Ajankohtaista talousrikosoikeutta ja siihen liittyviä menettelykysymyksiä

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen Asianajajaliitto järjestävät täydennyskoulutustilaisuuden asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville lakimiehille.

Luennoitsijat
Professori Mikko Vuorenpää, Lapin yliopisto ja AA, OTT, Professor of Practice Kai Kotiranta, Lapin yliopisto

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa läpikäydään talousrikosoikeuden uusimpia korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja sekä eräitä muita oikeustapauksia aineellisen oikeuden ja prosessisoikeuden näkökulmista. Tarkastelu kohdentuu erityisesti talousrikosoikeudelle ominaisiin ongelmiin. Lisäksi koulutuksessa arvioidaan talousrikoksiin liittyviä prosessioikeudellisia pulmatilanteita.  

  • Talousrikosoikeus tänään – oikeudenalan eräitä ominaispiirteitä  (Kai Kotiranta)
  • Rikos- ja hallinto-oikeuden rajanpinta: Ei kahta kertaa arvopaperimarkkinarikoksissakaan – ns. di Puman juttu (EUT C-596/16) ja sen merkityksestä rikos- ja hallintoprosesseissa (Kai Kotiranta)
  • Joustava petosrikostunnusmerkistö – tunnusmerkistötekijöiden, teonkuvausten ja eräiden tuomioiden tarkastelua (Kai Kotiranta)
  • Itsekrimointisuoja ja todistelu (Mikko Vuorenpää)
  • Itsekriminointisuoja ja rikoksen rakenne (Mikko Vuorenpää)
  • Mitä pidetään ne bis in idem –kiellossa tarkoitettuna hallinnollisena sanktiona?

Perjantai 12.4.2019 klo 12.30–16.00
Turku, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia, Auditorio, Caloniankuja 3 
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 3.4. mennessä.

Maanantai 15.4.2019 klo 12.30–16.00
Helsinki, Helsingin käräjäoikeus, Auditorio, Porkkalankatu 13, Helsinki
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 7.4. mennessä.

Osallistumismaksu 190 euroa + alv 24% maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Hinta sisältää iltapäiväkahvin.
 
Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen.