Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimustoimintaa

Monitieteinen tutkimustyömme suuntautuu tulevaisuuksiin. Toimintamme perustuu korkeatasoiseen tieteelliseen osaamiseen ja laajaan kumppaniverkostoon.

Teemme perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta sekä käytännönläheisiä ja osallistavia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Tyypillisiä kehittämiskohteita ovat organisaatioiden ennakointiosaaminen, ennakointijärjestelmien luominen sekä tulevaisuussuuntautunut ajattelu ja toiminta.