Laskentatoimen ja rahoituksen oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus on monilla mittareilla (mm. pääaineopiskelijoiden määrä sekä valmistuneet gradut ja suoritetut opintopisteet vuodessa) Turun kauppakorkeakoulun suurin yksittäinen oppiaine.
 

Laskentatoimen ja rahoituksen opetus ja tutkimus kattavat johdon laskentatoimen, tilinpäätösinformaation (ml. tilintarkastuksen) ja rahoituksen alueet. Laskentatoimen ja rahoituksen ydinkysymyksiä ovat talousyksikköjen kannattavuus, taloudellisuus ja rahoituksellinen tasapaino, sekä tiedon tuottaminen sijoittajien, rahoitusmarkkinoiden ja muiden sidosryhmien tarpeisiin.

Tutustu laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineeseen