Opiskelu laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineessa

Laskentatoimen ja rahoituksen opinnot tähtäävät siihen, että opiskelijalla on opintojensa jälkeen valmiudet jäsentää ja analysoida yrityksen talouteen ja rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja sekä tehdä itsenäisestikin yrityksen rahoitukseen ja talouteen liittyviä päätöksiä.

Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-tutkinnon suorittaneet kykenevät toimimaan avustavassa ja tukevassa roolissa laskentatoimen ja rahoituksen työtehtävissä. He ovat kilpailukykyisiä hakiessaan oman alansa trainee-ohjelmiin ja muihin vastaavan tasoisiin tehtäviin.

Laskentatoimen ja rahoituksen KTM-tutkinto-ohjelman suorittaminen antaa erinomaiset valmiudet toimia vaativissa ja monipuolisissa laskentatoimen ja rahoituksen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Erikoistumissuunta tarjoaa myös akateemisen perustan jatkotutkinnon suorittamiselle laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineessa.

Opiskelijalla on mahdollisuus erikoistumissuunnan opinnoissaan painottaa johdon laskentatoimea, rahoitusta tai ulkoista laskentatoimea. Opintojen tarjonnassa on huomioitu mahdollisuudet suorittaa myös HT/KHT-tutkintoa sekä JHT-tutkintoa varten vaadittavat opinnot.

Laskentatoimen ja rahoituksen opiskelu tarjoaa erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Laskentatoimen ja rahoituksen opiskelijat ovat työllistyneet muun muassa seuraavanlaisiin työtehtäviin:

  • controller
  • tilintarkastaja
  • analyytikko
  • konsultti
  • salkunhoitaja
  • talouspäällikkö
  • toimitusjohtaja