Sidosryhmäyhteistyö laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineessa

Laskentatoimen ja rahoituksen aine on hyvin verkottunut tiedeyhteisöön ja elinkeinoelämään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella käy vuosittain useita vierailijoita ulkomaalaisista yliopistoista osallistumassa tutkimusprojekteihin sekä luennoimassa kursseja. Aineen oman henkilökunnan lisäksi aineessa on promovoitu useita kunniatohtoreita, joista viimeisin vuonna 2013. Myös aineen oma henkilökunta osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin konferensseihin. Lisäksi useat henkilökunnan jäsenet toimivat review- ja editor-tehtävissä arvostetuissa kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.