Tutkimus laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineessa

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkimustoiminta on jaettavissa kolmeen osa-alueeseen: johdon laskentatoimeen, tilinpäätösinformaatioon ja rahoitukseen.

Johdon laskentatoimen tutkimusprojektien keskeisiä teema-alueita ovat:

  • Johdon laskentatoimen käytännöt ja niiden muutos
  • Yrityksen ohjausta tukevat mittaus- ja raportointijärjestelmät
  • Laskentahenkilöstön osaamisen kehittyminen ja roolimallit
  • Laskentatoimen tutkimusprofiiliin kuuluu myös liiketaloustieteen tieteenfilosofisten ja metodologisten perusteiden tutkimus

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • Laskentatoimen markkinaperusteinen empiirinen tutkimus
  • Tilinpäätösinformaation laadun mittaaminen ja laatuun vaikuttavat tekijät
  • Yrityksen tilivelvollisuus etutahoille ja yritysvastuuraportointi

Rahoituksen tutkimuksessa pääpaino on:

  • Empiirisessä tutkimuksessa kattaen niin yritysrahoituksen kuin rahoitusmarkkinoiden teemoja
  • Keskeiset kysymykset liittyvät pörssiyritysten investointipäätöksiin ja omistajien vaikutukseen sekä osakemarkkinoiden hinnoittelumalleihin
  • Tutkimuskohteena on myös rahoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin historiallinen kehitys

Tutkimushankkeet

SUSTAIN

Tutkimushankkeessa ”A Comprehensive Examination of Internal and External Corporate Sustainability in China and Finland" (SUSTAIN) kartoitetaan ja vertaillaan sisäisen ja ulkoisen yhteiskuntavastuullisuuden (YV) muodostumista kiinalaisissa ja suomalaisissa yrityksissä. Tutkimus pyrkii tuottamaan uutta tietoa siitä, mitkä sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat yritysten vastuullisuuden muodostumiseen ja missä määrin yritysten sisäinen vastuullisuus ja ulkoinen raportointi vastaavat toisiaan. Tutkimus tehdään yrityshaastatteluin sekä hyödyntäen yritysten sisäisiä ja ulkoisia aineistoja. Tutkimuskonsortiossa on mukana tutkijoita Bristolin, Cardiffin, Lapin, Renminin, sekä Turun yliopistosta. Mukana oleville yrityksille tutkimus tulee tarjoamaan hyödyllistä tietoa mm. siitä, miten yritysvastuu mielletään organisaation eri tasoilla ja missä määrin yrityksen YV-järjestelmät tuottavat sellaista tietoa, joka vastaa sen strategisia YV-linjauksia. Koko aineiston koosteen pohjalta kukin yritys voi osaltaan peilata yritysvastuutaan ja käytäntöjään kokonaisaineistoon sekä suomalaisten että kiinalaisten yritysten osalta. Lisätietoja antaa Professori Hannu Schadewitz (email hannu.schadewitz@utu.fi).

Hankkeen sivuille pääset tästä.

Avainsanoja: Yhteiskuntavastuullisuus, Yhteiskuntavastuuorientaatio, Yhteiskuntavastuujärjestelmät, Yhteiskuntavastuuraportointi, Institutionaalinen teoria, Raportointi, Global Reporting Initiative, Vuoropuhelu, Suomi, Kiina

Vierailevat tutkijat

2019

Associate Prof. Martin Carlsson-Wall - 29.11.2019
Stockholm School of Economics, Sweden

Associate Prof. Lukas Goretzki - 8.11.2019
Stockholm School of Economics, Sweden

Prof. Eija Vinnari - 13.6.2019
University of Tampere

Prof. Jukka Pellinen - 16.5.
University of Jyväskylä

Prof. Sven Modell - 17.–21.3.
University of Manchester, UK

Prof. Albrecht Becker - 21.2.2019
University of Innsbruck, Austria

2018

Prof. Paul Healy - 6.–7.9.
Harvard Business School, USA

Prof. Yves Gendron - 22.–25.8.
Laval University, Canada

Prof. Marc Wouters - 13.-20.8.
Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Prof. Salvatore Federico - 21.–25.5.
University of Siena, Italy

Prof. Albrecht Becker - 19.-29.3.
University of Innsbruck, Austria

PhD Candidate Ingolf Kloppenburg - 16.3.2018
Stockholm School of Economics, Sweden

Prof. Collins G. Ntim - 1.–2.3.2018
University of Southampton, UK

Dr. Masafumi Fujino - 23.2.–1.3.
Nihon University, Japan

2017

Prof. Jason Xiao - 1.12.
Cardiff Business School, Cardiff University, UK

Prof. Sven Modell - 24.–26.10.
University of Manchester, UK

Prof. Michael Jones - 23.–25.8.
University of Bristol, UK

Dr. Francois-René Lherm - 4.–8.6.
ESCP, Paris, France

Dr. Susan O´Leary - 3.–5.5.
Royal Holloway, University of London, UK

Prof. Albrecht Becker - 2.–14.4.
University of Innsbruck, Austria

Prof. Wim van der Stede - 30.3.–1.4.
London School of Economics, UK

Dr. Henning Christner - 1.–21.3.
Stockholm Business School, Stockholm University, Sweden

2016

Prof. Bino Catasús - 20.–22.10.
Stockholm Business School, Stockholm University, Sweden

Prof. Mats Alvesson - 22.–23.9.
Lund University, Sweden

PhD Candidate Marek Reuter - 15.9.–14.10.
University of Innsbruck, Austria

Dr. Masafumi Fujino - 2.4.2015–31.3.2016 & 28.7.–9.9.2016
Nihon University, Japan

Dr. Nicole Sutton - 5.–7.6.
University of Technology, Sydney, Australia

Dr. Lucas Goretzki - 17.–27.5.
University of Innsbruck, Austria

Dr. David Bedford - 14.3.–10.4.
University of Technology, Sydney, Australia

KTT Timo Teinilä - 7.–8. & 10.–11.3.
Asian Development Bank, Philippines

Prof. Tatiana A. Garanina - 29.2.–4.3.
Graduate School of Management, St. Petersburg University, Russia

Prof. Albrecht Becker - 17.2.–1.3
University of Innsbruck

Prof. Frederick Lindahl - 4.1.–31.1.
The George Washington University, USA

2015

Dr. Linn Gevoll - 28.–30.10.
Copenhagen Business School, Denmark

Dr. Hiroyuki Suzuki - 21.9.
Manchester Business School, UK

Prof. Allan Hansen - 9.–11.9.
Copenhagen Business School, Denmark

PhD Candidate Franciele Beck - 17.8.–21.11.
University of Sao Paulo, Brazil

Prof. Torkel Strömsten - 13.–14.8.
Stockholm School of Economics, Stockholm University, Sweden

PhD Candidate Per Åhblom  - 13.–14.8.
Stockholm School of Economics, Stockholm University, Sweden

PhD Candidate Patrik Tran - 13.–14.8.
Stockholm School of Economics, Stockholm University, Sweden

Prof. Martin Carlsson-Wall - 13.–14.8.
Stockholm School of Economics, Stockholm University, Sweden

Prof. Kalle Kraus - 13.–14.8.
Stockholm School of Economics, Stockholm University, Sweden

Prof. Johnny Lind - 13.–14.8.
Stockholm School of Economics, Stockholm University, Sweden

Dr. Henning Christner - 13.–14.8.
Stockholm School of Economics, Stockholm University, Sweden

PhD Candidate Gabriel Karlberg - 13.–14.8.
Stockholm School of Economics, Stockholm University, Sweden

Prof. Ebba Sjögren - 13.–14.8.
Stockholm School of Economics, Stockholm University, Sweden

Prof. Asako Fujino  - 7.8.
Kansai University, Japan

Dr. Eri Yokota - 7.8.
Keio University, Japan

Dr. Sirle Burkland - 26.5.
University of Southern Denmark, Denmark

Prof. Sven Modell - 26.5.
University of Manchester, UK

Prof. Martin Messner - 26.5.
University of Innsbruck, Austria

Dr. Lukas Goretzki - 4.–29.5.
University of Innsbruck , Austria

Dr. Masafumi Fujino - 2.4.2015–31.3.2016
Nihon University, Japan

Prof. Dr. Marcus Wouters  - 11.–13.3.
IBU, KIT University of Amsterdam, Netherlands

Prof. Michael John Jones - 9.3.
The University of Bristol, UK

Prof. Albrecht Becker - 8.–21.3.
University of Innsbruck, Austria

Dr. David  Bedford - 9.–21.2.
University of Technology, Sydney, Australia

Assistant Prof. Daniel Martinez - 4.–6.2.
HEC, Paris, France

Prof. Frederick Lindahl - 12.1.–15.2.
The George Washington University, USA

KTT Timo Teinilä - 8.1.–12.2.
African Development Bank, Tunisia

Prof. Cristiana Cattaneo - 5.–6.1.
University of Bergamo, Italy

PhD Candidate Gaia Bassani - 5.–6.1.
University of Bergamo, Italy

2014

Prof. Murray Lindsay - 11.–12.11.
University of Lethbridge, Canada

PhD Candidate Francois-René Lherm - 15.8.–20.9.
ESCP, Paris, France

Dr. Lukas Goretzki - 25.–28.8. & 12.–16.5.
University of Innsbruck, Austria

Dr. Masafumi Fujino - 25.–26.8.
Nihon University, Japan

Prof. Sven Modell - 21.–22.8.
Manchester Business School, UK

Prof. Frederick Lindahl - 24.5.–2.6. & 17.1.–15.2.
The George Washington University, USA

KTT Timo Teinilä - 7.–14.1.
African Development Bank, Tunisia

2013

Prof. Paul Healy - 30.5.–3.6.
Harvard Business School, USA

Dr. Lukas Goretzki - 21.–24.5.
University of Innsbruck, Austria

Prof. Sven Modell - 21.–23.5.
Manchester Business School, UK

Prof. Martin Messner - 21.–24.5.
University of Innsbruck, Austria

Prof. Jesse Dillard - 24.–27.4.
Portland State University, USA

Prof. Johnny Lind - 15.–16.3.
Stockholm School of Economics, Stockholm University, Sweden

Prof. Frederick Lindahl - 1.3.–1.4.
The George Washington University, USA

Prof. John P. Broussard - 2.–26.1.
Rutgers University, USA

2012

PhD Candidate Gaia Bassani - 5.10.–5.11.
The University of Bergamo , Italy

PhD Candidate Angela Liew - 20.8.–9.9.
The University of Auckland, New Zealand

Dr. Jan Pfister - 1.8.–31.12.
Lancaster University Management School, UK

Prof. Frederick Lindahl - 22.5.–10.6.
The George Washington University, USA

Dr. Andrea Mennicken - 16.–18.4.
The London School of Economics and Political Science, UK

Prof. Angela Gore - 1.1.–30.6.
The George Washington University, USA

2011

Prof. Frederick Lindahl - 17.5.–5.6. & 23.10.–20.11.
The George Washington University, USA

Prof. Michael J. Jones - 10.–19.8.
University of Bristol, UK

Prof. Jill Solomon - 10.–19.8.
King´s College London, University of London, UK

Dr. Kenneth A. Merchant - 15.–18.5.
USC University of Southern California, USA

Isabella Brown - 10.–12.5.
Dr. Paul Brown - 10.–12.5.
University of Technology Sydney, Australia

Mr. Santiago Velasquez - 24.3.
Tampere University of Technology, Finland

Prof. Sami Vähämaa - 18.–21.1.
University of Central Florida, USA

Tutkimusseminaarit

2020

Erkki Lassila - 5.3.2020
University of Oulu
"Free"-to-Play Game: Governing the Everyday Life of Digital Popular Culture.
Diskussantti: Oana Apostol 

Muddassar Malik - 16.1.2020
University of Turku
The impact of risk governance on the performance of OECD banks.
Diskussantti: Jan Pfister

2019

Martin Carlsson-Wall - 29.11.2019
Stockholm School of Economics
Risk management as communicatively constituted – the power of narratives when enacting an industry level risk management artefact.
Diskussantti: Oana Apostol 

Lukas Goretzki - 8.11.2019
Stockholm School of Economics
The construction of forecast(er) credibility: Exploring forecast review meetings of BU controllers and their functional superiors
Diskussantti: Kari Lukka 

Satu-Päivi Kantola & Hannu Scahdewitz - 2.10.2019
University of Turku
Business integrity and its impact on earnings quality: Evidence from EU civil law jurisdictions.
Diskussantti: Ingolf Kloppenburg 

Anne Saarinen - 13.9.2019
University of Turku
Management Control System package of the new business models: why some control systems dominate in software companies?
Diskussantti: Mika Jakovaara 

Eija Vinnari - 13.6.2019
University of Tampere.
Accounting and ontological politics: Enacting farmed animals
Diskussantti: Jan Pfister

Jukka Pellinen - 16.5.2019
University of Jyväskylä
Blended logics of accounting practices in university setting.
Diskussantti: Kari Lukka

Oana Apostol - 11.4.2019
University of Turku
Accountability failure? A sensemaking perspective to sustainability communication.
Diskussantti: Mika Jakovaara

Sven Modell - 21.3.2019
University of Manchester
Accounting for Institutional Work: A Critical Review
Diskussantti: Terhi Chakhovich

Albrecht Becker - 21.2.2019
University of Innsbruck
Healthcare quality assessment in Austria: Discourses and performances.
Diskussantti: Oana Apostol

Markus Granlund & Kari Lukka - 24.1.2019
University of Turku
Safeguarding the unknown? Quality of research in the performance measurement era at universities
Diskussantti: Kirsi-Mari Kallio

2018

Terhi Chakhovich - 30.11.2018
University of Turku
Investment risk as vulnerability: The context of repairing trust in CEO public communication.
Diskussantti: Mika Jakovaara

Marko Järvenpää - 9.11.2018
University of Oulu
Reasons behind redundancies with negative outcomes: Management Control System Package in a public sector case.
Diskussantti: Terhi Chakhovich

Mika Vaihekoski - 5.10.2018
University of Turku
Time-variation of dual-class premia.
Diskussantti: Valtteri Peltonen

Paul Healy - 7.9.2018
Harvard Business School
Director Perceptions of their Boards’ Effectiveness, Size and Composition, Dynamics, and Internal Governance.
Diskussantti: Antti Fredriksson

Yves Gendron - 24.8.2018
Université Laval
On the centrality of peripheral research and the dangers of tight boundary gatekeeping.
Diskussantti: Jan Pfister

Yves Gendron - 23.8.2018
Université Laval
Experiencing risk management as a knowledge-based discipline.
Diskussantti: Jan Pfister

Jan Pfister & Peeter Peda - 15.6.2018
University of Turku
Digital connectivity and management control practice: A sociomaterial analysis of new temporalities.
Diskussantti: Oana Apostol

Teemu Malmi - 25.5.2018
Aalto University
Constructing legitimate costing data reports to change clinical routines.
Diskussantti-: Peeter Peda

Antti Fredriksson - 27.4.2018
University of Turku
Do CPA exams measure the quality of accountants?
Diskussantti: Mika Vaihekoski

Albrecht Becker - 27.3.2018
University of Innsbruck
Critical performativity and relevance of research.

Marko Järvenpää - 15.2.2018
University of Jyväskylä
Formation of information trust in management control systems.

2017

Niina Ratsula - 19.1.2017
Turku School of Economics
From informal towards formal control - A case study of the adoption of internal control system
Diskussantti: Henri Teittinen

Peter Agyemang-Mintah, University of Leicester - 19.1.2017
together with Hannu Schadéwitz, Turku School of Economics
Gender diversity in board committees and firm performance
Diskussantti: Antti Fredriksson

Rauno Satopää - 9.2.2017
Turku School of Economics
Hyvän tilintarkastustavan käsitteellistäminen ja käytännön muotoutuminen: tutkimus pienyritysten tilintarkastuksesta.
Diskussantti: Tapani Torpo

Win van der Stede - 31.3.2017
London School of Economics
An empirical analysis of employee responses to bonuses and penalties. (co-authored by Anne Wu and Steve Yuching Wu)
Diskussantti: Mika Hannula

Susan O'Leary - 5.5.2017
Royal Holloway, University of London
Performance and impact evaluation within the polyphonic organisation: A case study of a non-governmental organisation. (co-authored by David Smith)
Diskussantti: Oana Apostol

Michael Jones - 24.8.2017
University of Bristol
Biodiversity historical counter accounting: the case of the High Ross Dam expansion. (co-authored by Tehmina Khan)
Diskussantti: Terhi Chakhovich

