.
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, PET-keskus / Anne Roivainen

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Vaikuttavaa vuorovaikutusta - ammatillinen läsnäolo
4.4.2023
TY yleislääketiede ja VSSHP perusterveydenhuollon yksikkö / Veera Veromaa

 

Toukokuu / May

Flow Cytometry Lectures and Practical Training
2.5. - 5.5.2023
InFLAMES Research Flagship / Pia Rantakari

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Kustannusvaikuttavuus yleislääkärin työssä
4.5.2023
TY yleislääketiede ja VSSHP perusterveydenhuollon yksikkö / Veera Veromaa

Genomiikka ja perinnöllisyyslääketiede lääkärien apuna
5.5.2023
Biolääketieteen laitos ja TYKS TO5N / Hannele Koillinen

Functional Microorganisms: Health Relevance And Potential Technological Applications In Food And Pharmaceutical Products
8.5. - 12.5.2023
Functional Foods Forum and Institute of Biomedicine / Kirsi Laitinen

FICAN West Research Day
9.5.2023
FICAN West, University of Turku and Turku University Hospital / Panu Jaakkola


Kesäkuu / June

HOIT2121 Nursing Knowledge Management and Health Service Research
7.6. - 9.6.2023
Department of Nursing Science / Laura-Maria Peltonen

Kurssit syksyllä 2022 / Courses in Autumn 2022

Yleiset kurssit / General courses

PGS_1012 Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka
24.10. - 21.11.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 1.8. - 10.10.2022
Kliininen laitos, lääketieteellinen etiikka / Veikko Launis

PGS_1819 Koe-eläimet, kurssi toimenpiteiden suorittajille
12.9. - 16.12.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 1.8. - 11.9.2022
Koe-eläinkeskus / Emrah Yatkin


KIEN3321 Advanced Academic Writing
Registration in Peppi 4.8. - 8.9.2022
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

KIEN3341 Oral Presentation Skills
Registration in Peppi 3.10. - 20.10.2022
Maximum 12 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson


PGS_1800 Survival Analysis Intensive Course
15.8. - 16.8.2022
Registration in Peppi 13.6. - 4.8.2022
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Statistics / Kari Auranen

PGS_1374 Statistical Thinking and Performing Basic Analyses Using JMP
26.9. - 30.9.2022
Registration in Peppi 1.8. - 12.9.2022
Maximum 30 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1405 Tilastolliset perusanalyysit SPSS-ohjelmistolla
24.11. - 30.11.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 1.10. - 10.11.2022
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Tero Vahlberg

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla
1.9. - 2.9.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 15.6. - 22.8.2022
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla
28.11. - 29.11.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 3.10. - 21.11.2022
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1820 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla, itsenäisesti suoritettava kurssi
1.9.2022 - 31.5.2023
Ilmoittautuminen Pepissä 1.9.2022 - 31.5.2023
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

 

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Ihotautien seminaarisarja
25.8. - 15.12.2022
TYKS ihoklinikka / Pilvi Riihilä

Gastrokirugian viikkoseminaarit
29.8. - 12.12.2022
TYKS vatsaelinkirurgian ja urologian toimialue / Hanna Vihervaara

Kliinisen kemian maanantailuennot
5.9. - 22.11.2022
Kliininen kemia / Anna Linko-Parvinen

Väestötutkimuskeskuksen seminaarisarja
6.9.2022 - 8.12.2022
Väestötutkimuskeskus / Suvi Rovio, Tuija Leskinen

Geriatrian aamumeetingit
6.9. - 13.12.2022
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio

Turku PET Centre Scientific Seminar
12.9. - 12.12.2022
PET keskus / Riku Klén

Cancer Research Seminars
13.9. - 13.12.2022
Syöpäkeskus ja Biolääketieteen laitoksen syöpätutkimusyksikkö / Maria Sundvall

Infektiomeeting
21.9. - 21.12.2022
Tyks Sisätautiklinikka ja TY lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia / Jarmo Oksi

Frontiers of Science Seminars
6.10. - 8.12.2022
BioCity Turku / Klaus Elenius
*Seminar on November 17th is cancelled

Muut kurssit / Other courses

Elokuu / August

Biocity Student Symposium
24.8.2022
InFLAMES Flagship / Klaus Elenius

31st BioCity Symposium - Solution is in Immunity
25.8. - 26.8.2022
BioCity Turku / Klaus Elenius

HOIT2120 Mixed Methods Research in Nursing Science
29.8. - 30.8.2022 + 28.9.2022
Department of Nursing Science / Minna Stolt

Syyskuu / September

Turku Meeting on Orthogeriatrics and Fragility Fractures
2.9.2022
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio

Johdatus lääketieteen historiaan
13.9. - 31.12.2022
Kliininen laitos / Ulla Ahlmén-Laiho

Sleep Medicine Course
14.9. - 14.12.2022
TYKS Uni- ja hengityskeskus, TY keuhkosairausoppi ja kliinen allergologia / Tarja Saaresranta

ERN Training Workshop: Comprehensive gene profiling, molecular tumor board (MTB) and artificial intelligence in the diagnosis and treatment of patients with rare adult cancers
29.9. - 30.9.2022
FICAN WEST Cancer Centre

Lokakuu / October

Statistical Methods in Medical Research
3.10. - 4.10.2022
FINDOS-tohtoriohjelma / Ulvi Gursoy

Sairausvakuutus
24.10. - 18.11.2022
Yleislääketiede / Elina Bergman

Nurse Education Research
24.10. - 30.11.2022
Department of Nursing Science / Leena Salminen

PGS_1773 Literature Reviews in Health Sciences
25.10. - 27.10.2022 + 25.11.2022
Department of Nursing Science / Hannakaisa Niela-Vilén

Turku Biomaterials Days
27.10. - 28.10.2022
Biomaterials Science Department / Sufyan Garoushi

Marraskuu / November

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Reumasairauksien diagnostiikka terveyskeskuksessa
1.11.2022 (Pori)
TY yleislääketiede, VSSHP pth-yksikkö / Veera Veromaa, Tiina Vuorio

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Reumasairauksien diagnostiikka terveyskeskuksessa
2.11.2022 (Turku)
TY yleislääketiede, VSSHP pth-yksikkö / Veera Veromaa, Tiina Vuorio

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Reumasairauksien diagnostiikka perusterveydenhuollossa
3.11.2022 (Vaasa)
TY yleislääketiede, VSSHP pth-yksikkö / Veera Veromaa, Tiina Vuorio

HOIT2112 Perspective of Gerontological Research in Nursing Science
7. - 9.11.2022
Department of Nursing Science / Riitta Suhonen

PGS_1777 Väestötutkimuksen perusteet
7.11. - 14.11.2022
Väestötutkimuskeskus / Suvi Rovio

Turun XXXIX Lääketiedepäivät
9.11. - 10.11.2022
Turunmaan Duodecim-seura ry / Mari Ulmanen

Valtakunnallinen koulutus uniapnea- ja hengitysvajepotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille
24.11. - 25.11.2022
Keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia / Tarja Saaresranta

14. Kasvomurtumakurssi erikoistuville lääkäreille
30.11. - 1.12.2022
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Heikki Irjala

Joulukuu / December

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Diagnostiset strategiat ja todennäköisyysajattelu yleislääkärin työvälineinä
1.12.2022
TY yleislääketiede, VSSHP pth-yksikkö / Tiina Vuorio

 

Kurssit keväällä 2022 / Courses in Spring 2022

Yleiset kurssit / General courses

PGS_1668 Philosophy of Medicine
3.3. - 31.3.2022
Registration in Peppi 1.1. - 17.2.2022
Kliininen laitos, lääketieteellinen etiikka / Veikko Launis

PGS_1542 Koe-eläimet, kurssi toimenpiteiden suorittajille
PGS_1675 Laboratory Animal Science Course, (Function A, D)
24.1. - 25.2.2022
Ilmoittautuminen Pepissä / Registration in Peppi
Koe-eläinkeskus / Emrah Yatkin

KIEN3321 Advanced Academic Writing
13.1. - 10.2.2022
Registration in Peppi 10.12.2021 - 6.1.2022
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

KIEN3341 Oral Presentation Skills
25.2. - 25.3.2022
Registration in Peppi 24.1. - 18.2.2022
Maximum 12 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

PGS_1732 Kliinisen tutkimuksen biostatistiikan perusteet
14.2. - 18.2.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 20.12.2021 - 31.1.2022
Max 40 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap -järjestelmän avulla
3.2. - 4.2.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 8.12.2021 - 20.1.2022
Postdoc-tutkijat voivat ilmoittautua sähköpostilla opintosihteerille.
Max 40 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti, katso lisätiedot opinto-oppaalta.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1568 Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmistolla
25.4. - 26.4.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 14.2. - 10.4.2022
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Tero Vahlberg

PGS_1800 Survival Analysis Intensive Course
16.5. - 17.5.2022 6.6. - 7.6.2022
Registration in Peppi 21.3. - 2.5.2022
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Statistics / Kari Auranen

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Gastrokirurgian viikkoseminaarit
10.1. - 16.5.2022
TYKS vatsaelinkirurgian ja urologian toimialue / Hanna Vihervaara

