Nainen pitää kädessään petrimaljaa

Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus nyt ja tulevaisuudessa

Keskuksessamme ravitsemus- ja ruokatutkimus yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla lääketieteeseen. Kansainvälisestikin tarkasteltuna on vain muutamia vastaavia yksiköitä, jotka mahdollistavat yhtä tiiviin vuoropuhelun ja yhteistyön ruoan, terveyden ja lääketieteen välillä.

Missio

Missiomme on tehdä korkealaatuista tutkimusta ravinnon, ihmisen aineenvaihdunnan ja terveyden välisistä yhteyksistä. Hyödynnämme kertyvää uutta tietoa ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin edistämiseksi.

Visio

Olemme kansainvälisen ruoka- ja ravitsemustutkimuksen edelläkävijä toimien yhdessä monitieteisen asiantuntijaverkoston kanssa. Edistämme ihmisten terveyttä yli sukupolvien.

Strategia

  • Suunnittelemme ja toteutamme ruokakäyttäytymiseen, ruoan ominaisuuksiin ja aineenvaihduntaan sekä terveyteen liittyviä tutkimuksia. Kiinnostuksen kohteenamme ovat erityisesti kestävät ruokavalinnat, ravinnonsaanti, suoliston mikrobisto ja sen myötä aineenvaihdunnalliset ja kliiniset terveysvaikutukset ihmisen elinkaaren aikana.

  • Kehitämme ja sovellamme tutkimus- ja arviointimenetelmiä ravinnonsaannin, ruokakäyttäytymisen, ravitsemustilan ja aineenvaihdunnan mittaamiseen.

  • Teemme aktiivista yhteistyötä eri tieteenaloja edustavien kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotka jakavat missiomme. Kehitämme ja koordinoimme ravintolasta, kahvilasta ja moniaistitilasta koostuvaa Flavoria®-tutkimusalustaa.

  • Opetamme ja koulutamme eri ryhmiä, kuten perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita, ja mahdollistamme jatkuvan oppimisen. Opetuksemme perustuu uusimpaan tutkimustietoon.

  • Sovellamme tutkimustuloksia ihmisten, yhteisöjen ja elinkeinoelämän hyväksi.

Arvot

Arvojamme ovat luovuus, avoimuus, eettisyys, kriittisyys ja yhteisöllisyys.