Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit (PGE) -yksikön järjestämät kurssit / PGE-courses

PGE-yksikön järjestämät jatko-opintokurssit ovat maksuttomia Turun yliopiston opiskelijoille, ellei ohjelmassa muuta mainita. Kurssit ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. / Courses organized by the PGE unit are free of charge for all University of Turku students, unless otherwise stated in the course program. The courses are open for all.

Muiden suomalaisten yliopistojen ja Turun alueen ammattikorkeakoulujen perus- ja jatko-opiskelijoiden tulee hakea joustavaa opinto-oikeutta (JOO) Turun yliopiston järjestämille opintojaksoille lääketieteellisestä tiedekunnasta vähintään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Tarkista kuitenkin mahdolliset muut koulutuskohtaiset rajoitukset.

Graduate and post-graduate students of other Finnish universities must apply for a flexible study right (JOO) for courses organized by the University of Turku. The flexible study right must be applied for at least two weeks prior to the beginning of the course. Flexible study rights for PGE courses are granted by the Faculty of Medicine. Please check course descriptions for possible limitations to participation.

Huom! Erikoistuva lääkäri voi selailla yliopiston hyväksymiä koulutuksia myös yliopistojen yhteisessä teoriakoulutuksen KOPI-järjestelmässä.

Kurssit keväällä 2021 / Courses in Spring 2021

Yleiset kurssit / General courses

PGS_1668 Philosophy of Medicine
Registration 2.12.2020 - 14.2.2021
Veikko Launis

PGS_1542 Koe-eläimet, kurssi toimenpiteiden suorittajille
Ilmoittautuminen 5.1. - 17.1.2021
Emrah Yatkin

PGS_1675 Laboratory Animal Science Course
Registration 5.1. - 17.1.2021
Registration 26.4. - 9.5.2021
Emrah Yatkin

KIEN3321 Advanced Academic Writing
Thursdays 14.1. - 11.2.2021
Registration 1.12.2020 - 4.1.2021
Maximum 20 students are selected to the course based on registration speed.
Michael Nelson

KIEN3341 Oral Presentation Skills    
Thursdays 25.2. - 25.3.2021
Registration 4.1.2021 - 8.2.2021
Maximum 12 students are selected to the course based on registration speed.
Michael Nelson

PGS_1405 Tilastolliset perusanalyysit SPSS-ohjelmistolla
21.1. ja 28.1.2021
Ilmoittautuminen Nettiopsussa
Opetus Zoomilla. Max 40 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tero Vahlberg

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla
Ryhmä 1 11.3. - 12.3.2021, ilmoittautuminen 27.1. - 3.3.2021
Ryhmä 2 3.6. - 4.6.2021, ilmoittautuminen 1.3. - 26.5.2021
Opetus Zoomilla
Eliisa Löyttyniemi

PGS_1568 Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmistolla
12.5. ja 19.5.2021
Ilmoittautuminen 1.2. - 4.5.2021
Opetus Zoomilla. Max 40 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tero Vahlberg

PGS_1732 Kliinisen tutkimuksen biostatistiikan perusteet (opinto-opas)
24.5. - 28.5.2021
Ilmoittautuminen 1.2. - 16.5.2021
Opetus Zoomilla. Max 40 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä.
Eliisa Löyttyniemi

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Gastrokirurgian viikkoseminaarit
11.1. - 4.6.2021
Hanna Vihervaara

Tyksin keuhkosairauksien vastuualueen seminaarisarja
12.1. - 25.5.2021
Arja Viinanen

Syöpäklinikan meetingit
13.1. - 19.5.2021
Eetu Heervä

Ihotautien seminaarisarja
14.1. - 28.5.2021
Pilvi Riihilä

Infektiomeeting
20.1. - 19.5.2021
Ville Peltola, Marianne Gunell

No Harm Bothnia webinaarisarja
21.1. - 27.5.2021
Tuija Ikonen

Suu- ja leukakirurgian erikoistumiskoulutuksen seminaarit
22.1. - 28.5.2021
Hanna Thorén

Uniseminaarit
27.1. - 21.4.2021
Tarja Saaresranta

FINDOS-Turku Seminars
27.1. - 21.5.2021
Ulvi Gursoy

Cancer research seminar series
2.2. - 25.5.2021
Maria Sundvall

MIKRO Seminars of Infection Biology and Infectious Diseases
3.2. - 12.5.2021
Aapo Knuutila

