Master’s Degree Programme in Futures Studies

Tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa koulutetaan ennakoinnin asiantuntijoita, jotka toimivat mm. yritysten ja julkisorganisaatioiden kehitys-, ennakointi- ja asiantuntijatehtävissä niin Suomessa kuin kansainvälisellä areenalla. Tulevaisuudentutkimus tulee opiskelijalle tutuksi niin käsitteinä, näkökulmana, sekä työssä hyödynnettävinä menetelminä. Aiempi koulutus, työkokemus, valitut tulevaisuudentutkimuksen kurssit sekä sivuaineet antavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittyä ainutlaatuiseksi ammattilaiseksi.
 
Englanninkieliset opinnot johtavat filosofian maisterin tutkintoon ja kestävät kaksi lukuvuotta. Maisteriohjelman haku on avoinna vuosittain tammikuussa.