Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit (PGE) -yksikön järjestämät kurssit / PGE-courses

PGE-yksikön järjestämät jatko-opintokurssit ovat maksuttomia Turun yliopiston opiskelijoille, ellei ohjelmassa muuta mainita. Kurssit ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. / Courses organized by the PGE unit are free of charge for all University of Turku students, unless otherwise stated in the course program. The courses are open for all.

Muiden suomalaisten yliopistojen ja Turun alueen ammattikorkeakoulujen perus- ja jatko-opiskelijoiden tulee hakea joustavaa opinto-oikeutta (JOO) Turun yliopiston järjestämille opintojaksoille lääketieteellisestä tiedekunnasta vähintään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Tarkista kuitenkin mahdolliset muut koulutuskohtaiset rajoitukset.

Graduate and post-graduate students of other Finnish universities must apply for a flexible study right (JOO) for courses organized by the University of Turku. The flexible study right must be applied for at least two weeks prior to the beginning of the course. Flexible study rights for PGE courses are granted by the Faculty of Medicine. Please check course descriptions for possible limitations to participation.

Huom! Erikoistuva lääkäri voi selailla yliopiston hyväksymiä koulutuksia myös yliopistojen yhteisessä teoriakoulutuksen KOPI-järjestelmässä.

Syksyn kurssit julkaistaan pääsääntöisesti 15.6. ja kevään kurssit 15.11.
Kurssilistaukseen voi tulla lisäyksiä lukukauden aikana.

Kurssit syksyllä 2022 / Courses in Autumn 2022

Yleiset kurssit / General courses

PGS_1012 Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka
24.10. - 21.11.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 1.8. - 10.10.2022
Kliininen laitos, lääketieteellinen etiikka / Veikko Launis

PGS_1819 Koe-eläimet, kurssi toimenpiteiden suorittajille
12.9. - 16.12.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 1.8. - 11.9.2022
Koe-eläinkeskus / Emrah Yatkin


KIEN3321 Advanced Academic Writing
Registration in Peppi 4.8. - 8.9.2022
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

KIEN3341 Oral Presentation Skills
Registration in Peppi 3.10. - 20.10.2022
Maximum 12 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson


PGS_1800 Survival Analysis Intensive Course
15.8. - 16.8.2022
Registration in Peppi 13.6. - 4.8.2022
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Statistics / Kari Auranen

PGS_1374 Statistical Thinking and Performing Basic Analyses Using JMP
26.9. - 30.9.2022
Registration in Peppi 1.8. - 12.9.2022
Maximum 30 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1405 Tilastolliset perusanalyysit SPSS-ohjelmistolla
24.11. - 30.11.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 1.10. - 10.11.2022
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Tero Vahlberg

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla
1.9. - 2.9.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 15.6. - 22.8.2022
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla
28.11. - 29.11.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 3.10. - 21.11.2022
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1820 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla, itsenäisesti suoritettava kurssi
1.9.2022 - 31.5.2023
Ilmoittautuminen Pepissä 1.9.2022 - 31.5.2023
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

 

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Ihotautien seminaarisarja
25.8. - 15.12.2022
TYKS ihoklinikka / Pilvi Riihilä

Gastrokirugian viikkoseminaarit
29.8. - 12.12.2022
TYKS vatsaelinkirurgian ja urologian toimialue / Hanna Vihervaara

Kliinisen kemian maanantailuennot
5.9. - 22.11.2022
Kliininen kemia / Anna Linko-Parvinen

Väestötutkimuskeskuksen seminaarisarja
6.9.2022 - 8.12.2022
Väestötutkimuskeskus / Suvi Rovio, Tuija Leskinen

Geriatrian aamumeetingit
6.9. - 13.12.2022
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio

Turku PET Centre Scientific Seminar
12.9. - 12.12.2022
PET keskus / Riku Klén

Cancer Research Seminars
13.9. - 13.12.2022
Syöpäkeskus ja Biolääketieteen laitoksen syöpätutkimusyksikkö / Maria Sundvall

Infektiomeeting
21.9. - 21.12.2022
Tyks Sisätautiklinikka ja TY lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia / Jarmo Oksi

Frontiers of Science Seminars
6.10. - 8.12.2022
BioCity Turku / Klaus Elenius

Muut kurssit / Other courses

Elokuu / August

Biocity Student Symposium
24.8.2022
InFLAMES Flagship / Klaus Elenius

31st BioCity Symposium - Solution is in Immunity
25.8. - 26.8.2022
BioCity Turku / Klaus Elenius

HOIT2120 Mixed Methods Research in Nursing Science
29.8. - 30.8.2022 + 28.9.2022
Department of Nursing Science / Minna Stolt

Syyskuu / September

Turku Meeting on Orthogeriatrics and Fragility Fractures
2.9.2022
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio

Johdatus lääketieteen historiaan
13.9. - 31.12.2022
Kliininen laitos / Ulla Ahlmén-Laiho

Sleep Medicine Course
14.9. - 14.12.2022
TYKS Uni- ja hengityskeskus, TY keuhkosairausoppi ja kliinen allergologia / Tarja Saaresranta

ERN Training Workshop: Comprehensive gene profiling, molecular tumor board (MTB) and artificial intelligence in the diagnosis and treatment of patients with rare adult cancers
29.9. - 30.9.2022
FICAN WEST Cancer Centre

Lokakuu / October

Statistical Methods in Medical Research
3.10. - 4.10.2022
FINDOS-tohtoriohjelma / Ulvi Gursoy

Sairausvakuutus
24.10. - 18.11.2022
Yleislääketiede / Elina Bergman

Nurse Education Research
24.10. - 30.11.2022
Department of Nursing Science / Leena Salminen

PGS_1773 Literature Reviews in Health Sciences
25.10. - 27.10.2022 + 25.11.2022
Department of Nursing Science / Hannakaisa Niela-Vilén

Turku Biomaterials Days
27.10. - 28.10.2022
Biomaterials Science Department / Sufyan Garoushi

Marraskuu / November

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Reumasairauksien diagnostiikka terveyskeskuksessa
1.11.2022 (Pori)
TY yleislääketiede, VSSHP pth-yksikkö / Veera Veromaa, Tiina Vuorio

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Reumasairauksien diagnostiikka terveyskeskuksessa
2.11.2022 (Turku)
TY yleislääketiede, VSSHP pth-yksikkö / Veera Veromaa, Tiina Vuorio

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Reumasairauksien diagnostiikka perusterveydenhuollossa
3.11.2022 (Vaasa)
TY yleislääketiede, VSSHP pth-yksikkö / Veera Veromaa, Tiina Vuorio

HOIT2112 Perspective of Gerontological Research in Nursing Science
7. - 9.11.2022
Department of Nursing Science / Riitta Suhonen

PGS_1777 Väestötutkimuksen perusteet
7.11. - 14.11.2022
Väestötutkimuskeskus / Suvi Rovio

Turun XXXIX Lääketiedepäivät
9.11. - 10.11.2022
Turunmaan Duodecim-seura ry / Mari Ulmanen

Valtakunnallinen koulutus uniapnea- ja hengitysvajepotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille
24.11. - 25.11.2022
Keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia / Tarja Saaresranta

14. Kasvomurtumakurssi erikoistuville lääkäreille
30.11. - 1.12.2022
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Heikki Irjala

Joulukuu / December

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Diagnostiset strategiat ja todennäköisyysajattelu yleislääkärin työvälineinä
1.12.2022
TY yleislääketiede, VSSHP pth-yksikkö / Tiina Vuorio

 

Kurssit keväällä 2022 / Courses in Spring 2022

Yleiset kurssit / General courses

PGS_1668 Philosophy of Medicine
3.3. - 31.3.2022
Registration in Peppi 1.1. - 17.2.2022
Kliininen laitos, lääketieteellinen etiikka / Veikko Launis

PGS_1542 Koe-eläimet, kurssi toimenpiteiden suorittajille
PGS_1675 Laboratory Animal Science Course, (Function A, D)
24.1. - 25.2.2022
Ilmoittautuminen Pepissä / Registration in Peppi
Koe-eläinkeskus / Emrah Yatkin

KIEN3321 Advanced Academic Writing
13.1. - 10.2.2022
Registration in Peppi 10.12.2021 - 6.1.2022
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

KIEN3341 Oral Presentation Skills
25.2. - 25.3.2022
Registration in Peppi 24.1. - 18.2.2022
Maximum 12 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

PGS_1732 Kliinisen tutkimuksen biostatistiikan perusteet
14.2. - 18.2.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 20.12.2021 - 31.1.2022
Max 40 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap -järjestelmän avulla
3.2. - 4.2.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 8.12.2021 - 20.1.2022
Postdoc-tutkijat voivat ilmoittautua sähköpostilla opintosihteerille.
Max 40 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti, katso lisätiedot opinto-oppaalta.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1568 Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmistolla
25.4. - 26.4.2022
Ilmoittautuminen Pepissä 14.2. - 10.4.2022
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Tero Vahlberg

PGS_1800 Survival Analysis Intensive Course
16.5. - 17.5.2022 6.6. - 7.6.2022
Registration in Peppi 21.3. - 2.5.2022
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Statistics / Kari Auranen

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Gastrokirurgian viikkoseminaarit
10.1. - 16.5.2022
TYKS vatsaelinkirurgian ja urologian toimialue / Hanna Vihervaara

Tyksin keuhkosairauksien vastuualueen seminaarisarja
11.1. - 17.5.2022
TYKS Keuhkosairauksien klinikka / Arja Viinanen

Geriatrian meetingit
12.1. - 18.5.2021
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio

Ihotautien seminaarisarja
13.1. - 19.5.2022
TYKS Ihoklinikka / Pilvi Riihilä

Centre for Population Health research (POPC) seminar series
18.1. - 17.5.2022
Väestötutkimuskeskus / Linnea Karlsson

Seminar series of Infections and Immunity
19.1. - 13.4.2022
Biolääketieteen laitos, Infektiot ja immuniteetti / Aapo Knuutila

Infektiomeeting
19.1. - 18.5.2022
Turun yliopisto, TYKS Lasten ja nuorten kilinikka / Ville Peltola
TYKS Kliininen mikrobiologia / Marianne Gunell

Suu- ja leukakirurgian erikoistumisseminaarit
21.1. - 27.5.2022
Suu- ja leukakirurgian oppiala / Hanna Thorén

Frontiers of Science Seminars
3.2. - 12.5.2022
BioCity Turku / Jyrki Heino

No Harm Bothnia webinaarisarja
3.2. - 5.5.2022
Pohjanmaan hyvinvointialue, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus / Tuija Ikonen

Cancer Research Seminars
15.2. - 3.5.2022
Syöpäkeskus ja Biolääketieteen laitoksen syöpätutkimusyksikkö / Maria Sundvall

Lasten hammashoidon valtakunnallinen erikoishammaslääkärikoulutuksen videoluentosarja
16.3. - 1.6.2022
Hammaslääketieteen laitos, Lasten hammashoito ja oikomisoppi / Janna Waltimo-Sirén

Muut kurssit / Other courses

Tammikuu / January

Molecular Virology
11.1. - 17.2.2022
Biolääketieteen laitos / Matti Waris

Sleep medicine course
12.1. - 11.5.2022
Tyks uni- ja hengityskeskus ja TY keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia / Tarja Saaresranta

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari:Tutkimustiedon kriittinen arviointi. Miten luen tieteellistä artikkelia?
18.1.2022
Yleislääketiede, VSSHP perusterveydenhuollon yksikkö / Tiina Vuorio

MEDV2072 Globaali terveys
19.1. - 11.5.2022
Infektiotaudit / Ville Peltola

Helmikuu / February

BIMA2111 Electron Microscopy in Biomedical Sciences
7.2. - 16.3.2022
Institute of Biomedicine / Eeva-Liisa Eskelinen

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Erilaiset työskentelymallit nykyaikaisessa perusterveydenhuollossa
17.2.2022
Yleislääketiede, VSSHP Pete-yksikkö / Tiina Vuorio

Sosiaalivakuutus - miten edistän potilaani pärjäämistä
21.2. - 18.3.2022
Yleislääketiede / Elina Bergman

Maaliskuu / March

Course on basic immunology
1.3. - 26.4.2022
Registration in Peppi (UTU students) / Registration for students from other universities
Institute of Biomedicine and InFlames Consortium / Arno Hänninen, Marko Salmi, Kati Elima

Kliinisen tutkimuksen perusteet
1.3. - 22.3.2022
Turun kliininen tutkimuskeskus (Turku CRC) ja Turun kliininen tohtoriohjelma / Päivi Rautava

HOIT2110 From Research to Scientific Publication
4.3. - 1.6.2022
Hoitotieteen laitos, DPNurs / Riitta Suhonen

Nursing Science: Ethics in Health Care and Nursing Research
21.3. - 23.3.2022
Hoitotieteen laitos / Helena Leino-Kilpi

Huhtikuu / April

PET Basics
4.4. - 6.4.2022
PET keskus / Anne Roivainen

Regenerative endodontics
8.4.2022
Kariologia ja Korjaava hammashoito oppiaine / Arzu Tezvergil-Mutluay

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Potilasturvallisuus
21.4.2022
Yleislääketiede, VSSHP Pete-yksikkö / Tiina Vuorio

Toukokuu / May

Academic Reading, Writing and Reviewing
3.5. - 4.5.2022
FINDOS-tohtoriohjelma / Ulvi Gursoy

Biomaterials Spring Seminar
siirtyy syksylle 2022
Biomaterials and Medical Device Research Program / Sufyan Garoushi

Kesäkuu / June

Preparing for the future: understanding your PhD skills and the value you can bring
7.6.2022
Tutkijanurayksikkö / Eeva Valve

Ikääntyvän väestön suun terveyden monet haasteet
8.6.2022
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio