Tulevaisuudentutkimuksen tohtorikoulutus

Tulevaisuudentutkimuksen jatko-opinnoissa tohtorikoulutettavat syventyvät johonkin tulevaisuudentutkimuksen kannalta tärkeään teemaan tavoitteenaan valmistua filosofian tai kauppatieteiden tohtoriksi.

Asiantuntijat tulevat sijoittumaan vaativiin yritysten tai julkisorganisaatioiden tutkimus-, koulutus-, kehitys- ja ennakointitehtäviin Suomessa sekä ulkomailla.

Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuudentutkimuksen tohtoriohjelmassa on mahdollisuus syventyä mm. yritysten ennakointitoimintaan, energia- ja ympäristökysymysten tulevaisuuteen, opetuksen tulevaisuuteen, laajoihin sosio-ekonomisiin muutoksiin sekä tulevaisuudentutkimuksen filosofiseen perustaan ja tutkimusnäkökulmaan.