Frontiers of Science seminars
11.3. - 6.5.2021
BioCity Turku

Muut kurssit / Other courses

Tammikuu / January

Molecular Virology
12.1. - 25.2.2021
Matti Waris

Vaikuttavaa vuorovaikutusta - ammatillinen läsnäolo
21.1.2021
Tellervo Seppälä

Bioturvallisuuskurssi
22.1. - 26.3.2021
Biolääketieteen laitos

 

Helmikuu / February

Sosiaalivakuutus - miten edistän potilaani pärjäämistä
22.2. - 19.3.2021
Elina Bergman

Introduction to Translational Pathology
22.2. - 30.3.2021
Registration is open until 12.2.2021
Leena Strauss

Researchers guide to Graphics tools
Helmikuu 2021
Eeva Rainio

 

Maaliskuu / March

PGS_2241 Basic Endocrinology and Metabolism
1.3. - 31.5.2021
Helena Virtanen

Kliinisen tutkimuksen perusteet
2.3. - 23.3.2021
TurkuCRC

PGS_1537 Kliininen virologia
2.3. - 8.4.2021
Sisko Tauriainen

Oraalimotorinen kuntoutus
5.3.2021 siirtyy syksyyn 2021
Janna Waltimo-Sirén

Neuro-oncological webinar
16.3.2021
Neurocenter Finland, FICAN West

Advanced bacteriology
23.3. - 18.5.2021
Arto Pulliainen

How to write a successful grant application?
30.3.2021
Turku BioNet / Eeva Valve

Projektitöiden esittely- seminaari
maaliskuu 2021
Veera Veromaa

 

Huhtikuu / April

PET Basics
6.4. - 8.4.2021
Anne Roivainen

BIMA3216 Flow-cytometry Basics
12.4. - 19.4.2021
Ketlin Adel

Rehabilitation research in nursing and health
12.4. - 10.5.2021
Minna Stolt

Yleislääketieteen erikoistujaseminaari
14.4.2021
Tanja Eriksson

Suomen kivuntutkimusyhdistyksen kevätkoulutuspäivät
15.4. - 16.4.2021

Iäkkään vajaaravitsemus, sarkopenia ja gerastenia - miksi ja miten tunnistan ja arvioin
Huhti-toukokuu 2021
Maria Nuotio


Toukokuu / May

Väestötutkimuksen perusteet
17.5. ja 24.5.
Suvi Rovio

Ethical and Effective Health Communication
20.5. - 21.5.2021
Helena Leino-Kilpi

Oikomishoidon ja lasten hammashoidon aloilla erikoistumiskoulutuksessa olevien ja heidän kouluttajiensa vuotuinen valtakunnallinen tapaaminen
21.5.2021
Janna Waltimo-Sirén

Kesäkuu / June

Digital health interventions and their implementation
June 2021
Sanna Salanterä

Preparing for the future: understanding your PhD skills and the value you can bring
June 2021
Eeva Valve


***

Industrial Drug Discovery processes and organizations
Ullamari Pesonen
Spring 2021

Systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin perusteet
Kevät - syksy 2021
Mikhail Saltychev

Kurssit syksyllä 2020 / Courses in Autumn 2020

Yleiset kurssit / General Courses

PGS_1012 Lääketieteen tieteenteoria
6.10.-10.11.2020
Ilmoittautuminen 1.7.-13.10.2020
Veikko Launis

PGS_1542 Koe-eläimet, kurssi toimenpiteiden suorittajille
Emrah Yatkin

PGS_1675 Laboratory Animal Science Course
Emrah Yatkin

KIEN3321 English: Advanced Academic Writing
10.9. - 8.10.2020
Online only
Maximum 20 students are selected to the course based on registration speed.
Registration 1.7.2020 - 27.8.2020
Michael Nelson

KIEN3341 English Oral Presentation Skills
29.10. - 26.11.2020
Agora 251D if possible but online otherwise.
Maximum 12 students are selected to the course based on registration speed.
Registration 1.7. – 8.10.2020
Michael Nelson

PGS_1374 Statistical Thinking and Performing Basic Analyses Using JMP
17.9. - 23.9.2020
Maximum 20 students are selected to the course based on registration speed
Registration 1.7.-31.8.2020
Eliisa Löyttyniemi

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu Redcap-järjestelmän avulla
Ryhmä 1 14.8.2020
Max 20 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä
Ilmoittautuminen 1.7.-12.8.2020
Eliisa Löyttyniemi

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu Redcap-järjestelmän avulla
Ryhmä 2 7.10.2020
Ilmoittautuminen 5.10.2020 mennessä
Eliisa Löyttyniemi

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu Redcap-järjestelmän avulla
Ryhmä 3 11.12.2020
Opetus Zoomilla
Ilmoittautuminen 4.12.2020 mennessä
Eliisa Löyttyniemi

PGS_1568 Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmistolla (keväältä siirtynyt opintojakso)
27.10. - 3.11.2020
Opetus Zoomilla. Max 40 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen 1.7.-12.10.2020
Tero Vahlberg

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Gastrokirurgia seminaarisarja
17.8.-14.12.2020
Hanna Vihervaara

Suu- ja leukakirurgian seminaarit
2.9.-16.12.2020
Hanna Thorén

Tyksin keuhkosairauksien vastuualueen seminaarisarja
25.8.-15.12.2020
Arja Viinanen

Mikro seminars of infection biology and infectious diseases
9.9.-16.12.2020 Seminars are cancelled!
Emilia Lönnqvist

FinnBrain Seminar Series
Lukuvuosi 2020-2021, elokuusta toukokuuhun 9 tapaamista
Kliininen laitos, FinnBrain-tutkimus sekä psykologian oppiaine
Eeva-Leena Kataja

Frontiers of Science
3.9.-10.12.2020
BioCity Turku/ Jyrki Heino

Ihotautien seminaarisarja
20.8.-17.12.2020
Sirkku Peltonen

Uniseminaarit syksy 2020
16.9., 14.10., 11.11. ja 9.12.
Tarja Saaresranta

Infektiomeeting syksy 2020
16.9., 21.10., 18.11. ja 16.12.
Ilkka Julkunen

Syöpäklinikan aamumeeting
19.8.-16.12.2020
Eetu Heervä

Syöpätutkimusseminaarit
1.9.-24.11.2020
Maria Sundvall

 

Muut kurssit / Other courses

Elokuu / August

Akuutti- ja yleislääketieteen yhteinen erikoistuja seminaari "yhteiset potilaamme, oppia ja onnistumisia"
20.8.2020
Veera Veromaa

Monitieteiset perusterveydenhuollon tutkimuksen päivät
27.-28.8.2020
Päivi Korhonen

BIMA3217 Hands-on Advanced Optical Microscopy (3 ECTS)
31.8.-2.10.2020
Elnaz Fazeli

 

Syyskuu / September

Critical Appraisal of Research Evidence for Health Care Improvement
28.9. - 12.10.2020
Sakari Suominen

Yleislääkärin akutologiaa
24.9.2020
Tellervo Seppälä

 

Lokakuu / October

HOIT2110 From Research to Scientific Publication
7.10.2020-20.1.2021
Riitta Suhonen

Ethics in health care and nursing research
7.-9.10.2020
Helena Leino-Kilpi

Turku Biomaterial Days 2020 - Cutting hard/soft tissues and biomaterials
22.-23.10.2020 postponed to 2021
Pekka Vallittu

Industrial Drug Discovery processes and organizations
26.10. - 9.11.2020 postponed to 2021
Ullamari Pesonen

PGS_1773 Literature Reviews in Health Sciences (PGS_1773)
28.10.-9.12.2020
Minna Stolt

Endopäivät 2020
29.10.-30.10.2020
Suomen Endokrinologiyhdistys
Riku Kiviranta

Marraskuu / November

Turun XXXVII Lääketiedepäivät
3.-5.11.2020
Mari Ulmanen
Duodecim seura

Kasvomurtumakurssi erikoistuville lääkkäreille
12.-13.11.2020
Jaakko Pulkkinen

Väestötutkimuksen perusteet
16.11. ja 23.11.2020 kurssi siirtyy keväälle 2021
Suvi Rovio

Sairausvakuutus
20.11.2020
Elina Bergman

Geriatrian ja muiden erikoisalojen välinen geriatrisonkologinen yhteistyö
23.11.2020, ilmoittautuminen 15.11. mennessä
prof Maria Nuotio

Valtakunnallinen koulutus uniapnea-ja hengitysvajepotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille
26.-27.11.2020
Tarja Saaresranta

 

Joulukuu / December

FINDOS SYMPOSIUM 2020 - Challenges in Digital Workflow, Turku
10.-11.12.2020
University of Turku, Institute of Dentistry

Fysioterapeuttipaja- olkapää haltuun
15.12.2020
Veera Veromaa