Turun kauppakorkeakoulun opinto-opas ja tutkintovaatimukset

Voimassa olevat tutkinto-ohjelmat ja niiden vaatimukset, ajantasainen opintojaksotarjonta ja opetuksen aikataulut ovat nähtävillä opinto-oppaassa.

Opinto-oppaassa opetusaikataulut on esitetty opintojaksokohtaisesti. Mahdolliset muutokset päivitetään suoraan opintojakson kohdalle.

Turun yliopisto tarjoaa opiskelijoiden käyttöön Lukkarikoneen, jonka avulla voi laatia oman lukujärjestyksen.

 

Tutkintovaatimusten muutos

Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan päätöksen (13.6.2018) mukaisesti kaikki KTK-tutkintoja suorittavat opiskelijat siirtyivät 1.2.2021 lähtien ja KTM-tutkintoja suorittavat opiskelijat siirtyivät 1.8.2022 lähtien suorittamaan tutkintonsa kulloinkin opetussuunnitelmassa voimassa olevien tutkinto-ohjelmien vaatimusten mukaisesti. Aloitusvuoteen perustuvista tutkintovaatimuksista on luovuttu. Muutos koskee vain suomenkielisiä KTK- ja KTM-tutkintoja, eli ei kansainvälisiä maisteriohjelmia eikä VTK- ja VTM-tutkintoja. Opiskelijan jo suorittamat opinnot otetaan huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

KTK-tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kolme lukuvuotta. Ennen vuotta 2016 KTK-opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on ennen tutkinto-ohjelmiin siirtymistä 1.2.2021 ollut vähintään viisi vuotta aikaa suorittaa tutkintonsa alkuperäisillä tutkintovaatimuksilla.

KTM-tutkinnon tavoitteellinen suoristusaika on kaksi lukuvuotta. Ennen vuotta 2018 KTM-opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on ennen tutkinto-ohjelmin siirtymistä 1.8.2022 ollut vähintään neljä vuotta aikaa suorittaa tutkintonsa alkuperäisillä tutkintovaatimuksilla.

Huom. Mikäli opiskelijan pääainetta vastaavaa erikoistumissuuntaa ei ole uusissa KTM-tutkinto-ohjelmissa, opiskelija voi siirtyä uuden KTM-tutkinto-ohjelman soveltuvaan erikoistumissuuntaan.