Disrupt Now -tapahtuma Turun kauppakorkeakoululla.

Vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa

CCR:n yhteistyölähtöinen toimintamalli on kiinteästi sidoksissa monimuotoiseen vuorovaikutukseemme yhteiskunnan eri toimijaryhmien kanssa. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus näkyy toiminnassamme monin tavoin: yksikön tehtäväkentässä ja vastuissa, vuorovaikutuksen toimintamuodoissa ja -tavoissa sekä yksikön rooleissa yliopiston ulkopuolella.

Yksikön tehtäviin kuuluu yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen koko kauppakorkeakoulussa erityisesti tutkimuksen osalta. CCR toimii puheenjohtajana kauppakorkeakoulun Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden toimikunnassa (YYS). Kokeilemme ja kehitämme uusia aloitteita, joilla vahvistetaan vuorovaikutusta. CCR edustaa kauppakorkeakoulua myös Turun yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen operatiivisessa ryhmässä.

CCR:ssä koko henkilöstö toteuttaa vuorovaikutteisuutta tutkimushankkeiden osallistavasta toimitavasta tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen, verkostoissa toimimiseen ja dialogiin tutkimustulosten levittämisessä yhteiskunnan käyttöön. Pääosa tutkimushankkeistamme toteutetaan yhteistyössä yritysten, kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa.

CCR:n henkilöstö toimii aktiivisena jäsenenä ja asiantuntijana monissa verkostoissa, järjestöissä ja yhteistyöelimissä, kuten esimerkiksi Dimecc innovaatioekosysteemissä, Hallituspartnerit ry:ssä, Clic Innovationissa, Meriteollisuus ry:n tutkimustoimikunnassa, autonomisten järjestelmien innovaatioekosysteemi RAAS:ssa ja kauppakamarin valiokunnissa.

Alla olevaa 10 vuotta -juhlavuoden logoa painamalla löydät myös lisää tietoa CCR:n kymmenen ensimmäisen toimintavuoden sisällöstä ja vaikuttavuudesta (englanniksi).

CCR 10 vuotta logo