Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit (PGE) -yksikön järjestämät kurssit / PGE-courses

PGE-yksikön järjestämät jatko-opintokurssit ovat maksuttomia Turun yliopiston opiskelijoille, ellei ohjelmassa muuta mainita. Kurssit ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. / Courses organized by the PGE unit are free of charge for all University of Turku students, unless otherwise stated in the course program. The courses are open for all.

Muiden suomalaisten yliopistojen ja Turun alueen ammattikorkeakoulujen perus- ja jatko-opiskelijoiden tulee hakea joustavaa opinto-oikeutta (JOO) Turun yliopiston järjestämille opintojaksoille lääketieteellisestä tiedekunnasta vähintään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Tarkista kuitenkin mahdolliset muut koulutuskohtaiset rajoitukset.

Graduate and post-graduate students of other Finnish universities must apply for a flexible study right (JOO) for courses organized by the University of Turku. The flexible study right must be applied for at least two weeks prior to the beginning of the course. Flexible study rights for PGE courses are granted by the Faculty of Medicine. Please check course descriptions for possible limitations to participation.

Huom! Erikoistuva lääkäri voi selailla yliopiston hyväksymiä koulutuksia myös yliopistojen yhteisessä teoriakoulutuksen KOPI-järjestelmässä.

Syksyn kurssit julkaistaan pääsääntöisesti 15.6. ja kevään kurssit 15.11.
Kurssilistaukseen voi tulla lisäyksiä lukukauden aikana.

Kurssit syksyllä 2024 / Courses in Autumn 2024

Yleiset kurssit / General Courses

PGS_1012 Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka
21.10. - 18.11.2024
Ilmoittautuminen Pepissä 1.8.2024 - 14.10.2024
Lääketieteellinen etiikka, kliininen laitos / Veikko Launis

PGS_1819 Koe-eläimet, kurssi toimenpiteiden suorittajille / PGS_1675 Laboratory Animal Science Course (ENG)
Registration in Peppi 
Koe-eläinkeskus / Emrah Yatkin

KIEN3321 Advanced Academic Writing
Autumn 2024
Registration in Peppi 
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

KIEN3341 Oral Presentation Skills
Autumn 2024
Registration in Peppi 
Maximum 12 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap -järjestelmän avulla
Syksy 2024
Ilmoittautuminen Pepissä 
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1820 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla, itsenäisesti suoritettava kurssi
1.9.2024 - 31.5.2024
Ilmoittautuminen Pepissä
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1822 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla - jatkokurssi
Syksy 2024
Ilmoittautuminen Pepissä
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1405 Tilastolliset perusanalyysit SPSS_ohjelmistolla
25.11. - 4.12.2024
Ilmoittautuminen Pepissä 1.10. - 18.11.2024
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Tero Vahlberg

PGS_1374 Statistical Thinking and Performing Basic Analyses Using JMP
23.9. - 27.9.2024
Registration in Peppi  1.8. - 16.9.2024
Maximum 30 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Statistics / Eliisa Löyttyniemi
 

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Ihotautien seminaarisarja
22.8. - 12.12.2024
TYKS Ihoklinikka / Pilvi Riihilä

Turku PET Centre Seminar series
2.9. - 16.12.2024
Turku PET Centre / Kirsi Virtanen

Seminar series of Infections and Immunity
11.9. - 4.12.2024
Institute of Biomedicine, Infection and immunity / Cecilia Naucler

Frontiers of Science Seminars
12.9. - 12.12.2024
BioCity Turku / Klaus Elenius

Infektiomeeting
18.9. - 18.12.2024
Biolääketieteen laitos, TYKS Kliininen mikrobiologia / Jukka Hytönen

Muut kurssit / Other courses

Elokuu / August

TBMC Summer School of Neuroscience
26.8. - 30.8.2024
FinnBrain Neuroimaging Lab (TBMC, POPC) / Elmo Pulli

33rd BioCity Symposium: UNLEASHING THE POWER OF METABOLISM
29.8. - 30.8.2024
BioCity Turku / Klaus Elenius

Syyskuu / September

Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturva
5.9. - 3.10.2024
Yleislääketiede / Elina Bergman

Scientific Writing Skills
24.9.2024
Faculty of Medicine, SYS-LIFE / Markus Juonala

Lokakuu / October

Lääketieteellinen osaaminen ja kliiniset taidot - yleislääketieteen erikoistujaseminaari
1.10.2024
Yleislääketiede / Mikael Ekblad

Iäkkään lääkehoidon kokonaisarvio moniammatillisesta näkökulmasta
vko 43
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio

Turku Biomaterials Days
24.10. - 25.10.2024
Biomaterials research program + Biomaterials Department / Sufyan Garoushi

HOIT2124 Sustainability in Nursing and Health Care
28.10. - 30.10.2024
Department of Nursing Science / Mari Kangasniemi

PGS_2189 Kliinisen tutkimuksen perusteet II
Lokakuu
Turun kliinisen tohtoriohjelman koulutustyöryhmä / Sakari Suominen

Marraskuu / November

Imetysseminaari: Näkökulmia imetyksen tukemiseen erilaisissa yhteisöissä
6.11.2024
Hoitotieteen laitos / Hannakaisa Niela-Vilen

Psykologinen turvallisuus yhteistyön kulmakivenä - yleislääketieteen erikoistujaseminaari
13.11.2024
Yleislääketiede / Mikael Ekblad

Regenerative Materials and Techniques in Restorative Dentistry
22.11.2024
Institute of Dentistry, Department of the Cariology and Restorative Dentistry / Arzu Tezvergil-Mutluay

BIOT3016 Molecular Virology
Nov - Dec
Institute of Biomedicine / Petri Susi

Joulukuu / December

Tiedonhallinta ja oma osaaminen - yleislääketieteen erikoistujaseminaari
17.12.2024
Yleislääketiede / Mikael Ekblad


***

Early life exposures in relation to health: Clinical and molecular insights
Autumn 2024
Nutrition and Food Research Center / Kirsi Laitinen

Kurssit keväällä 2024 / Courses in Spring 2024

Yleiset kurssit / General courses

PGS_1668 Philosophy of Medicine
7.3. - 3.4.2024
Registration in Peppi 1.1. - 16.2.2024
Department of Clinical Medicine / Veikko Launis

PGS_1819 Koe-eläimet, kurssi toimenpiteiden suorittajille / PGS_1675 Laboratory Animal Science Course (ENG)
15.4. - 13.5.2024
Ilmoittautuminen Pepissä 1.3. - 7.4.2024
Koe-eläinkeskus / Emrah Yatkin

KIEN3321 Advanced Academic Writing
11.1. - 8.2.2024
Registration in Peppi 27.11.2023 - 4.1.2024
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

KIEN3341 Oral Presentation Skills
29.2. - 28.3.2024
Registration in Peppi 27.11.2023 - 22.2.2024
Maximum 12 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap -järjestelmän avulla
8.2. - 9.2.2024
Ilmoittautuminen Pepissä 1.12.2023 - 31.1.2024
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1820 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla, itsenäisesti suoritettava kurssi
1.9.2023 - 31.5.2024
Ilmoittautuminen Pepissä
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1732 Kliinisen tutkimuksen statistiikan perusteet
5.2. - 9.2.2024
Ilmoittautuminen Pepissä 1.12.2023 - 29.1.2024
Biostatistiikka / Mari Koivisto ja Terhi Kolari

PGS_1568 Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmistolla
21.5. - 28.5.2024
Ilmoittautuminen Pepissä 1.4. - 13.5.2024
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Tero Vahlberg

PGS_1800 Survival Analysis Intensive Course
27.5. - 28.5.2024
Registration in Peppi 11.4. - 26.5.2024
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Statistics / Kari Auranen

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Gastrokirurgian viikkoseminaarit
8.1. - 27.5.2024
TYKS vatsaelinkirurgian toimialue / Sami Sula

Ihotautien seminaarisarja
11.1. - 24.5.2024
TYKS Ihoklinikka / Pilvi Riihilä

Turku PET Centre Scientific Seminar
15.1. - 15.6.2024
Turku PET Centre / Xiang-Guo Li

Geriatrian aamumeetingit
16.1. - 28.5.2024
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio

Infektiomeeting
17.1. - 15.5.2024
Biolääketieteen laitos, TYKS Kliininen mikrobiologia / Jukka Hytönen

Väestötutkimuskeskuksen seminaarit / POPC Seminars
23.1. - 14.5.2024
Väestötutkimuskeskus / Suvi Rovio

Frontiers of Science Seminars
1.2. - 23.5.2024
BioCity Turku / Klaus Elenius

Seminar series of Infections and Immunity
7.2. - 15.5.2024
Biolääketieteen laitos, Infektiot ja immuniteetti / Cecilia Naucler

Muut kurssit / Other courses

Tammikuu / January

BIOT3011 Molecular Virology   
11.1. - 20.2.2024   
Biolääketieteen laitos, Infektiot ja immuniteetti / Petri Susi

