Muutoksenhaku lääketieteelliseltä tiedekunnalta

Tohtorikoulutuksen opiskelijavalintaan (opiskeluoikeus) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua lääketieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee osoittaa Turun yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle ja toimittaa osoitteella Outi Irjala, lääketieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto tai outi.irjala(at)utu.fi.