Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen aiemmin toteuttamia hankkeita

Olemme tehneet akateemista tulevaisuudentutkimusta vuodesta 1992 lähtien. Löydät aiemmin toteuttamiamme hankkeita listattuna eri teemojen mukaisesti. 

Hankearkistot vuosilta 2020–:

Tulevaisuudet maapallon kantokyvyn rajoissa
Kestävä arki
Tulevaisuustietoinen kulttuuri ja oppiminen
Sosiokulttuurinen muuntuminen kiperien haasteiden ratkaisuna
Innovaatiot, teknologia ja sosio-ekologinen muutos
Strateginen ennakointi ja visionäärinen johtaminen

Hankearkistot vuosilta 1992–2019:

Energia ja ympäristötutkimuksen kansainvälisiä hankkeita

Energia ja ympäristötutkimuksen kansallisia tutkimushankkeita

Ennakoinnin alueellisia hankkeita

Ennakoinnin kansallisia hankkeita

Ennakoinnin kansainvälisiä hankkeita

Koulutuksen ja oppimisen hankkeita

Ruoan ja kulutuksen hankkeita