Terhi Chakhovich - 28.9.2017
Turku School of Economics
Where do you mean? Subjectivity, instead of objectivity, as tied to accounting meaning — relevance, materiality, and specific place. (co-authored by Elton G. McGoun)
Diskussantti: Kirsi-Mari Kallio

Sven Modell - 24.10.2017
University of Manchester
Rethinking performativity: a critical realist analysis of the role of accounting in performing corporate social responsibility. (co-authored by Max Baker, University of Sydney)
Diskussantti: Peeter Peda

Jason Zezhong Xiao - 1.12.2017
Cardiff University
The Effect of Budget Information Systems on Budget Procedural Justice and Firm Performance.
 

2016

Henri Teittinen - 14.1.2016
University of Turku
Management control systems in private equity backed firms – a comparative case study.
Diskussantti: Jan Pfister

Mika Vaihekoski - 19.2.2016
Turku School of Economics
Countercyclical and time-varying risk aversion and equity premium. (co-authored by Jan Antell, Hanken School of Economics)
Diskussantti: Mika Hannula

Antti Fredriksson - 9.3.2016
Turku School of Economics
Audit partner-board interlocks and audit quality. (co-authored by Anila Kiran and Lasse Niemi)
Diskussantti: Hannu Schadewitz

Sanna Arola - 3.5.2016
University of Turku
Investointipäätöksenteon rationaalisuus kuntakontekstissa – Case-tutkimus suomalaisessa kunnassa.
Diskussantti: Peeter Peda

Lukas Goretzki - 25.5.2016
University of Innsbruck
Exploring the roles of vernacular accounting systems in the development of “enabling” accounting and control systems. (co-authored by Erik Strauss, Witten/Herdecke University and Leona Wiegmann, Otto Beisheim School of Management)
Diskussantti: Oana Apostol

Nicole Sutton - 7.6.2016
University of Technology Sydney
Studying MCS package design through managers’ incremental control choices. (co-authored by David Brown, University of Technology, Sydney)
Diskussantti: Henri Teittinen

Mats Alvesson - 23.9.2016
University of Lund
Conducting significant and influential research based on problematization.
Diskussantti: Kari Lukka

Hanna Silvola, Aalto University - 13.10.2016
and Eija Vinnari, University of Tampere
The stagnation of sustainability assurance: An institutional work perspective.
Diskussantti: Marek Reuter (University of Innsbruck)

Bino Catasús - 21.10.2016
Stockholm University
Managing distances: Ontological work of ‘distancing’ in the consumption of accounting. (co-authored with Andreas Sundström)
Diskussantti: Terhi Chakhovich

Jonas Spohr - 1.12.2016
Åbo Akademi
Post-earnings announcement drift and the accrual anomaly in Europe - Can money be made?
Diskussantti: Mikko Kepsu

2015

Daniel Martinez - 5.2.2015
HEC Paris
Accountability and the “disarticulation” of a social movement.
Diskussantti: Eija Vinnari (University of Tampere)

David Bedford - 13.2.2015
University of Technology Sydney Business School
The association between management control combinations and strategy: An empirical analysis.
Diskussantti: Terhi Chakhovich

Marc Wouters - 12.3.2015
KIT Karlsruhe
Employee participation, performance metrics, incentives, and job performance: An empirical study based on self-determination theory (co-authored with Bianca Groen, University of Amsterdam and Celeste Wilderom, University of Twente)
Diskussantti: Jan Pfister

Albrecht Becker - 19.3.2015
University of Innsbruck
Economizing the field of development: Accounting in community development projects in Nepal. (co-authored with David Twardowski, London School of Economics)
Diskussantti: Oana Apostol

Johanna Rämö - 9.4.2015
Turku School of Economics
Why can't we make it work? Localisation of global performance management practices in a customer interface.
Diskussantti: Peeter Peda

Jan Antell - 8.5.2015
Hanken School of Economics
Expected Return and Variance: Lambda is Alive, Positive and Significant. (co-authored with Mika Vaihekoski, Turku School of Economics)
Diskussantti: Joonas Hämäläinen

Allan Hansen - 10.9.2015
Copenhagen Business School
Uncontrollable risk and management control system design: Exploring on-time delivery performance in a manufacturing firm. (Friis, Gevoll, Hansen & Vamosi)
Diskussantti: Johanna Rämö

