Tutkimus kone- ja materiaalitekniikan laitoksella

Tavoitteena on luoda korkealaatuinen ja vetovoimainen ympäristö kone- ja materiaalitekniikan tutkimukselle.

Materiaalitekniikan tutkimus keskittyy aurinkoenergiaan (uusia materiaaleja aurinkokennoihin, tuotannon skaalattavuus, kennojen elinaika sekä niiden kiertotalous) ja energian varastoimiseen ja konversioon (uudet materialit ja teknologiat uusiutuvan energian varastoimiseen). Uusia avauksia tulevat olemaan modernit teollisuusmateriaalit, muita tutkimusaloja tukeva mallinnus, ja terveysmateriaalit. Tutkimuksella haetaan ratkaisuja siihen, miten uusiutuviin energianlähteisiin perustuva energian tuotanto voidaan toteuttaa, eli tutkimus on olennaista kestävän kehityksen kannalta.

Konetekniikan tutkimus keskittyy älykkäisiin järjestelmiin sekä digitaalisuuteen ja sen hyödyntämiseen järjestelmäsuunnittelun ja optimoinnin sekä tuotesuunnittelun ja valmistuksen kehittämisessä. Tuotesuunnittelun ja valmistuksen tutkimuksessa keskitytään uusiin suunnittelu- ja valmistustekniikoihin ja niiden käytön esteiden poistamiseen, laaduntuottokyvyn kehittämiseen ja läpäisyajan lyhentämiseen. Tutkimuksella haetaan ratkaisuja siihen, miten kestävän kehityksen mukaisia tulevaisuuden koneita ja laitteita suunnitellaan ja valmistetaan ja miten kehitetään yritysten kilpailukykyä. Yhtenä painopisteenä on uusiutuvan energian ja hybridisaation edellyttämien älykkäiden koneiden ja laitteiden suunnittelu ja valmistus sekä kiertotalouden edellyttämä teollinen uusiutuminen.

Uusimmat julkaisut

Ionosomes: Observation of Ionic Bilayer Water Clusters (2021)

Journal of the American Chemical Society
Deng Haiqiang, Peljo Pekka, Huang Xinjian, Smirnov Evgeny, Sarkar Sujoy, Maye Sunny, Girault Hubert H, Mandler Daniel
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)