Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimustoimintaa

Tutkimustoimintamme kattaa laajalti tieteellisen tutkimuksen eri sektoreita. Vankka ja monitieteellinen perustutkimus luo hyvän pohjan soveltavalle tutkimukselle, erilaisille tilaustutkimuksille sekä koulutus- ja kehittämishankkeille.

​Toimintamme perustuu korkeatasoiseen osaamiseen ja laajaan kumppaniverkostoon. Teemme organisaatio- ja asiakaskohtaisia sekä verkostopohjaisia hankkeita, jotka ovat käytännönläheisiä ja osallistavia. Ne avaavat uusia näkökulmia sekä antavat välineitä erilaisiin kehittämisprosesseihin. Tyypillisiä kehittämiskohteita ovat ennakointiosaaminen ja ennakointijärjestelmien luominen sekä tulevaisuussuuntautunut ajattelu ja toiminta organisaatioissa.