Code and a stack of machines

Full Stack -täydennyskoulutus

Full Stack -ohjelmistokehittäjä on osaaja, joka hallitsee nykyaikaisen verkkomaailman "koko pakan": taustajärjestelmien, selainsovellusten ja käyttöliittymän suunnittelun sekä toteutuksen, taustalla olevaan liiketoimintalogiikkaan perustuen.

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on edistää positiivista rakennemuutosta kouluttamalla Full Stack -ohjelmistokehittäjiä Varsinais-Suomen alueen yritysten tarpeisiin. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt.

Koulutus vastaa työelämän tarpeita ja rakentaa aiemman osaamisen päälle uutta, työllistymistä tukevaa osaamista. Opiskelijoiden ja yritysten yhteen saattaminen jo opintojen aikana mahdollistaa koulutettavien ja avoimien työpaikkojen kohtaamisen.

Koulutus painottuu käytännön harjoitteluun sekä ohjelmointi- ja työelämätaitojen kehittämiseen. Koulutuksessa panostetaan lähiopetukseen ja opiskelijoiden ohjaukseen. Lisäksi hyödynnetään verkko-opetuksen menetelmiä, videoluentoja sekä käänteistä opetusta joustavuuden takaamiseksi.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat alueen yritykset. Yritysten osallistumisella varmistetaan koulutuksen ajantasaisuus vierailuluentojen ja yritysvierailujen avulla. Lisäksi yrityksiltä haetaan toteutettavaksi käytännöllisiä Capstone-projekteja.

Full Stack -täydennyskoulutus rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön 2017 vuoden erityisavustuksesta, jonka tavoitteena on positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeisiin vastaaminen.

Koulutus on aiemmin toteutettu neljästi vuosina 2019 – 2022.

Koulutus koostuu kolmesta kahden kuukauden kokonaisuudesta

1/3 Kertaus ja perusteet: Ohjelmoinnin kertaus, ohjelmistotuotannon peruskurssi ja työnhakuvalmiudet. 2/3 Full stack -tekniikat: Frontend-kehitys, Backend-kehitys ja Capstone-projekti; ryhmät ja aloitus. 3/3 Capstone-projekti: 4 iteraatiota x 2 viikkoa, koulutuksen päätös.

1/3 Kertaus ja perusteet

  • ohjelmoinnin kertaus
  • ohjelmistotuotannon peruskurssi
  • työnhakuvalmiudet

2/3 Full stack -tekniikat

  • Frontend-kehitys
  • Backend-kehitys
  • Capstone-projekti; ryhmät ja aloitus

3/3 Capstone-projekti

  • Capstone-projekti: 4 iteraatiota x 2 viikkoa
  • Koulutuksen päätös
Turun yliopisto: