Yritysyhteistyö laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineessa

Laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineella on tärkeitä suhteita ammatillisiin tahoihin, kuten Finanssivalvontaan, Tilintarkastuslautakuntaan, Kirjanpitolautakuntaan, ja tilintarkastus- ja konsultointiyrityksiin PricewaterhouseCoopers ja KPMG. Tilintarkastusyritysten asiantuntijat ovat osallistuneet tilintarkastuksen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineen henkilökunnalla on runsaasti tutkimus- ja koulutusyhteistyötä monien muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa, kuten: