Sidosryhmäyhteistyö johtamisen ja organisoinnin oppiaineessa

Johtaminen on organisaatioiden ytimessä. Toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa suomalaisen työelämän kanssa:

Asiantuntijamme vaikuttavat aktiivisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa paikallisen ja kansallisen lehdistön, sosiaalisen median, sekä oppiaineen oman blogin kautta.

Asiantuntijamme ovat kysyttyjä puhujia omilla erikoisaloillaan ml. yritysostot ja fuusiot, muutoksen johtaminen, esimiestyö jatkuvan muutoksen keskellä, työkaveruus, jaettu johtajuus, itsensä johtaminen.

Tutkimushankkeissamme teemme kiinteätä yhteistyötä työelämän kanssa. Yhteistyön muotoja ovat mm. laadullinen tai määrällinen tutkimus kohdeorganisaatioissa, vuoropuhelu ja dialogi, muutosinterventiot, palautekeskustelut, mentorointiverkostot. Tästä esimerkkinä Työsuojelurahaston rahoittama TYÖ2-hanke 2018-2019.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä yrityselämän kanssa kumppanuuksien ja yhteisseminaarien kautta, esim. Professori Satu Teerikangas on Personnel:in professorineuvoston jäsen. Vaikutamme yhteiskunnallisesti, esim. Professori Satu Teerikangas on Turku 2029-säätiön hallituksen jäsen.

Tohtorikoulutettavamme ovat ajan hermoilla tutkien tulevaisuussuuntautuneesti suomalaista työelämää. Tästä esimerkkeinä käynnissä olevat väitöshankkeet, esim. Kaisa Kukkosen väitöstutkimus organisaatiosta tekoälyn ajassa, Elina Honkasalon väitöstutkimus palautumisen muodoista kiireisessä työarjessa, tai Anne Paavolaisen väitöstutkimus tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen mekanismeista, Dennis Grendan tutkimus taasen pureutuu digitaaliseen johtajuuteen. Väitelleet-sivustoltamme näet viime vuosina väitelleiden aiheita ja pääset lukemaan heidän töitään.

Maisterivaiheen opiskelijamme toteuttavat progradu-tutkielmansa ajankohtaisista aiheista suomalaisessa yrityskentässä. Oppiaineemme vuosiraportti kertoo mitä aiheita viime vuosina on tutkittu!

Ota yhteyttä Maija Vähämäkeen, maija.vahamaki@utu.fi, +358 29 450 2907, +358 44 562 5060 mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä!