Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimus- ja opetushenkilökunta on aktiivisesti mukana julkaisemassa sekä tulevaisuudentutkimuksen että muiden alojen tieteellisissä julkaisuissa ja lehdissä. 

Keskus julkaisee kahta omaa sarjaa: Tutu-julkaisuja sekä Tutu e-julkaisuja. Sarjoissa ilmestyy vuosittain kymmeniä artikkeleita, loppuraportteja tms. tieteellisiä tekstejä. Löydät uusimmat julkaisut linkitettyinä tälle sivulle. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut löytyvät UTUPub-julkaisuarkistosta pdf-muodossa.

Uusimpia kansainvälisiä artikkeleitamme: