Tulevaisuusopinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Avoimessa yliopistossa voi opiskella kahdessa tulevaisuudentutkimuksen opinto-kokonaisuudessa tai osallistua opintojen yksittäisille jaksoille. Opinnot toteutetaan Avoimen yliopiston ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteistyönä.

​Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus (25 op) luo yleiskuvan tulevaisuudentutkimuksen perusteista: periaatteet, menetelmät ja soveltaminen erilaisissa yhteyksissä. Tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi jne. ovat esimerkkejä aiheista, joita opinnoissa käsitellään. Opintokokonaisuus vastaa Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus (15 op) tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä. Työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä, tämä opintokokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä ohjaustyösi tueksi. Opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille.