Muita tutkijoiden julkaisemia kirjoja ja raportteja

Our World of Futures Studies as a Mosaic [2024]

Our World of Futures Studies as a Mosaic introduces approaches to futures studies and foresight from different parts of the globe, appreciating and learning from the different contexts. The book is openly accessible on the website of the Finnish Society for Futures Studies.

In the same spirit of diversity, the nature and tone of the chapters and texts in this book is multifaceted. While acknowledging the histories of various regions in the field of futures studies and foresight, the book invites readers to think about the differences as sources of inspiration and sense-making – for what there is to learn from other corners of the world and other cultures and traditions.

This publication does not aim for an all-encompassing description of the world of futures studies and foresight, which is next to impossible, but to start building a mosaic. The publication includes collected works from around the world – altogether from five different continents an three global networks.

Edited by: Tero Villman, Sirkka Heinonen & Laura Pouru-Mikkola (Finland Futures Research Centre, University of Turku)

Publisher: The Finnish Society for Futures Studies

The book is openly accessible in digital format.

Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä [2022]

TVA 1/2022 kansikuva'Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä' on tarkoitettu Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian oppimateriaaliksi, mutta myös palvelemaan kaikkia tulevaisuudentutkimuksesta kiinnostuneita.

Kirja koostuu 36 artikkelista, joiden kirjoittamiseen on osallistunut mittava joukko suomalaisen tulevaisuudentutkimuksen tämän hetken kärkinimiä. Se täydentää osaltaan alan aiempia kotimaisia teoksia ja on kiinnostavalla tavalla myös aikansa kuva tuoden esille tulevaisuudentutkimuksen uusia virtauksia 2020-luvun alusta.

Teos on jaettu kolmeen temaattiseen osaan, joista ensimmäisessä tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen filosofiaan, tietokäsitykseen ja rooliin tieteiden kentässä. Toisessa osassa tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen laajaan menetelmäkenttään ja menetelmien erilaisiin sovelluksiin. Oppikirjan viimeisessä osassa tarkastellaan suomalaisen kansallisen ennakointijärjestelmän nykytilaa ja kehittämistä ja eräitä tulevaisuudentutkimuksen kentällä nousussa olevia teemoja sekä pohditaan alan tulevaisuudennäkymiä.

Aalto, Hanna-Kaisa – Heikkilä, Katariina – Keski-Pukkila, Pasi – Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) (2022) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 481 s.

Kirjan pysyvä verkko-osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1 

Pdf-tiedostot koko kirjasta sekä kaikista yksittäisistä artikkeleista ovat saatavilla Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ylläpitämän TOPI-portaalin alasivulla.

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas. Käsikirja museoiden ekososiaaliseen sivistystyöhön [2022]

Paaskoski, Leena – Siivonen, Katriina – Vähäkari, Noora – Latvala-Harvilahti, Pauliina – Pelli, Päivi – Granlund, Maria & Hujala, Teppo (2022)

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas. Käsikirja museoiden ekososiaaliseen sivistystyöhön. 

Luston julkaisuja 6. Lusto: Savonlinna. 
ISBN 978-952-69018-8-6 (pdf), ISSN 2489-4168

Museot voivat olla kestävän tulevaisuuden tekijöitä yhdessä ihmisten kanssa. DYNAMO-hankkeen verkkojulkaisu antaa uusia menetelmiä museoiden aiempaa aktiivisempaan yhteiskunnalliseen rooliin. Niissä yhdistyvät nykyinen kestävyysmurroksen tavoittelu, eri aikojen murroksien merkitykselliset asiat ja museoiden kyky osallistaa ihmisiä näiden äärelle.
    DYNAMO eli 'Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi' on Sitran ja Museoviraston rahoittama tutkimushanke, joka toteutettiin Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Metsämuseo Luston yhteistyönä 1.8.2020–31.3.2022 välisenä aikana. 

Dynamo-julkaisun kansikuva
 

Revontultentien visio 2030 - Revontultentie ja rajaseudun matkailu vuonna 2030 [2021]

Hanna Lakkala, Hazel Salminen, Laura Pouru-Mikkola, Noora Vähäkari & Natalia Pulakka (2021)

Revontultentien visio 2030
Revontultentie ja rajaseudun matkailu vuonna 2030

Revontultentien visio 2030 -julkaisun on tuottanut EU:n Interreg Pohjoinen -ohjelman osarahoittama MyStory -along the Northern Lights Route -hanke. 

Rahoittajat: Interreg Pohjoinen, Lapin liitto, Tornionlaakson neuvosto, Innvasjon Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune &Forskningsrådet 

Hankkeen osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu, Pellon Kehitys Oy, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus & Halti Næringshage AS

Tulevaisuuden sosioteknisiä vastakkainasetteluja. Radikaalit teknologiat ja dialektinen tulevaisuudentutkimus. [2018]

Ahlqvist, Toni (2018) Tulevaisuuden sosioteknisiä vastakkainasetteluja : radikaalit teknologiat ja dialektinen tulevaisuudentutkimus. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2018. 115 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 4/2018.


Raportissa tarkastellaan nousevien teknologioiden pohjalta muodostuneita sosioteknisiä muutoksia. Näissä muutoksissa teknologisen kehityksen kärjet ja yhteiskunnalliset rakenteet asettuvat yllättäviäkin ilmentymiä saaviin jännitetiloihin. Tämä näkyy eri tavoin esimerkiksi ympäristö-, bio- tai energiateknologioista käytävissä tieteellisissä ja julkisissa keskusteluissa.

Lisäksi raportissa tarkastellaan teknologian kehityksen virittämää yhteiskunnallista mielikuvitusta ja kysytään, millainen on teknologian varaan ”heittäytynyt” yhteiskunta. Nyky-yhteiskunnassa, ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa, teknologioiden käyttöön liittyvät toimintatavat ehdollistavat yhä perustavanlaatuisemmin kykyämme ajatella ja ennakoida.

 

Pentti Malaska – A Visionary and Forerunner. [2018]

Pouru, Laura – Wilenius, Markku – Holstius, Karin & Heinonen, Sirkka (eds.) (2018) 

Pentti Malaska – A Visionary and Forerunner

Futures Series 9, The Finnish Society for Futures Studies, 243 p. ISBN 978-951-98852-7-8 (print), ISBN 978-951-98852-8-5 (pdf), ISSN 1235-0028. 
 


Pentti Malaska – A Visionary and Forerunner is an intellectual biography of the life and work of Professor Pentti Malaska (1934–2012). Pentti Malaska played a key pioneering role in developing and establishing the academic discipline of futures studies not only in Finland, but also internationally. 

​The book provides an insight into the futures research ideas, theories and methods developed by Pentti Malaska. It also addresses some of his key areas of research interest, such as the role of human potential in driving humankind’s development and ways of repairing humankind’s broken relationship with nature. 

The book gives a voice to Pentti Malaska’s close colleagues and friends, who consider his life’s achievements and look back at their collaboration with Pentti. This volume has been compiled as a tribute to a true pioneer of futures research. 

The book has been edited by Laura Pouru, Markku Wilenius, Karin Holstius and Sirkka Heinonen and it is published in the Futures Series by The Finnish Society for Futures Studies. The book was originally published in Finnish in 2017 as “Pentti Malaska – Ennalta näkijä, edellä kulkija”. 

Orders (free of charge): tutuseura(a)gmail.com. 

https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2018/04/Futures-Series_9_Pentti-Malaska.pdf

Pentti Malaska – ennalta näkijä, edellä kulkija. [2017]

Pouru, Laura ‒ Wilenius, Markku ‒ Holstius, Karin & Heinonen, Sirkka (2017) 

Pentti Malaska – ennalta näkijä, edellä kulkija

Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Tulevaisuussarja 8. 296 s. ISBN 978-951-98852-4-7 (sid.), ISBN 978-951-98852-5-4 (pdf), ISSN 1235-0028.


Pentti Malaska – ennalta näkijä, edellä kulkija -elämäkertateos kokoaa yhteen Turun kauppakorkeakoulun professorin ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen perustajan Pentti Malaskan (1934–2012) uraauurtavaa tulevaisuusajattelua ja tutkimustyötä. Pentti Malaska oli rohkea visionääri, joka muun muassa visioi kiertotaloutta jo 1970-luvulla ja joka kutsuttiin ensimmäisenä suomalaisena globaaleja ongelmia ratkovaan Rooman klubiin. 

Pentti Malaska oli myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka halusi perustaa suomalaisen energiapolitiikan tieteellisen tutkimustiedon pohjalle. Pentti Malaska oli toimeltaan talousmatematiikan ja tilastotieteen professori ja koulutukseltaan sähkötekniikan tohtori, mutta hänen tutkimustyönsä ylitti kaikki oppiainerajat aina strategiseen johtamiseen, teoreettiseen filosofiaan ja syväekologiaan.

‒ Kirja on koottu kunnianosoituksena tulevaisuudentutkimuksen pioneerille, jota ilman Suomeen ei olisi kehittynyt nykyistä vahvaa tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin kulttuuria, Tulevaisuuden tutkimuksen seuraa tai Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskusta. Toivomme, että tämän kirjan myötä Pentin kuolemattomat ajatukset jatkavat eteenpäin ja inspiroivat seuraavien sukupolvien tulevaisuudentutkijoita ja muita paremman maailman rakentamisesta kiinnostuneita lukijoita, kertoo professori Markku Wilenius, yksi kirjan toimittajista.

 

Elämäkertateoksen ovat toimittaneet Laura Pouru, Markku Wilenius, Karin Holstius ja Sirkka Heinonen. Kirja julkaistaan Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Tulevaisuussarjassa ja se on laadittu Turun kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahoituksella.

Kirjan voi tilata pdf-muodossa Tulevaisuuden tutkimuksen seuran ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen verkkosivuilta.  Painetun kirjan voi tilata Tulevaisuuden tutkimuksen seuralta.

Huhtikuussa 2017 Tulevaisuuden tutkimuskeskus avasi myös Pentti Malaskan nimeä kantavan tulevaisuuspalkintohaun. Palkinnon arvo on 30 000 euroa, ja sillä halutaan tukea rohkeaa, rajat ylittävää, eteenpäin katsovaa keksintöä, konseptia tai toimintatapaa, joka rakentaa parempaa globaalia tulevaisuutta. Sekä professori Malaskan elämäkertateoksen julkaisu että tulevaisuuspalkinnon jakaminen olivat osa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 25-vuotisjuhlavuotta.

Lisätietoja: Laura Pouru, Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2017/03/Tulevaisuussarja8_Pentti-Malaska.pdf

Tulevaisuus – paljon mahdollista! Tulevaisuusohjauksen työkirja. [2017]

https://tulevaisuusohjaus.fi/wp-content/uploads/2018/05/Tulevaisuusohjaus-2.0.pdf


Ahvenainen, Marko – Heikkilä, Katariina – Jokinen, Leena – Miettinen, Sari – Ollila, Johanna – Pietikäinen, Nina & Vuorisalo, Kati (2017)

Tulevaisuus – paljon mahdollista! Tulevaisuusohjauksen työkirja.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. Versio 2.0. ISBN 978-952-249-483-2 (print), ISBN 978-952-249-484-9 (pdf).

Tulevaisuusohjauksen työkirjan harjoitukset on kehitetty yhteistyössä ohjaajien ja ohjattavien kanssa, ja ne tukevat erityisesti elämän taitekohtiin liittyviä pohdintoja ja valintojen tekemistä. Työkirjan tarjoamia menetelmiä voidaan käyttää joustavasti ja monipuolisesti erilaisten ryhmien ohjauksessa tai henkilökohtaisissa ohjaustilanteissa. Poimi työkirjasta omaan työhösi sopivat menetelmät ja
käytä niitä haluamassasi järjestyksessä.

Lue lisää: https://tulevaisuusohjaus.fi/tyokalut/tyokirja/ 

Patterns of the Future. [2017]

Wilenius, Markku (2017)

Patterns of the Future: Understanding the Next Wave of Global Change

World Scientific, 239 p. ISBN-13: 978-1786342881, ISBN-10:  9781786342881.  

Patterns of the Future explains the current world using the theory of long-term development waves (Kondratiev waves). Markku Wilenius, Professor of Futures Studies, argues that we are now entering the sixth wave: the age of intelligent, integrated technologies, helping to restore the balance between humans, technology and nature by radically improved material and energy efficiency and a wiser use of human potential. The unfolding sixth wave will challenge our current values, institutions and business models. Using a systems-based approach, Patterns of the Future analyses how corporations and the public sector can navigate in the sixth wave. Case studies look at specific examples of this, using high-profile companies to demonstrate both the best- (and worst-) case scenarios of innovation for change.

This book spans concepts from multiple disciplines in the social sciences, making it relevant not only to undergraduate and graduate students in futures studies, environmental studies, economics, and business, but also national policymakers, think tanks, corporate operators and indeed for any one seriously interested in the future.

Further information

Tulevaisuuskirja. [2015]

Wilenius, Markku (2015)

Tulevaisuuskirja. Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen.

Otava. 239 s.Professori Markku Wileniuksen vuonna 2015 kirjoittama Tulevaisuuskirja kertoo mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja miten se tapahtuu. Kirjaan hän on koonnut havaintonsa maailman muutoksesta ja miten se näkyy taloudessa, teknologiassa, kulttuurissa, politiikassa tai meidän henkilökohtaisessa elämässä. Tulevaisuudentutkijan perspektiivin antaa se, että hän tarkastelee tätä muutosta 40-60 välein tapahtuvina kehitysharppauksina tai aaltoina. Lisäksi hän kertoo kirjassaan, mikä tekee tästä alkavasta kuudennesta aallosta erilaisen verrattuna aikaisempiin.

Lisätietoja: https://tulevaisuuskirja.com/
 

Practical Guide for Facilitating a Futures Workshop [2014]

Lauttamäki, Ville (2014)

Practical Guide for Facilitating a Futures Workshop

Finland Futures Research Centre
Turku School of Economics, University of Turku

11 pages, October 2014

ISBN 978-952-249-297-3

Transdisciplinary Sustainability Studies. A Heuristic Approach. [2014]

Edited by Huutoniemi, Katri & Tapio, Petri.
Routledge, London, 2014.

http://www.routledge.com/books/details/9780415855792/ 

Arising out of human-environment interaction, sustainability problems resist disciplinary categories and simple solutions. This book offers a fresh approach to practical and methodological concerns in transdisciplinary environmental and sustainability studies. It illustrates methodological means by which researchers, professionals, and decision-makers can address complex environmental issues.

While scientific reasoning is mostly guided by disciplinary traditions, transdisciplinary research rests on other cognitive strategies. As it does not have a ready-made stance toward problems, figuring out what the puzzle is and what the answer might look like are crucial aspects of transdisciplinary inquiry. Through examples from environment and sustainability studies, the volume discusses heuristic schemes that can give structure to this exploration. By focusing on heuristics, rather than on methods, concepts, or general guidelines, the book argues that a problem-centered approach often resists the rigor of methodology. Learning from experience provides valuable “rules of thumb”, checklists, and other cognitive schemes for making ill-defined problems more tangible.

Written by an international team of authors, the chapters draw examples from dealing with issues in environmental protection, transport and climate policy, ecosystem services and disservices, environmental beliefs and attitudes, and more. Together with more theoretically oriented chapters, they show that the intellectual processes needed to tackle complex sustainability problems are as much about heuristic problem solving as they are about methodical work.

 

Kohti ubiikkia oppimista – AEL 2012–2050. [2012]

Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2012) Kohti ubiikkia oppimista. AEL 2012–2050. Aikamatka koulutuksen, teknologian ja työn tulevaisuuksiin. AEL, Helsinki, 89 s.

http://content.yudu.com/A1y4ir/Futuriikki/resources/3.htm

Tulevaisuuden tutkimuskeskus laati Suomen johtavalle henkilöstön kehittämisen kumppanille AEL:lle futuriikin teknologian, työn ja koulutuksen tulevaisuuksista. Kun historiikki kirjaa menneet tapahtumat, futuriikki tähyää tulevaisuuteen. Futuriikki navigoi maailmaan, jossa AEL toimii vuonna 2050. Futuriikin myötä AEL haastaa kaikki suomalaiset koulutuksen järjestäjät innovoimaan ja tehostamaan toimintaansa siten, että oppimisesta ja osaamisesta tulee entistä vahvempi kilpailuvaltti suomalaisille yrityksille.
 
 

Syödään leväpullia pimeässä – Tähtikartastoja suomalaisten ruoan kulutukseen vuonna 2030. [2008]

Syödäänkö tulevaisuudessa leväpullia pimeässä? Tuoko jakeluauto gourmet-annoksen lounasaikana toimistolle? Korvautuvatko aidot raaka-aineet täysin keinotekoisilla valmisteilla?

Mitä ruoaksi huomenna? (MIRHAMI 2030) -hanke toteutettiin vuosina 2006-2008 eri toimijoiden yhteistyönä. Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun ja elintarvikeyritysten rahoittaman hankkeen toteuttivat Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Kuluttajatutkimuskeskus sekä MTT ja Finpro. Syödään leväpullia pimeässä on hankkeen loppuraportti.

Kirveennummi, Anna - Saarimaa, Riikka & Mäkelä, Johanna (2008) Syödään leväpullia pimeässä. Tähtikartastoja suomalaisten ruoan kulutukseen vuonna 2030. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISBN 978-951-564-553-1.

https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/Kirveennummi-Saarimaa-Makela_Syodaan-levapullia-pimeassa.pdf

 

Välittäjät − Vastuullisen viestinnän tulevaisuus [2008]

Malmelin, Nando & Wilenius, Markku

Välittäjät − Vastuullisen viestinnän tulevaisuus

Gaudeamus. 190 s.

Futu-julkaisuja -sarja / Futu Publications [1997−1999]

FUTU-publication 1/97
Pentti Malaska: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS POST-MODERN CULTURE
 
Sustainable development is the post-modern idea of progress with a principia ethica emerging from the failures and achievements of the modern project of Enlightenment. The paper describes the course of human development with these terms and concepts of the modern dilemma.
 
FUTU-publication 2/97
Matti Kamppinen: CULTURAL MODELS OF RISK - THE MULTIPLE MEANINGS OF LIVING IN THE WORLD OF DANGEROUS POSSIBILITIES 
 
One of the contributions of cultural studies in risk and technology assessment is to emphasise the importance of cultural models and to show how cultural models of risk are best studied by means of ethnographic case studies. In this article I shall first explicate the conceptual background and then proceed to present two case studies that illuminate my line of argument, one from Western Finland, and one from the Peruvian Amazon. Finally I will discuss some systematic connections between the risk profile of late modernity and the risks from the "archaic" Amazonian case study.
 
FUTU-publication 3/97 
Peter H. Mettler: SUSTAINABLE TECHNOLOGY - SUSTAINABILITY OF WHAT?
 
Why is it that we have started to question the sustainability of consumption, invention and innovation, economy, nation-states, whole systems and even the globe, in short of almost everything? What are the new paradigms, what new approaches have been proposed? And: is it "only" the question to develop new technologies?
 
Lectures given by Peter H. Mettler in Turku School of Economics and Business Administration, Finland Futures Research Centre on 13 March 1997 and in Finnish Ministry of the Environment, Helsinki on 14 March 1997.
 
