Aiemmin toteutettuja alueellisia ennakointihankkeita

Ennakointi on vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja niihin liittyvien valintojen hahmottamista ja analysointia. Toteutamme ennakointiprosesseja ja -tutkimuksia monenlaisiin tarpeisiin: yhteiskunnan ja alueiden politiikkavalintojen tueksi, erilaisten organisaatioiden strategiatyön pohjaksi ja tieteellisen ajattelun ainekseksi. Aluekehittämistä koskeva tutkimus- ja kehitystyömme perustuu alueiden uudistumista ja innovaatioita jäsentävään tutkimusohjelmaamme.

Ennakoinnin menetelminä käytämme muun muassa tulevaisuusverstaita, skenaario- ja delfoi-prosesseja sekä erilaisia heikkojen signaalien tunnistusmenetelmiä. Ennakointiprosessimme ovat liittyneet esimerkiksi teknologiaan, osaamiseen, asumiseen ja liikenteeseen. Lisäksi olemme kehittäneet ennakoinnin ja tulevaisuuksien tutkimisen menetelmiä. Aluekehittämisessä tarkastelemme erityisesti tulevaisuuteen kiinnittyviä strategisia valintoja eri tasoilla (yhteiskunta – alue – yritys/organisaatio).  

 • ​Aaltojen yhteys (2004–2006)
 • Alueellinen kestävyys – ekosysteemipalvelut ja ympäristöteknologia (REGSUS) (2010–2013)
 • Aluerakenteen ja alueidenkäytön tulevaisuusfoorumi (2004)
 • Arvopohjainen elinkeinojen ja yritystoiminnan aluekehittäminen (2003–2004)
 • D-Force (2010–2011)
 • Design Foresight (2010–2011)
 • ENCORE – Kaupallisesti vahva keskusta ja urbanisoituva kantakaupunki (2015–2016)
 • Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen (2007)
 • Etelä-Suomen kuljetuskäytävä 2030 (2009–2012)
 • Green-In-TURKU - Towards a Greener Urban Future (2018) [website]
 • Kaakkois-Suomen työelämän kehityskeskuksen kokonaisevaluointi (2006–2008)
 • Koillis-Suomen strategiaprosessi (2010–2011)
 • Kulttuuri maaseudun voimavarana, KULMA (2003–2005)
 • Kulttuuriosaaminen kansallisen kilpailukyvyn rakentajana, KULTA (2002–2004)
 • Kuluttajat painonhallinnan markkinoilla, KULUMA (2009–2010)
 • Lahden kaupungin tietoyhteiskuntavisio 2010 (2004)
 • LogiCityn tulevaisuusprosessi (2007–2008)
 • Luonnonmaan saaren visio 2070 -prosessi (2018–2019)
 • LUOTAIN - kohti alueellista ennakointia (2002–2004)
 • Pirkanmaan kulutusrakenteen ennakointi (2005)
 • Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat ja osallisuus maaseudun kehittämistyössä (TULOS) (2017)
 • Pirkanmaan palvelustrategia 2013 (2006–2007)
 • Pääkaupunkiseudun matkailun tulevaisuusverstaat ja Delfoi-kysely (2007–2008)
 • Salon seudun sosiaali- ja terveysalan tulevaisuusselvitys (2008–2009)
 • SataEnnakointi (2004–2006)
 • Siikaisten kunnan kehittämisprojekti (1999–2000)
 • Skenaariomenetelmän käytön opastaminen pääkaupunkiseutua ja Uuttamaata koskevien skenaarioiden laatimisessa (1997–1998)
 • SMARCTIC-hanke ja arktiseen toimintaympäristöön keskittyneet tulevaisuusverstaat (2013–2014)
 • Suomen virtuaaliyliopiston tulevaisuusprosessi (2008)
 • Sustainability Transparency in Shipbuilding Networks (2016)
 • TE-keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojekti (2001–2002)
 • Tulevaisuusklubi (2005–2010)
 • Turun kaupungin EVIVA-­toimintaohjelman vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi (2015–2016)
 • Turun kaupungin skenaariot (1996–1997)
 • Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tulevaisuustyöskentely (SoTe-Tieto) (2008–2009)
 • Turun uusi Historian museo (2016–2017)
 • Turun seudun luovien osaamispalveluiden ja matkailun kehittämisprosessi (2006-2007)
 • Turun uusi Historian museo (2016–2017)
 • Turunmaan tulevaisuudenskenaariot – Framtidsskenarier för Åboland (2001–2002)
 • Valtatie 8:n Turku–Pori- yhteysvälin kehittämisen yhteiskunnalliset ja alueelliset vaikutukset (2005–2006)
 • Varsinais-Suomen elinkeinostrategian tulevaisuusverstaat (2008–2009)
 • Varsinais-Suomen kulttuuritoimen tutkimus-, arvioimis- ja kehittämishanke (KULTAKE) (2002)
 • Varsinais-Suomen luovien toimialojen strategiaprosessi (2005–2007)
 • Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tulevaisuusprosessi (2006–2007)
 • Varsinais-Suomen maakunnan tilan seuranta- ja ennakointiprosessi (2007–2010)
 • Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntamalli (2004–2005)
 • Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) (2011–2014)
 • Visionäärinen elinkeinotoiminnan kehittäminen (2008–2010)