Tyksin keuhkosairauksien vastuualueen seminaarisarja
11.1. - 17.5.2022
TYKS Keuhkosairauksien klinikka / Arja Viinanen

Geriatrian meetingit
12.1. - 18.5.2021
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio

Ihotautien seminaarisarja
13.1. - 19.5.2022
TYKS Ihoklinikka / Pilvi Riihilä

Centre for Population Health research (POPC) seminar series
18.1. - 17.5.2022
Väestötutkimuskeskus / Linnea Karlsson

Seminar series of Infections and Immunity
19.1. - 13.4.2022
Biolääketieteen laitos, Infektiot ja immuniteetti / Aapo Knuutila

Infektiomeeting
19.1. - 18.5.2022
Turun yliopisto, TYKS Lasten ja nuorten kilinikka / Ville Peltola
TYKS Kliininen mikrobiologia / Marianne Gunell

Suu- ja leukakirurgian erikoistumisseminaarit
21.1. - 27.5.2022
Suu- ja leukakirurgian oppiala / Hanna Thorén

Frontiers of Science Seminars
3.2. - 12.5.2022
BioCity Turku / Jyrki Heino

No Harm Bothnia webinaarisarja
3.2. - 5.5.2022
Pohjanmaan hyvinvointialue, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus / Tuija Ikonen

Cancer Research Seminars
15.2. - 3.5.2022
Syöpäkeskus ja Biolääketieteen laitoksen syöpätutkimusyksikkö / Maria Sundvall

Lasten hammashoidon valtakunnallinen erikoishammaslääkärikoulutuksen videoluentosarja
16.3. - 1.6.2022
Hammaslääketieteen laitos, Lasten hammashoito ja oikomisoppi / Janna Waltimo-Sirén

Muut kurssit / Other courses

Tammikuu / January

Molecular Virology
11.1. - 17.2.2022
Biolääketieteen laitos / Matti Waris

Sleep medicine course
12.1. - 11.5.2022
Tyks uni- ja hengityskeskus ja TY keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia / Tarja Saaresranta

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari:Tutkimustiedon kriittinen arviointi. Miten luen tieteellistä artikkelia?
18.1.2022
Yleislääketiede, VSSHP perusterveydenhuollon yksikkö / Tiina Vuorio

MEDV2072 Globaali terveys
19.1. - 11.5.2022
Infektiotaudit / Ville Peltola

Helmikuu / February

BIMA2111 Electron Microscopy in Biomedical Sciences
7.2. - 16.3.2022
Institute of Biomedicine / Eeva-Liisa Eskelinen

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Erilaiset työskentelymallit nykyaikaisessa perusterveydenhuollossa
17.2.2022
Yleislääketiede, VSSHP Pete-yksikkö / Tiina Vuorio

Sosiaalivakuutus - miten edistän potilaani pärjäämistä
21.2. - 18.3.2022
Yleislääketiede / Elina Bergman

Maaliskuu / March

Course on basic immunology
1.3. - 26.4.2022
Registration in Peppi (UTU students) / Registration for students from other universities
Institute of Biomedicine and InFlames Consortium / Arno Hänninen, Marko Salmi, Kati Elima

Kliinisen tutkimuksen perusteet
1.3. - 22.3.2022
Turun kliininen tutkimuskeskus (Turku CRC) ja Turun kliininen tohtoriohjelma / Päivi Rautava

HOIT2110 From Research to Scientific Publication
4.3. - 1.6.2022
Hoitotieteen laitos, DPNurs / Riitta Suhonen

Nursing Science: Ethics in Health Care and Nursing Research
21.3. - 23.3.2022
Hoitotieteen laitos / Helena Leino-Kilpi

Huhtikuu / April

PET Basics
4.4. - 6.4.2022
PET keskus / Anne Roivainen

Regenerative endodontics
8.4.2022
Kariologia ja Korjaava hammashoito oppiaine / Arzu Tezvergil-Mutluay

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Potilasturvallisuus
21.4.2022
Yleislääketiede, VSSHP Pete-yksikkö / Tiina Vuorio

Toukokuu / May

Academic Reading, Writing and Reviewing
3.5. - 4.5.2022
FINDOS-tohtoriohjelma / Ulvi Gursoy

Biomaterials Spring Seminar
siirtyy syksylle 2022
Biomaterials and Medical Device Research Program / Sufyan Garoushi

Kesäkuu / June

Preparing for the future: understanding your PhD skills and the value you can bring
7.6.2022
Tutkijanurayksikkö / Eeva Valve

Ikääntyvän väestön suun terveyden monet haasteet
8.6.2022
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio