Niina Nummela

Niina Nummela: "Niin muuttuu maailma, Eskoni"

Nummisuutarien Topiaksen pohdiskelu sopii hyvin myös kauppatieteelliseen yliopistokoulutukseen. Koulutus muistuttaa yhä enemmän bisnestä: markkina on globaali ja sekä ”tuotteet” että ”asiakkaat” ovat kovin erilaisia kuin aikaisemmin. Erilaiset akkreditoinnit ja rankingit korostavat yksiköiden välistä kilpailuasetelmaa. Teknologia mahdollistaa uusien, innovatiivisten oppimisratkaisujen käyttöön ottamisen. Markkina on dynaaminen ja muutos on jatkuvaa. Kauppakorkeakoulujenkin on väistämättä mietittävä koulutustarjontaansa uudelleen. 

Turun kauppakorkeakoulussa koulutuksen kehittämisen lähtökohtana on strategiatyö ja sen perusteella laaditut missio, visio ja arvot. Niissä korostuu vastuullisten tulevaisuuden johtajien kouluttaminen. Lähtökohta on hyvä, sillä tehtyjen selvitysten mukaan kauppakorkeakoulussa aloittavat opiskelijat eivät ensisijaisesti ole hakemassa kovamaineisinta tai parhaimmat palkat maksavaa työpaikkaa. Sen sijaan heitä kiinnostavat yhä enemmän työn ja muun elämän tasapainoinen yhdistäminen sekä tulevan ammattinsa sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet.  

Mitä tulevaisuuden johtajien pitäisi sitten osata? Ammattiosaaminen on luonnollisesti edelleen tärkeää, mutta tutkintokoulutuksen rinnalle on noussut yhä enemmän ajatus sen jatkuvasta päivittämisestä. Yliopistot ja korkeakoulut haastetaankin nyt voimakkaasti pohtimaan, miten tarjota uusia oppimispolkuja työelämässä jo oleville. Tulemme varmaan näkemään erilaisia moduuliratkaisuja, jotka ovat joustavasti tarjolla virtuaalialustoilla. Yhä tärkeämmiksi nousevat myös erilaiset työelämätaidot, kuten analyyttinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky sekäkommunikaatio- ja ryhmätyötaidot. Tämä lehti nostaa esille useita hyviä esimerkkejä siitä, miten nämä näkyvät kauppakorkeakoulun opetustarjonnassa.  

Ammattiosaamisen ja työelämätaitojen rinnalle haluamme nostaa myös tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin – taidot, jotka antavat opiskelijoille hyvät valmiudet työelämän haasteisiin. Syksyllä 2018 toteutettiin ensimmäisen kerran kaikille maisteriopiskelijoille pakollinen TULEVA-kurssi, jossa opiskelijat perehtyivät tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin sekä pohtivat ryhmissä oman professionsa tulevaisuutta 30 vuoden aikajänteellä. Sekä opiskelijat että opettajat pitivät kokemusta erittäin positiivisena ja tehtävänantoa mielekkäänä. 

Kehitystyö jatkuu ja haluamme tehdä sitä yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Otan mielelläni vastaan kauppakorkeakoulun koulutukseen liittyvää palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä opiskelijoilta, alumneilta että muilta yhteiskunnan toimijoilta.  

Niina Nummela 

Kirjoittaja on kansainvälisen liiketoiminnan professori ja Turun kauppakorkeakoulun perustutkintokoulutuksesta ja aikuisopetuksesta vastaava varadekaani.

Teksti on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sidosryhmälehti Mercuriuksen numeron 1/2018 pääkirjoitus.