No Harm webinaari: Asiantuntijakuvaus lääkitysturvallisuutta varmistavista toimintamalleista ja palveluista  
18.1.2024  
Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue / Tuija Ikonen

Helmikuu / February

UGSL0001 Basics of Research Data Management   
1.2. - 31.5.2024   
Turku University Library / Leena Tonttila

No Harm webinaari: Toteutuuko itsemääräämisoikeus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa?  
1.2.2024  
Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue / Tuija Ikonen

PGS_2242 Advanced Endocrinology and Metabolism   
14.2. - 17.4.2024   
Institute of Biomedicine / Helena Virtanen

Peruskurssi hengitysvajepotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille  
15.2. - 16.2.2024 ja 19.9.2024  
TYKS Uni- ja hengityskeskus / Tarja Saaresranta

PGS_2198 Course on Basic Immunology   
29.2. - 25.4.2023   
Institute of Biomedicine and InFlames Flagship / Arno Hänninen

BIMA2111 Electron Microscopy in Biomedical Sciences   
Biomedical Imaging / Eeva-Liisa Eskelinen

Maaliskuu / March

PGS_1786 Kliinisen tutkimuksen perusteet   
5.3. - 26.3.2024   
Turku CRC, Turun kliinisen tohtoriohjelman koulutustyöryhmä / Ville Kytö

No Harm webinaari: Kun palvelussa tai hoidossa ei kaikki mene oikein – Mitä siitä voi oppia? 
7.3.2024 
Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue / Tuija Ikonen

HOIT2110 From Research to Scientific Publication   
12.3. - 29.5.2024   
Department of Nursing Science / Mari Kangasniemi

No Harm webinaari: Asiakas- ja potilasturvallisuus etä- ja digipalveluissa
21.3.2024 
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue / Tuija Ikonen

Huhtikuu / April

PGS_1709 PET Basics   
8.4. - 10.4.2024   
Turku PET Centre / Anne Roivainen

HOIT2114 Ethics in Health Care and Nursing Research   
9.4. - 11.4.2024   
Department of Nursing Science / Mari Kangasniemi

Ammatillisuus - yleislääketieteen erikoistujaseminaari   
10.4.2024   
Yleislääketiede / Mikael Ekblad

Nursing Science: Global perspectives of mental health and well-being in nursing research
17.4. - 19.4.2024 
Department of Nursing Science / Anna Axelin

No Harm webinaari: Asiakas- ja potilasturvallisuuden erityisosaaminen ja erityispätevyydet
18.4.2024
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue / Tuija Ikonen

The 2nd FICAN West Science Day – Co-operation in translational cancer research
24.4.2024   
FICAN West / Panu Jaakkola

Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturva 2024   
25.4. - 23.5.2024   
Yleislääketiede / Elina Bergman

Toukokuu / May

TILM3614 Biostatistiikan ja lääketieteen tutkimuksen erityiskysymyksiä
6.5. - 8.5.2024
Ilmoittautuminen Pepissä 7.5.2024 asti
Biostatistiikka 

Biomaterials Spring Seminar   
23.5.2024   
Biomaterials Department and BioMed research program / Sufyan Garoushi

No Harm webinaari: Kuinka omavalvonta toimii asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamisessa?
23.5.2024
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue / Tuija Ikonen

Yhteistyötaidot - yleislääketieteen erikoistujaseminaari   
29.5.2024   
Yleislääketiede / Mikael Ekblad

PGS_1777 Väestötutkimuksen perusteet   
Toukokuu 2024   
Väestötutkimuskeskus / Suvi Rovio

Kurssit syksyllä 2023 / Courses in Autumn 2023

Yleiset kurssit / General courses

PGS_1012 Lääketieteen tieteenteoria
23.10. - 20.11.2023
Ilmoittautuminen Pepissä 1.8. - 9.10.2023
Lääketieteellinen etiikka, kliininen laitos / Veikko Launis

PGS_1819 Koe-eläimet, kurssi toimenpiteiden suorittajille
Syksy 2023
Koe-eläinkeskus / Emrah Yatkin

KIEN3321 Advanced Academic Writing
Autumn 2023
Registration in Peppi 
Maximum 20 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

KIEN3341 Oral Presentation Skills
Autumn 2023
Registration in Peppi
Maximum 12 students are selected to the course. Selection for the course is by lottery.
Centre for Language and Communication Studies / Mike Nelson

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap -järjestelmän avulla
2.10. - 3.10.2023
Ilmoittautuminen Pepissä 1.8. - 18.9.2023
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1820 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla, itsenäisesti suoritettava kurssi
1.9.2023 - 31.5.2024
Ilmoittautuminen Pepissä 
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla, jatkokurssi
12.10. - 13.10.2023
Ilmoittautuminen Pepissä 1.8. - 28.9.2023
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Eliisa Löyttyniemi

PGS_1405 Tilastolliset perusanalyysit SPSS-ohjelmistolla
15.11. - 22.11.2023
Ilmoittautuminen Pepissä 1.9. - 7.11.2023
Max 30 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle. Opiskelijat valitaan arpomalla.
Biostatistiikka / Tero Vahlberg

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Gastrokirurgian viikkoseminaarit
21.8. - 11.12.2023
TYKS vatsaelinkirurgian toimialue / Hanna Vihervaara

Ihotautien seminaarisarja
24.8. - 14.12.2023
TYKS Ihoklinikka / Pilvi Riihilä

Turku PET Centre Scientific Seminar
4.9. - 11.12.2023
Turku PET Centre / Riku Klén

Kuukauden keuhkot
5.9. - 5.12.2023
TYKS keuhkoklinikka / Matthijs Feuth

Geriatrian aamumeetingit
5.9. - 12.12.2023
Geriatrian oppiaine / Maria Nuotio

Väestötutkimuskeskuksen seminaarisarja
19.9. - 14.12.2023
Väestötutkimuskeskus / Suvi Rovio, Tuija Leskinen

Infektiomeeting
20.9. - 20.12.2023
Biolääketieteen laitos, TYKS Kliininen mikrobiologia / Jukka Hytönen

Seminar series of Infections and Immunity
20.9. - 13.12.2023
Biolääketieteen laitos, Infektiot ja immuniteetti / Natalie Tomnikov

Frontiers of Science Seminars
28.9. - 14.12.2023
BioCity Turku / Klaus Elenius

Muut kurssit / Other courses

Elokuu / August

Dental Biomaterial Summer School
16.8. - 18.8.2023
Institute of Dentistry / Pekka Vallittu

Seili Virus-cell Interactions
21.8. - 23.8.2023
Department of Virology / Ilkka Jukunen

32nd BioCity Symposium
24.8. - 25.8.2023
BioCity Turku / Klaus Elenius

 

Syyskuu / September

Yleislääketieteen erikoistuvien päivät
6.9. - 7.9.2023
Yleislääketieteen oppiala, Varha yliopistollinen sote-keskus / Veera Veromaa

HOIT2111 Digital Interventions and Implementation in Nursing and Health
6.9. - 8.9.2023
Department of Nursing Science / Anna Axelin

PGS_1810 Advance Bacteriology (Study guide)
7.9. - 6.11.2023
Institute of Biomedicine / Arto Pulliainen

No Harm -webinaarisarja
21.9. - 7.12.2023
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus / Tuija Ikonen

Sleep Medicine Course
27.9. - 13.12.2023
Tyks, Uni- ja hengityskeskus ja TY, Kliininen laitos, Unitutkimuskeskus / Tarja Saaresranta

 

Lokakuu / October

Sairausvakuutus (YEK-vaiheen teoriakoulutus)
9.10. - 2.11.2023
Yleislääketiede / Elina Bergman

FINDOS/MIRP Seminar
cancelled
FINDOS-Turku / Ulvi Gursoy

PGS_1773 Literature Reviews in Health Sciences
24.10. - 26.10.2023, 23.11.2023
Department of Nursing Science / Hannakaisa Niela-Vilen

Turku Biomaterials Days
26.10. - 27.10.2023
Biomaterials Science Department, Biomaterials and Medical Devices Research Program, Biocity Turku (UTU & Åbo Akademi) / Sufyan Garoushi

Systematic reviews and meta-analysis
30.10. - 31.10.2023
FINDOS-Turku / Ulvi Gursoy

 

Marraskuu / November

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
1.11.2023
Varha yliopistollinen sote-keskus, TY yleislääketiede / Veera Veromaa

Turun 40. Lääketiedepäivät
8.11. - 9.11.2023
Turunmaan Duodecim-seura / Mari Ulmanen

Valtakunnallinen koulutus uniapnea- ja hengitysvajepotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille
23.11. - 24.11.2023
Tyks, Uni- ja hengityskeskus ja TY, keuhkosairaudet / Tarja Saaresranta

Pään ja kaulan tuumorit - onkologia ja kirurgia
30.11. - 1.12.2023
Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi / Heikki Irjala
 

Joulukuu / December


***


PGS_2189 Kliinisen tutkimuksen perusteet II
syksy 2023
Turun kliininen tohtoriohjelma / Sakari Suominen