Eija Vinnari - 18.9.2015
University of Tampere
(ANT)agonistic democratic processes: Plural politicization through social and environmental accounting. (co-authored with Jesse Dillard, Victoria University of Wellington)
Diskussantti: Terhi Chakhovich

Linn Gevoll - 29.10.2015
Copenhagen Business School
Controlling organizational behavior through ‘leading indicators’: On the opportunities and limitation of leading indicators and casual maps when managing operations. (co-authored by Allan Hansen)
Diskussantti: Henri Teittinen

Jari Huikku - 8.12.2015
Aalto University
Learning-oriented use of NPV: Case study of new product development investment in the pharmaceutical industry. (co-authored by Katja Kolehmainen)
Diskussantti: Sanna Arola

2014

Joonas Hämäläinen - 21.8.2014
Turku School of Economics
Predictable Returns and Portfolio Optimization: Less Information Can Be Better.
Diskussantti: Mika Hannula

François-René Lherm - 2.9.2014
ESCP Paris
ANT's diplomatic negotiation as inductive moment in a pragmatist approach to accounting research: the conception and use of scenarios.
Diskussantti: Jan Pfister

Jari Huikku, Aalto University - 3.10.2014
and Kari Lukka, Turku School of Economics
Persuasiveness of self-assessment based on post-completion auditing reports.
Diskussantti: Eija Vinnari (University of Tampere)

Jyrki Piilo - 21.10.2014
University of Turku
How news affects the trading behaviour of different categories of investors in a financial market. (F. Lillo, S. Miccichè, M. Tumminello, J. Piilo, and R. N. Mantegna)

Niina Ratsula - 6.10.2014
University of Turku
Institutionalization of internal control system under SOX. (Phd Work in Progress)
Diskussantti: Antti Fredriksson

Terhi Chakhovich, Turku School of Economics - 13.10.2014
and Tuija Virtanen, Aalto University
What you measure is what you do not get – The fluidity of the classified object of measurement in the context of sustainability.
Diskussantti: Peeter Peda

Joint Seminar in Interdisciplinary Accounting Research (JSIAR)

2020

Jan Pfister & Lukas Goretzki - 8.5.2020
University of Turku & Stockholm School of Economics
Taste your own medicine: Performance measurement systems as identity threats to the management accountant.
Diskussantti: Hannele Mäkelä (Tampere University)

Jenni Laaksonen - 27.4.2020
Tampere University
Harmonization versus assimilation - A critical perspective on IFRS translation from the English-language original into local languages.
Diskussantti: Oana Apostol (University of Turku)

Albrecht Becker - 20.2.2020
University of Innsbruck
From local concerns to national solutions: The emergence of a national healthcare quality assessment system in Austria.
Diskussantti: Matias Laine (Tampere University)

Hendrik Vollmer - 23.1.2020
University of Leicester
Public value and the planet: accounting and ecological reconstruction
Diskussantti: Kari Lukka (University of Turku)

Uusia julkaisuja

Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations (2019)

Journal of Economic Psychology
Batrancea L., Nichita A., Olsen J., Kogler C., Kirchler E., Hoelzl E., Weiss A., Torgler B., Fooken J., Fuller J., Schaffner M., Banuri S., Hassanein M., Alarcón-García G., Aldemir C., Apostol O., Bank Weinberg D., Batrancea I., Belianin A., Bello Gómez F., Briguglio M., Dermol V., Doyle E., Gcabo R., Gong B., Ennya S., Essel-Anderson A., Frecknall-Hughes J., Hasanain A., Hizen Y., Huber O., Kaplanoglou G., Kudła J., Lemoine J., Leurcharusmee S., Matthiasson T., Mehta S., Min S., Naufal G., Niskanen M., Nordblom K., Öztürk E., Pacheco L., Pántya J., Rapanos V., Roland-Lévy C., Roux-Cesar A., Salamzadeh A., Savadori L., Schei V., Sharma M., Summers B., Suriya K., Tran Q., Villegas-Palacio C., Visser M., Xia C., Yi S., Zukauskas S., Batrancea L., Zukauskas S., Yi S., Xia C., Visser M., Villegas-Palacio C.
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)