Laadunhallinta matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekunnan laatutyön ohjausryhmä vastaa laadunhallintamme valvonnasta ja kehittämisestä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja ryhmän jäseninä ovat laitosten johtajat sekä hallintopäällikkö.

Laadunhallintamme perustana on Turun yliopiston laatutyö. Yhteinen laatujärjestelmämme on kirjattu laatukäsikirjaan.

Laatujärjestelmä on kirjattu oman toimintamme näkökulmasta intrasivuillemme kohtiin, joissa ne parhaiten palvelevat laatutyötämme.

Jokapäiväisestä laatutyöstä tiedekunnassamme vastaa hallintopäällikkö Merja Fehlig. Tiedekunnassa laatutyötä johtaa dekaani ja laitoksilla laitosten johtajat.  Jokainen yliopistoyhteisön jäsen toteuttaa laatutyötä jatkuvasti omassa toiminnassaan.

Tarkastelemme toimintamme tuloksia puolivuosittain tiedekunnan johtoryhmässä ja tiedekunnan johtokunnassa.

> Laadunhallinta Turun yliopistossa

> Turun yliopiston laatukäsikirja