Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa aiemmin toteutettuja kv. energia- ja ympäristötutkimuksia

 • Aaltoenergiaa kestävälle saaristolle, Wave Energy for a Sustainable Archipelago (WESA), (2011–2013) [see FFRC eBook 9/2013]
 • Access to Sustainable Energy for All (2011–2014)  [see FFRC eBooks 4/2014 & 3/2014]
 • Adequacy of Climate Change Mitigation Initiatives in Laos and Cambodia: Comparing Options and Analysing Obstacles in Local Context, COOL (2010–2011) [see FFRC eBook 3/2013]
 • Development and Comparison of Sustainability Indicators, DECOIN (2006–2009)
 • Eco-Innovation Observatory, EIO (2010–2012)
 • Energia- ja ilmastonmuutoskoulutuksen kehittäminen, Korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelma (HEI-ICI-SUCCEED) (2013–2015)
 • Energiajärjestelmien mallinnus ja energiapolitiikan kehittäminen, MODESPO (2011–2012)
 • Energiantuotantojärjestelmän muutos ja tulevaisuuden osaamishaasteet FLASH, (2013–2014)
 • Energia- ja ilmastopolitiikan uudelleenmäärittely vähiten kehittyneissä maissa: Instituutiot ja ilmastoaloitteet Mekongin alueella (RECLAIM), (2013–2014)
 • Energian ja toimeentulon väliset vuorovaikutukset - Dataa, koulutusta ja skenaarioita kestävään energiasuunnitteluun Laosissa, INES (2010–2012) [see FFRC eBooks 5/2013, 8/2012 & 9/2012]
 • Environment and Innovation: New Environmental Concepts and Technologies and their Implications for Shaping the Future EU Environmental Policies (2005–2006)
 • Environment Consolidated Statistical Tools, EcoStat (2001–2003)
 • ESPON Climate (2009–2010)
 • Future Resource Economy and Policies in Laos till the Year 2020 FREPLA 2020, (2008–2013) [see FFRC eBook 11/2014]
 • Hiiliprojektien kehitysvaikutusten arviointi, mittaus ja monitorointi (DIAMOND) (2013–2015) [see FFRC eBook 5/2015]
 • Indikaattoriviitekehys ekotehokkuudelle, IFEE (2007–2010)
 • Institutional Partnership between Institute of Technology of Cambodia and Finland Futures Research Centre, ICI CAMBODIA (2009)
 • Institutional Partnership for Sustainable Energy Futures project between Faculty of Engineering of National University of Laos and Finland Futures Research Centre, ICI LAOS (2009)
 • Johannesburg 2002 huippukokouksen laajapohjainen valmistelu (2002)
 • Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja kansallinen päätöksenteko, Clidec (1999–2001)
 • Kestävä energiapolitiikka monitasoisessa hallintarakenteessa - Institutionaalinen rakenne ja tehokkuus Mekongin alueella (2005–2008)
 • Kestävän energian koulutuskapasiteetin kehittäminen Laosissa ja Kambodžassa, SEED (2010–2012)
 • Knowledge for Development: Creating Rural Resource Database for Sustainable Livelihoods in Cambodia and Laos, SURVEY (2009–2010)
 • Kiina, Euroopan unioni ja globaali ilmastonmuutos: muuttuvien taloudellisten rakenteiden ja politiikkatoimien analyysi (CHEC), (2012–2014)
 • Kiinalais-suomalainen ympäristöohjelma, SIFE (1995–1998)
 • Kiinan ympäristöteknologia ja energiahallinta (1994–1997)
 • Legitimacy and Effectiveness in Global Environmental Governance (LEGITIMATE) (2006–2013)
 • Liikenteen globaalien CO2-päästöjen ennakointi (SIGHT): Trendit 1960–2005 ja skenaariot 2006–2050 (2007–2009)
 • Liikenteen ilmastokeskustelun poikkitieteellinen analyysi, CAST (2009–2012)
 • Maailmanlaajuisten CO2 päästöjen varat polttoaineen palamisesta ja arvioidusta hiilenpoistosta vuosilta 1971–2000 (2004)
 • Maankäyttö: Energian ja ruoan tuotannon edellytykset ja esteet (LUST), Suomen Akatemia (2010–2013)
 • Maximising wellbeing and minimising emissions: backcasting social visions for a low carbon Europe (MAXWELL) (2015–2017)
 • Miksi uusiutuvan energian kehitysyhteistyöprojektit epäonnistuvat? Energiaprojektien suunnittelu ja toteutus Kambodžassa ja Laosissa, DREAM (2009–2012)
 • Pathways for Carbon Transitions, PACT (2008–2011)
 • Promotion of Capacity and Energy Education Development in the Caribbean Region (PROCEED), (2013–2017)
 • Promotion of the Efficient Use of Renewable Energies in Developing Countries (REEPRO) (2007–2009)
 • Renewable Energy Economics and Modeling: Capacity Building to Remove Barriers to Renewable Energy Development in the Philippines (2005–2006)
 • Russian Energy and Global Climate (2001–2002)
 • Sustainable Energy Development in Developing Countries, SEDCO (2002–2004)
 • Synergies in Multi-scale Inter-Linkages of Eco-social systems, SMILE (2001–2003)
 • Tulevaisuuden visiot Keniassa ja Tansaniassa vuosituhattavoitteiden jälkeiselle ajalle BEYOND 2015, (2013) [see FFRC eBooks 1/2015 & 6/2014]