Tutkimus Sydäntutkimuskeskuksessa

Tutkimusprojektit

Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät (LASERI)

Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimus on yksi maailman suurimmista tutkimuksista, ja siinä selvitetään sairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä yksilön koko elinkaaren aikana. LASERI-tutkimuksen päätavoitteena on tutkia lapsuuden elintapojen, biologisten ja psykologisten riskitekijöiden sekä perimän merkitystä sairastumisriskiin aikuisena. Nyt tutkimus laajenee LASERI – kolme sukupolvea tutkimukseksi, joka kattaa alkuperäisten tutkittavien lisäksi myös heidän vanhempansa ja lapsensa.

Vastuullinen johtaja: professori Olli Raitakari

Lue lisää tutkimuksesta

Varhaislapsuudessa alkanut sydän- ja verisuonitautisairastuvuuden ennaltaehkäisy (STRIP)

SepelvaltimoTaudin Riskitekijöiden InterventioProjekti (STRIP) on maailmassa ainutlaatuinen, sydänterveyden edistämiseen jo varhaislapsuudesta lähtien tähtäävä tutkimus. STRIP-tutkimus alkoi jo vuonna 1990, jolloin tutkimukseen tuli mukaan noin tuhat seitsemän kuukauden ikäistä lasta perheineen. Tutkimus on osoittanut, että vauvaiässä aloitetulla, toistetulla ravitsemus- ja muulla elämäntapaneuvonnalla voidaan vaikuttaa sydänterveyden riskitekijöihin, mm. ravinnon rasvan laatuun sekä veren kolesterolipitoisuuteen, verenpaineeseen ja insuliiniherkkyyteen. Sydänterveyden kannalta myönteisten tekijöiden kasautuminen on myös yleisempää neuvontaa saaneilla nuorilla.

Vastuullinen johtaja: professori Olli Raitakari

Lue lisää tutkimuksesta

 

Sydäntutkimuskeskuksen viimeaikaisia julkaisuja