Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit (PGE) -yksikön järjestämät kurssit / PGE-courses

PGE-yksikön järjestämät jatko-opintokurssit ovat maksuttomia Turun yliopiston opiskelijoille, ellei ohjelmassa muuta mainita. Kurssit ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. / Courses organized by the PGE unit are free of charge for all University of Turku students, unless otherwise stated in the course program. The courses are open for all.

Muiden suomalaisten yliopistojen ja Turun alueen ammattikorkeakoulujen perus- ja jatko-opiskelijoiden tulee hakea joustavaa opinto-oikeutta (JOO) Turun yliopiston järjestämille opintojaksoille lääketieteellisestä tiedekunnasta vähintään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Tarkista kuitenkin mahdolliset muut koulutuskohtaiset rajoitukset.

Graduate and post-graduate students of other Finnish universities must apply for a flexible study right (JOO) for courses organized by the University of Turku. The flexible study right must be applied for at least two weeks prior to the beginning of the course. Flexible study rights for PGE courses are granted by the Faculty of Medicine. Please check course descriptions for possible limitations to participation.

Huom! Erikoistuva lääkäri voi selailla yliopiston hyväksymiä koulutuksia myös yliopistojen yhteisessä teoriakoulutuksen KOPI-järjestelmässä.

Kurssit syksyllä 2020 / Courses in Autumn 2020

Yleiset kurssit / General Courses

PGS_1012 Lääketieteen tieteenteoria
6.10.-10.11.2020
Ilmoittautuminen 1.7.-13.10.2020
Veikko Launis

PGS_1542 Koe-eläimet, kurssi toimenpiteiden suorittajille
Emrah Yatkin

PGS_1675 Laboratory Animal Science Course
Emrah Yatkin

KIEN3321 English: Advanced Academic Writing
10.9. - 8.10.2020
Online only
Maximum 20 students are selected to the course based on registration speed.
Registration 1.7.2020 - 27.8.2020
Michael Nelson

KIEN3341 English Oral Presentation Skills
29.10. - 26.11.2020
Agora 251D if possible but online otherwise.
Maximum 12 students are selected to the course based on registration speed.
Registration 1.7. – 8.10.2020
Michael Nelson

PGS_1374 Statistical Thinking and Performing Basic Analyses Using JMP
17.9. - 23.9.2020
Maximum 20 students are selected to the course based on registration speed
Registration 1.7.-31.8.2020
Eliisa Löyttyniemi

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu Redcap-järjestelmän avulla
Ryhmä 1 14.8.2020
Max 20 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä
Ilmoittautuminen 1.7.-12.8.2020
Eliisa Löyttyniemi

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu Redcap-järjestelmän avulla
Ryhmä 2 7.10.2020
Ilmoittautuminen 5.10.2020 mennessä
Eliisa Löyttyniemi

PGS_1792 Tutkimusdatan keruu Redcap-järjestelmän avulla
Ryhmä 3 11.12.2020
Opetus Zoomilla
Ilmoittautuminen 4.12.2020 mennessä
Eliisa Löyttyniemi

PGS_1568 Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmistolla (keväältä siirtynyt opintojakso)
27.10. - 3.11.2020
Opetus Zoomilla. Max 40 opiskelijaa mahtuu opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen 1.7.-12.10.2020
Tero Vahlberg

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Gastrokirurgia seminaarisarja
17.8.-14.12.2020
Hanna Vihervaara

Suu- ja leukakirurgian seminaarit
2.9.-16.12.2020
Hanna Thorén

Tyksin keuhkosairauksien vastuualueen seminaarisarja
25.8.-15.12.2020
Arja Viinanen

Mikro seminars of infection biology and infectious diseases
9.9.-16.12.2020 Seminars are cancelled!
Emilia Lönnqvist

FinnBrain Seminar Series
Lukuvuosi 2020-2021, elokuusta toukokuuhun 9 tapaamista
Kliininen laitos, FinnBrain-tutkimus sekä psykologian oppiaine
Eeva-Leena Kataja

Frontiers of Science
3.9.-10.12.2020
BioCity Turku/ Jyrki Heino

Ihotautien seminaarisarja
20.8.-17.12.2020
Sirkku Peltonen

Uniseminaarit syksy 2020
16.9., 14.10., 11.11. ja 9.12.
Tarja Saaresranta

Infektiomeeting syksy 2020
16.9., 21.10., 18.11. ja 16.12.
Ilkka Julkunen

Syöpäklinikan aamumeeting
19.8.-16.12.2020
Eetu Heervä

Syöpätutkimusseminaarit
1.9.-24.11.2020
Maria Sundvall

 

Muut kurssit / Other courses

Elokuu / August

Akuutti- ja yleislääketieteen yhteinen erikoistuja seminaari "yhteiset potilaamme, oppia ja onnistumisia"
20.8.2020
Veera Veromaa

Monitieteiset perusterveydenhuollon tutkimuksen päivät
27.-28.8.2020
Päivi Korhonen

BIMA3217 Hands-on Advanced Optical Microscopy (3 ECTS)
31.8.-2.10.2020
Elnaz Fazeli

 

Syyskuu / September

Critical Appraisal of Research Evidence for Health Care Improvement
28.9. - 12.10.2020
Sakari Suominen

Yleislääkärin akutologiaa
24.9.2020
Tellervo Seppälä

 

Lokakuu / October

HOIT2110 From Research to Scientific Publication
7.10.2020-20.1.2021
Riitta Suhonen

Ethics in health care and nursing research
7.-9.10.2020
Helena Leino-Kilpi

Turku Biomaterial Days 2020 - Cutting hard/soft tissues and biomaterials
22.-23.10.2020 postponed to 2021
Pekka Vallittu

Industrial Drug Discovery processes and organizations
26.10. - 9.11.2020 postponed to 2021
Ullamari Pesonen

PGS_1773 Literature Reviews in Health Sciences (PGS_1773)
28.10.-9.12.2020
Minna Stolt

Endopäivät 2020
29.10.-30.10.2020
Suomen Endokrinologiyhdistys
Riku Kiviranta

Marraskuu / November

Turun XXXVII Lääketiedepäivät
3.-5.11.2020
Mari Ulmanen
Duodecim seura

Kasvomurtumakurssi erikoistuville lääkkäreille
12.-13.11.2020
Jaakko Pulkkinen

Väestötutkimuksen perusteet
16.11. ja 23.11.2020 kurssi siirtyy keväälle 2021
Suvi Rovio

Sairausvakuutus
20.11.2020
Elina Bergman

Geriatrian ja muiden erikoisalojen välinen geriatrisonkologinen yhteistyö
23.11.2020, ilmoittautuminen 15.11. mennessä
prof Maria Nuotio

Valtakunnallinen koulutus uniapnea-ja hengitysvajepotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille
26.-27.11.2020
Tarja Saaresranta

 

Joulukuu / December

FINDOS SYMPOSIUM 2020 - Challenges in Digital Workflow, Turku
10.-11.12.2020
University of Turku, Institute of Dentistry

Fysioterapeuttipaja- olkapää haltuun
15.12.2020
Veera Veromaa

 

Kurssit keväällä 2020 / Courses in Spring 2020

Yleiset kurssit / General Courses

Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla (PGS_1792)
14.1.2020 Medisiina C202
max 40 opiskelijaa otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä 22.11. alkaen
Biostatistikko Eliisa Löyttyniemi

Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmän avulla (PGS_1792)
HUOM poikkeusaikana: Opintojakso suoritetaan keväällä 2020 etänä. Opettajalle voi ilmoittautua suoraan näin poikkeusaikana ja hän lähettää ilmoittautuneille lisätietoja.
Biostatistikko Eliisa Löyttyniemi

Advanced Academic Writing (KIEN3321)       
Professor Michael Nelson, 9.1.-6.2.2020 Thursdays 8.30-11.45 Agora 251D
Maximum 20 students are selected to the course based on registration speed
Registration via Konsta starting 2.12.2019
 
Oral Presentation Skills (KIEN3341)
Professor Michael Nelson, 27.2.-26.3.2020 Thursdays 8.30-11.45 Agora 251D
Maximum 12 students are selected to the course based on registration speed
Registration via Konsta starting 2.12.2019