FUTU-julkaisu 4/97
Matti Kamppinen: TEKNOLOGIAN RISKIT JA TULEVAISUUS 
 
Riskit ovat mahdollisten maailmojen asukkeja. Erityisesti teknologian riskit, eli kulttuurisesti kaavoittuneeseen ja välineinä toteutuvaan toimintaan sisältyvät haitan mahdollisuudet ovat tällaisia: ne ovat läsnä mahdollisuuksina, niiden toteutumisesta voidaan tulla tietämään ja niiden toteutumiseen voidaan vaikuttaa. Tarkastelen seuraavassa kolmea aihetta, aluksi mahdollisten maailmojen verkostoa, toiseksi riskien syntyä ja sijaintia todellisuudessa. Kolmas jakso kertoo niistä kognitiivisista kartoista, joiden avulla yksilöt ja yhteisöt riskien maailmassa suunnistavat.
 
FUTU-julkaisu 5/97
Jari Kaivo-oja, Pekka Jokinen & Pentti Malaska: KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIETOYHTEISKUNTA: TEOREETTISIA JA KÄSITTEELLISIÄ NÄKÖKULMIA
 
Tietoyhteiskunta on murrosvaihe teollisuusyhteiskunnan hiipumisen ja uuden yhteiskuntamuodon välissä. Kestävän kehityksen tavoite asettaa tietoyhteiskuntavisioille uusia haasteita ja reunaehtoja, vaikka tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys ilmenevätkin usein kilpailevina tieteellisinä ja yhteiskuntapoliittisina diskursseina. Tarkastelun optimistinen päätelmä on, että informaatiopalveluiden ja –teknologian voimistuminen voi edistää talouden dematerialisaatiota. Toisaalta ympäristöystävällisyys ei ole itsestäänselvä tietoyhteiskunnan ominaisuus.
 
FUTU-publication 6/97
Eleonora Barbieri Masini: FUTURES STUDIES AND THE TRENDS TOWARDS UNITY AND DIVERSITY 
 
This article considers different approaches of Futures Studies to issues and favours the "vision" approach. It also looks at the role of Futures Studies in social sciences in general. It examines trends in the issue of unity and diversity, since the Second World War and some possible outcomes of such trends in the near future.
 
FUTU-publication 7/97
Theodore Becker & Christa Daryl Slaton: TRANSFORMING MODERN REPRESENTATIVE DEMOCRACY VIA ADVANCED TELECOMMUNICATIONS. Voting From the Home, Deliberative Polling, Electronic Town Meetings, The Internet 
 
We live in a time of great, unique and extremely rapid change. In terms of human communications, we are experiencing a time of profound transformation. And though many predicted this epoch, even envisioned it, it still comes as a surprise. Because as is the case in any transformational era, one gets carried along with the completely unpredictable surge of events and how novel technologies are being used in totally new ways and with wholly unintended consequences.
 
FUTU-publication 1/98
Auli Keskinen: PARTICIPATORY DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY – TRANSFORMING SOCIETAL DECISION MAKING IN THE INFORMATION AGE 
 
Various points of view to the current global social transition period and the coming of the information age, both of which are characterized by an unprecedented global telecommunications and information networks explosion will be discussed. Our position is that the rapid diffusion of computers and connected networks of electronic means, the information and communications technology (ICT) will have even more profound impact than before on various social phenomena such as work, entertainment, business, education and, most important of all, democracy - how it is understood, exercised and developed. What is ready to be born, then, is "teledemocracy" - a new form of direct democracy promoted by the ICT and Information Networks.
 
FUTU-julkaisu 2/98
Pentti Malaska: PROSPEKTIIVINEN ANALYYSIMETODI SUOMEN TRENDISKENAARIOIDEN LAATIMISEKSI 
 
Kirjoitus perustuu ranskalaisen Landrieu-Zémorin tutkimukseen Une méthode d’analyse prospective (Landrieu-Zémor et al.), sekä eräisiin muihin ranskalaisiin kirjoituksiin, joissa kuvataan menettelytapaa, jota käytettiin 1970-luvulla Ranskan aluesuunnittelun yhteydessä. Skenaariokirjoitus tulevaisuudentutkimuksen menetelmänä sai alkunsa Hudson Instituutin (Herman Kahn) tutkimuksista, jota ranskalaiset arvostelevat metodologisista puutteista. Ranskalaisten tulevaisuudentutkimusta koskevilla ajatuksilla ja kokemuksella on merkitystä vielä nykyäänkin, josta syystä tämän aikaisemmin julkaisemattoman tutkielman julkaiseminen FUTU-projektin työpaperisarjassa on perusteltua ja ajankohtaista. Tulevaisuuden tutkimuksen yhteydessä on edelleenkin tunnustettava, että nykyinen tietämyksemme ei voi poistaa tutkimustyössäkään, käytännön päätöksenteoista puhumattakaan, intuitiivisen, "hiljaisen", loogisiin yhteyksiin jäsentymättömän tiedon ja näkemysten merkitystä. Näkemystiedon mukaan saaminen tutkimukseen on sen oleellinen osa. Itse asiassa nämä haparoinnit muodostavat välttämättä tutkimuksen varsinaisen perustan silloin kun metodinen ja systemaattinen työskentelytapa ovat vielä syntyvaiheessaan; ja toisaalta ne muodostavat myöskin sen kommunikaatiotapahtuman, joka onnistuessaan muovaa tutkijaryhmää tehtävän suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisessa määrin samansuuntaisesti toimivaksi.
 
FUTU-publication 3/98
Pentti Malaska: SOCIOCULTURAL TRANSIENTS OF WORK IN THE LATE-INDUSTRIAL PERIOD: USA AND FINLAND AS THE EMPIRICAL CASES
 
The changes of societies and their global co-operation at present have many layers with their pertinent aspects to be observed and understood. Conventional real economy business cycling is mixed with sudden and short-term tremors of the monetary and financial part of the economy, i.e. of the symbol economy. And in addition to these changes there is a more fundamental long-term transformation taking place at the same time and mixing with the whole of the change pattern. One of the most crucial aspects of this societal transformation is the transformation of work. This paper describes and analyses the change of work, employment and dominating mode of rationale from the agricultural societies to the present industrial societies, and beyond the present situation. The present situation is called a late-industrial transient period, and it is regarded as a transient phase of development between the prevailing but diminishing industrial society and a coming service economy. The empirical data of the sectarian analysis of OECD countries is presented, and the occupational data of USA and Finland is used with the Swyt´s model in order to make comparisons and projections to the future.
 
FUTU-julkaisu 4/98
Jari Kaivo-oja, Anita Rubin & Auli Keskinen: PROAKTIIVISIA TOIMIJOITA VAI KOEKANIINEITA EUROOPAN TIETOYHTEISKUNTALABORATORIOSSA? 
 
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle tulevaisuuselontekonsa kahdessa osassa: Syksyllä 1996 ilmestynyt Suomi ja Euroopan tulevaisuus tarkasteli Euroopan tulevaisuutta ja Suomen asemaa siinä. Keväällä 1997 annettu toinen osa Reilu ja rohkea - vastuun ja osaamisen Suomi oheisjulkaisuineen käsitteli erityisesti oman maamme kehityskulkuja, vaihtoehtoja ja strategisia valintoja. Tässä julkaisussa analysoidaan tulevaisuusselontekoa kriittisesti siltä pohjalta, vastaako se sille asetettuihin tavoitteisiin ja kuinka hyvin hallitus onnistui tehtävässään. Selonteossahan luvataan, että hallitus esittää linjauksensa Suomen tulevaisuuden ydinkysymyksiin. Artikkelissa esitetään kokonaisarvio selonteosta tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta. Kritiikin kohteina ovat toisaalta selonteon metodiset valinnat, aikajänne ja työskentelyprosessi siihen liittyvine ongelmineen ja toisaalta artikkelissa arvioidaan selonteossa esitettyä kokonaisnäkemystä Suomen valinnoista ja mahdollisuuksista sekä näiden taustalla vallitsevaa arvopohjaa.
 
FUTU-publication 1/99
Pentti Malaska: SUSTAINABLE DEVELOPMENT ANALYSIS
 
Sustainable development is introduced in the article as an ethos and post-modern idea of progress, i.e. an ideal for betterment of humankind. A sine qua non for the ideal is that ecological sustainability is made a quality standard for human economic, social and material welfare. Necessary conditions of ecological sustainability are derived. The theory is based on mathematical elaboration of the self-evident identities between the total environmental stress (TES) and the basic indicators of economic, technological and social development. Explanatory power of the theory is demonstrated with new important concepts and formula.
 
FUTU-publication 2/99
Pentti Malaska & Karin Holstius: VISIONARY MANAGEMENT
 
The study describes a futures-oriented leadership process called visionary management as developed in the Finland Futures Research Centre and experienced successfully with several medium-sized companies in the 1990s. It is regarded as an addition to the advanced management processes aimed at making good business decisions. The aim of the visionary process is to create new business ideas for the company in the form of a vision. The visionary process enriches the strategic management of the company by motivating key persons to work jointly as a creative team for longer-term success. It starts from finding a common understanding of the future business situation, and discovers the resources and options available to the company. It ends up with a vision, a synthesis of the common understanding of success and the will to accomplish it. Tools and approaches applied in this communication process are presented. Inside the company the vision becomes an empowering means for directing the future course of the company, and it is an effective means to communicate the aims of the company and attract external interest and support. The examples in the article represent real cases with the kind permission of the companies involved.
 
FUTU-publication 3/99
Pentti Malaska, Jyrki Luukkanen & Jari Kaivo-oja: DECOMPOSITION METHOD IN SUSTAINABILITY ANALYSIS
 
Decomposition approach is a way to analyse a society and its structural changes. It can be applied in the analyses of energy, material, labour and capital use. Linking the decomposition analyses to sustainability remarkably widens the scope of efficiency analysis that has been the traditional way to utilise decomposition in the case of energy studies. The formulas given above can be utilised in sector or international analyses and comparisons of economies. The presented exact decomposition method together with the developed sustainability models are powerful tools to analyse the development of societies and their sustainability in quantitative terms.
 
FUTU-publication 4/99
Pentti Malaska, Jari Kaivo-oja & Jyrki Luukkanen: SUSTAINABILITY AND ECONOMIC GROWTH: A THEORETICAL FRAMEWORK AND EMPIRICAL DEMONSTRATIONS 
 
In the article fundamental principles of sustainable development are discussed first from general points of view. Sustainable development is seen as a late-modern idea of progress, i.e. an ethos for improvement of human partnership within the earth’s life support system in the current late-industrial times and the future. Secondly a macro-oriented conceptual framework of conditions necessary for advancement of ecological sustainability of the economy and society is formulated and analyzed. The theoretical framework presented is a set of logical identities, which define relationships between the total environmental stress (TES) and basic indicators of economic, technological and social development. The framework, called the Total Environmental Stress Approach of FFRC, provides necessary but not sufficient conditions for advancing ecological sustainability.
 
FUTU-publication 5/99
Pentti Malaska: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE AUTOPOIETIC TRANSFORMATION OF SOCIETIES 
 
The world is in a transient period of development. The term transient in this occasion means that a more or less stable world state or development stage prevailing is been destabilized and fluctuating relatively rapidly in a seemingly irregular fashion. The concept of development is thus composed of successive stages following each other and of a transient period between them. From a human point of view every transient period bears a twin message, a negative one of threats to be met and a positive one of new options and potentialities for proactive and visionary renewal to be challenged. Both of them may become self-amplifying and autopoietic. At first glance, an attempt to find a common pattern to development of different human societies might thus appear more readily uninteresting than interesting and something commanding to over-stress minor similarities among people and neglect important dissimilarities between them. A good example of this fear would be the most problematized area of the world society, Sub-Saharan Africa with its artificial political divisions between nations, ethnic and tribal diversities, colonial heritage, political unrest and so on, differ in many ways from societal orders elsewhere. However, when we regard development as a pattern of a general complex framework it allows to separate the logical forms of the entities from the context laden contents of different societies, and the above mentioned fallacy may be removed. The theory of complex systems with dissipative structures serves for that purpose in this article.