Aiemmin toteutettuja kansainvälisiä ennakointihankkeita

Ennakointi on vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja niihin liittyvien valintojen hahmottamista ja analysointia. Toteutamme ennakointiprosesseja ja -tutkimuksia monenlaisiin tarpeisiin: yhteiskunnan ja alueiden politiikkavalintojen tueksi, erilaisten organisaatioiden strategiatyön pohjaksi ja tieteellisen ajattelun ainekseksi. Aluekehittämistä koskeva tutkimus- ja kehitystyömme perustuu alueiden uudistumista ja innovaatioita jäsentävään tutkimusohjelmaamme.

Ennakoinnin menetelminä käytämme muun muassa tulevaisuusverstaita, skenaario- ja delfoi-prosesseja sekä erilaisia heikkojen signaalien tunnistusmenetelmiä. Ennakointiprosessimme ovat liittyneet esimerkiksi teknologiaan, osaamiseen, asumiseen ja liikenteeseen. Lisäksi olemme kehittäneet ennakoinnin ja tulevaisuuksien tutkimisen menetelmiä. Aluekehittämisessä tarkastelemme erityisesti tulevaisuuteen kiinnittyviä strategisia valintoja eri tasoilla (yhteiskunta – alue – yritys/organisaatio).  ​

 • Alfa Self-Rule - Strategic European and Latin-American Foresight for Research and University Learning Exchange (2005–2006)
 • Building a European Training Programme on Foresight and Strategic Prospective Studies, ESTO (2002–2004)
 • CIWIC (EU:n Kansalaiset ja tietoyhteiskunta-hankkeen valmistelu) (2004–2005)
 • Cooperation Framework on Innovation Systems Between Finland and South Africa, COFISA (2006–2007)
 • COST A22 – European Network for Foresight Methodology
 • Digital Balance between Industrialized and Developing Countries – a Case Study: the Development of Information Society on the Continent of Africa (2003–2005)
 • Emerging Issues (2008)
 • European Foresight Handbook (2002)
 • European Knowledge Society Foresight, Euforia (2002–2003)
 • Finnish - South African GAME: Foresight Game as a Tool for Generating Future Scenarios (2007–2009)
 • Foresight of Evolving Security Threats Posed by Emerging Technologies (FESTOS) (2009–2011)
 • Privacy Awareness through Branding of Security Organisations (PATS) (2008–2010)
 • From Rights to Policies -hanke (2001)
 • Futures for Regional Development (FUTURREG) (2005–2007)
 • Interconnecting Knowledge for the early identification of issues, events and developments shaping and shaking the future of STI in the ERA (iKnow) (2008–2011)
 • International Foresight Academy (IFA): 2013–
 • Interreg IIIA Foresight -verkosto (2002–2003)
 • Nordic Foresight Forum (2006)
 • Observatory for a Sustainable Knowledge based Region, OSKaR (2003)
 • Potentials of big data for integrated territorial policy development in the European growth corridors (Big data & EGC) (2018–2019)
 • Privacy - Appraising Challenges to Technologies and Ethics (PRACTIS), Euroopan unioni (2010–2013)
 • Radical Innovation Breaktrough Inquirer (RIBRI), Euroopan komissio (2017–2018)
 • Shared Information Framework and Technology (SHIFT), Finnish Focus Area in Multinational Experiment 5 (MNE 5) (2007–2009)
 • Sosiaalinen rakenne TERRA2000 (2002–2004)
 • Increasing Regional Competitiveness through Futures Research Methods (SPIDER) (2004–2006)
 • Sustainability Strategy Network (2003–)