Philosophy of Medicine (PGS_1668)
 NOTE! All upcoming lectures are CANCELLED! Teaching in Moodle.
Registration via Nettiopsu
Professor Veikko Launis

Laboratory Animal Science Course (PGS_1675)
NOTE! Course is CANCELLED!
Docent Emrah Yatkin

Tutkimusdatan hallinnan perusteet (UGSL0001)
26.2.2020 - 7.5.2020 NOTE! Online teaching only.
Biostatistikko Eliisa Löyttyniemi ja TY kirjaston palvelupäällikkö Jukka Rantasaari
Ilmoittautuminen 2.12.2019-12.2.2020

Tilastolliset perusanalyysit SPSS-ohjelmistolla (PGS_1405)
16.1.2020-23.1.2020
Ilmoittautuminen 3.12.2019-2.1.2020
Biostatistikko Tero Vahlberg

Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmistolla (PGS_1568)
20.5.2020-27.5.2020 Valitettavasti jakso siirtyy myöhempään ajankohtaan kesäkuuhun tai alkusyksyyn
Ilmoittautuminen 3.2.2020-6.5.2020
Biostatistikko Tero Vahlberg

Kliinisen tutkimuksen statistiikan perusteet (PGS_1732)
HUOM poikkeusaikana: Opintojakso suoritetaan keväällä 2020 etänä Opettajalle voi ilmoittautua suoraan näin poikkeusaikana ja hän lähettää ilmoittautuneille lisätietoja.
Biostatistikko Eliisa Löyttyniemi

Seminaarisarjat ja meetingit / Seminar series and meetings

Ihotautien seminaarisarja
9.1.-29.5.2020
Kliininen opettaja Sirkku Peltonen

FINDOS-seminaarit / FINDOS seminars
22.1. - 31.5.2020  (valittuina keskiviikkoina)

Gastrokirurgian viikkoseminaarit 13.1.-1.6. (cancelled)
Hanna Vihervaara

Infektiomeeting
15.1.-20.5.2020 HUOM! Seminaarit maalis-toukokuussa peruutettu
Ilkka Julkunen

Mikro Seminars of Infection Biology and Infectious Diseases
NOTE! All upcoming seminars cancelled!
Pinja Jalkanen

Suu- ja leukakirurgian seminaarit
29.1.-20.5. NOTE! Seminars are cancelled!
prof. Hanna Thorén

Syöpätautien klinikan aamumeeting
Outi Hirvonen

PET CENTRE Scintific Monday seminars -kevään päivitetty webinaariohjelma
13.1.-8.6.2020,loppukevään webinaarit Zoomissa, pyydä linkki Tiina Saanijoki
Anne Roivainen

Tyksin keuhkosairauksien vastuualueen seminaarisarja
7.1.-26.5.2020, HUOM! 17.3. jälkeen seminaarit skypessä ajankohtaista koronavirusepidemiasta.
lisätietoja Arja Viinanen
 
Uniseminaarit
15.1., 5.2., 4.3. ja 1.4.2020
Ma prof. Tarja Saaresranta

Frontiers of Science Seminars, Spring 2020
NOTE! This seminar series is cancelled!
Jyrki Heino

Asiakkuuden hallinnan ja työterveysyhteistyön seminaarisarja
23.1.-15.5.2020
prof. Juha Liira

”Solutasolta käyttäytymiseen” - liikunta-aiheinen tutkimusseminaarisarja 2020
3.2.-1.6.2020
Sari Senholm ja ILkka Heinonen,
yhteydenotot Petri Kallio

Muut kurssit / Other courses

Tammikuu / January

3D Printing in Dentistry
16.-17.1.2020
Professor Pekka Vallittu and Nordic Institute of Dental Education NIDE

3D Imaging and Diagnostics
20.-21.1.2020
Professor Pekka Vallittu and Nordic Institute of Dental Education NIDE

CAD/CAM Workflow and 3D Printing in Dentistry
23.-24.1.2020, Helsinki
Prof. Pekka Vallittu and Hend Abdelkader/NIDE

BIMA3210 Bioimage Informatics 2
29.1.-6.3.2020
Pasi Kankaanpää

Molekyylivirologia
7.1.-13.2.2020
Matti Waris

Trooppiset taudit 2020
keskiviikkoisin 15.1.-1.4.2020 klo 15.30-18.00
Turusta yht. Ville Peltola, Sari Kuitunen

Helmikuu / February

Valtakunnalliset ventilaatiohoitokoulutuspäivät (Venho 2020)
6.-7.2.2020
Monna Myllykangas

Tutkimustiedon kriittinen arviointi: Miten luen tieteellistä artikkelia?
11.2.2020Vaasa
Tanja Eriksson, Veera Veromaa

ECT-koulutuspäivä
12.2.2020
Satasairaala, Niko Seppälä

Työnhallinta ja työhyvinvointi, Pori
13.2.2020
Tellervo Seppälä, Veera Veromaa

3D CBCT Imaging
13.2.2020, Portugal
Pekka Vallittu and NIDE

3D CBCT Imaging
14.2.2020, Portugal
Pekka Vallittu and NIDE

CAD/CAM Secrets - Creating a Digital Mind
21.-22.2.2020/ Shanghai
Pekka Vallittu and NIDE

Tutkimussuunnitelmatyöpaja
26.2.-17.3.2020
Kari Auranen ja Sakari Suominen

Maaliskuu / March

Kliinisen tutkimuksen perusteet
3.3.-24.3.2020
Turku CRC/ Krista Bergendahl

Course on basic immunology ohjelma
3.3.-5.5.2020, ilmoittautuminen Konstassa 29.2. mennessä NOTE! Course only in Moodle.
Arno Hänninen

"Teinistä vaariin" -Ajankohtaista ajoterveydestä, Ajopoli 5 vuotta-juhlaseminaari
4.3.2020
Ayl Marja Huuskonen

Anestesiakurssi 2020
19.-20.3.2020
apulaisprofessori Teijo Saari

Mikä toi knööli o? vol 2, Tuki- ja liikuntaelintuumorien radiologista diagnostiikkaa
19.-20.3.2020
Suomen tuki-ja liikuntaelinradiologit/ Ia Kohonen

CBCT and Digital orthodontics
23.3.2020 Helsinki
Pekka Vallittu and NIDE

Digital Dentistry from A-Z
23.-25.3.2020
prof.Pekka Vallittu and NIDE

Sosiaalivakuutus- miten edistän potilaani pärjäämistä
27.3.2020
Elina Bergman

PET Basics (Positroniemissiotomografian perusteet)
NOTE! Cancelled!
Anne Roivainen

Huhtikuu / April

Työnhallinta ja työhyvinvointi, Turku
NOTE! Cancelled
Veera Veromaa

Valtakunnalliset hematologiaan erikoistuvien lääkärien päivät
2.-3.4.2020
prof. Maija Itälä-Remes

FINDOS -symposium 2020 - Challenges in
Digital Workflow

7.-8.5.2020
Tapahtuma siirretty syksyyn
Kansallinen suun terveystieteiden
tohtoriohjelma

Multidisciplinary Primary Health Care Research Congress
23.-24.4.2020
Prof. Päivi Korhonen

Suomen Tehohoitoyhdistyksen koulutuspäivät
22.-23.4.2020
TYKS,Suomen Tehohoitoyhdistys,TOTEK,TAYS,OYS,HUS,KYS,PHKS

Toukokuu / May

BIMA3217 Hands-on Advanced Optical Microscopy
11.5.-3.6.2020
Organized in Autumn 2020
Elnaz Fazeli

3D Imaging and Diagnostics
11.-12.5.2020, Helsinki
Pekka Vallittu and NIDE

Advanced 3D diagnostics
13.-14.5.2020, Helsinki
Pekka Vallittu and NIDE

The International Academy of Pathology- Finnish Division. Pää ja kaula, obduktio ja kardiopatologia
14.-15.5.2020, Rovaniemi
apulaisprofessori Pekka Taimen

Geriatrian ja muiden erikoisalojen välinen geriatrisonkologinen yhteistyö
18.5.2020 HUOM! Taphtuma siirtyy syksyyn, aika ilmoitetaan myöhemmin.
prof Maria Nuotio

Diabetes teemapäivä nro LV
Vaasa 20.5.2020
Lotta Wasström

Kesäkuu / June

 

Heinäkuu / July