Porin opetusterveyskeskus

Porin opetusterveyskeskus on ensimmäinen opetukseen ja tutkimukseen suunniteltu terveyskeskus Suomessa. Opetusterveyskeskus toimii Porin yliopistokeskuksessa, ja sitä hallinnoi Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. 

Opetusterveyskeskusta käytetään ensisijaisesti terveyskeskustyön opettamiseen. Keskeisin oppiaine on yleislääketiede, mutta tilat soveltuvat myös muiden lääketieteen erikoisalojen opiskeluun. 

Opiskelumuotoina ovat vastaanottotyön harjoittelu todellisilla potilailla ja pientoimenpiteiden suorittaminen. 

Käytössä on kuusi vastaanottohuonetta, kaksi toimenpidehuonetta, kolme ryhmätyöhuonetta, opetushenkilökunnan työtilat ja sosiaaliset tilat. Yksi ryhmätyöhuoneista on varustettu videoneuvottelulaitteilla, mikä mahdollistaa vuorovaikutteisen Turussa pidettävien luentojen etäseurannan. Tiloissa on mahdollista pitää myös tenttejä. Toimenpidehuoneen tutkimusvalaisimeen liitetty videokamera mahdollistaa myös toimenpideopetuksen etäseurannan ja myöhemmän kertauksen verkkoympäristössä. 

Osa opetuksesta toteutetaan moniammatillisena koulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikön ja Porin ammattiopiston hoitotyön opiskelijoiden kanssa.

Yhteystiedot:

Osoite: Siltapuistonkatu 2, 28130 Pori (Pohjois-Porin terveysasema, 2. krs)

Puh. 029 450 5000 (Turun yliopiston vaihde)

Yhteyshenkilö: opetushoitaja Marju Sjösten, 044 701 3933, marju.sjosten@porinperusturva.fi