Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen opetus

Koulutamme tulevaisuudenosaajia tarjoamalla akateemista opetusta sekä tutkinto- että jatko-opiskelijoille. Tulevaisuudentutkimus on pääaine Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulussa ja sitä voi opiskella tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa sekä jatkokoulutusohjelmassa. 

Keskuksen yhteydessä toimiva Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA) toimii valtakunnallisena yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkostona. Opintokokonaisuutta voi opiskella TVA:n jäsenyliopistoissa ympäri Suomea.

Koordinoimme Turun yliopistossa tarjottavaa Kestävän kehityksen opintokokonaisuutta (KEKO) sekä mahdollistamme tulevaisuudentutkimuksen opintojen suorittamisen myös Avoimen yliopiston kautta.