Ohjeita PGE-kurssin järjestäjälle

Rahoituksen hakeminen kurssille

Lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutusyksikkö PGE:n kurssirahoitusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Rahoitusta voi hakea seuraavan lukuvuoden aikana järjestettäville koulutustilaisuuksille. Hakuajat sijoittuvat yleensä maalis-huhtikuulle ja syys-lokakuulle. PGE:n johtoryhmä tekee päätökset rahoituksen myöntämisestä, syyslukukauden osalta viimeistään 15.6. ja kevätlukukauden osalta viimeistään 15.11.

Rahoitusta voi hakea tohtorikoulutukseen, erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen ja täydennyskoulutukseen tarkoitetuille koulutustilaisuuksille, kursseille, seminaareille ja symposiumeille. Rahoitusta myönnetään tuntiopetuspalkkioihin sekä matka- ja majoituskuluihin tilanteissa, joissa ko. opetukseen tarvittavaa asiantuntemusta ei löydy omasta yliopistosta (Rehtorin määräys tuntiopetuksen antamisesta ja palkkioiden maksamisesta). Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää myös erilaisiin järjestämiseen liittyviin kuluihin, kuten etäyhteyksien järjestelyyn, materiaaleihin/instrumentteihin, maskeihin, kahvitukseen. Koulutuksen tulee olla avointa kaikille tiedekunnan jatko-opiskelijoille ja kouluttajana tulee olla useampi kuin yksi opettaja. Vähintään alustava ohjelma koulutuksesta tulee liittää hakemukseen. Rahoitusta haetaan sähköisellä hakemuksella.

Tiedekunnan piirissä järjestettävä jatkokoulutus ohjelmineen julkaistaan PGE-yksikön internetsivuilla. Koulutuksia voi ilmoittaa PGE:n sivuille myös hakuajan ulkopuolella, jolloin ohjelma toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen pge-kurssihakemukset(at)utu.fi.

Ilmoittautumiset, tiedottaminen

Kurssin järjestäjä avaa/kerää ilmoittautumiset sekä huolehtii tiedottamisesta ilmoittautuneille (moodle-alustat, zoom-linkit ym.). (pl. PGE:n yleiskurssit)

Ilmoittautumisen voi avata esim. Peppiin, Konstaan tai Webropoliin tai ilmoittautumisia voi kerätä sähköpostilla. Ilmoittautumisen luominen Peppiin vaatii voimassaolevan utu-tunnuksen sekä henkilökunnan käyttöoikeuden, Konstan ja Webropolin käyttöön tarvitaan voimassaoleva utu-tunnus.

Ohjeita ilmoittautumisen tekemiseen (intranet):

Huom! Ilmoittautumisen yhteydessä kannattaa pyytää opiskeluoikeusnumero, jos kurssista on tarkoitus viedä suoritusmerkintä opintorekisteriin.

Suoritusmerkinnät, osallistumistodistukset

Tohtorikoulutuksen kurssien suoritusmerkinnät tallennetaan Peppiin. PGE:n opintosihteeri huolehtii toteutusten luomisesta PGE:n yleiskursseille (Lääketieteen tieteenteoria, biostatistiikan kurssit). Oppiaineiden koulutuksen koulutuksen osalta oppiaine/opetushoitaja luo toteutukset Peppiin ja tohtoriohjelmien koulutuksen osalta koordinaattorit/koulutusihteeri luo toteutukset Peppiin. Lähtökohtaisesti kaikkien kurssien/koulutusten osalta opettaja tallentaa arvioinnit Peppiin.

Kurssin järjestäjän vastuulla on jakaa tarvittaessa osallistumistodistukset. EL-EHL-koulutuksen osallistumistodistukseen kirjataan, montako koulutustuntia tiedekunta hyväksyy koulutustilaisuudesta kullekin erikoisalalle.

Intranetistä löytyy osallistumistodistuspohjat tohtorikoulutukseen sekä ammatilliseen jatkokoulutukseen (EL/EHL). Todistuspohjia voi halutessaan käyttää (ja muokata omaan tarpeeseen sopivaksi).

Huom!  Jos sinulla ei ole pääsyä intranettiin ja haluaisit todistuspohjan, ole yhteydessä opintosihteeriin sähköpostilla (sanni.gronlund(at)utu.fi).

PGE:n myöntämä rahoitus kurssille/koulutukselle/tilaisuudelle

Opintosihteeri huolehtii luentopalkkiolomakkeiden sekä matkalaskujen lähettämisestä luennoitsijoille. Luennoitsijoiden tiedot ilmoitetaan rahoitushakemuksella.

  • Muista ilmoittaa muutoksista ohjelmassa. Ilmoita luennoitsijan nimi, oppiarvo, sähköpostiosoite sekä uusi/muuttunut päivämäärä.
  • Muista lähettää lopullinen ohjelma ennen kurssin alkua, ilmoita samalla, jos on tullut muutoksia hakemuksella ilmoitettuihin luennoitsijoihin.
  • Muista ilmoittaa, jos kurssi/koulutus on muutettu lähiopetuksesta etäopetukseksi, vaikuttaa esim. matkakuluihin.
EL/EHL-koulutus, osallistumisen todentaminen verkkokoulutuksissa

1. Koulutuksen järjestäjä antaa osallistumistodistuksen todennettuaan osallistujan läsnäolon koulutustilaisuudessa, esimerkiksi nimenhuudon avulla tai aktivoivalla pienryhmätyöskentelyllä.

2. Vaihtoehtoisesti koulutustilaisuuden järjestäjä voi todentaa osallistumisen jälkikäteen kysymällä muutaman kysymyksen koulutuksen sisällöstä esimerkiksi webropol-kyselyä käyttämällä.

3. Ulkomaalaisiin kongresseihin osallistuminen todennetaan kunkin kongressin kansainvälisen käytännön mukaisesti