Aiemmin toteutettuja koulutuksen ja oppimisen tulevaisuushankkeita

Tutkimus- ja kehittämisprojektiemme keskiössä ovat tulevaisuuden oppiminen, osaaminen, oppimisympäristöt sekä henkilökohtainen tulevaisuusajattelu. Projektit ovat monitieteisiä ja tarkastelun lähtökohta on systeeminen, jolloin tutkimuksessa päästään kokonaisvaltaiseen ja kontekstin huomioivaan näkemykseen.

Tulevaisuuden oppimiseen liittyvien hankkeidemme tuloksina syntyy esimerkiksi ennakointiselvityksiä, arviointeja, työpajoja raportteineen sekä tulevaisuuskuvia oppimisesta, koulutuksesta ja ohjauksesta. Osallistavat prosessit kehittämistyössä ovat keskeinen osa koulutuksen tutkimusta ja tulosten aktiivinen hyödyntäminen lisää merkittävästi koulutusosaamistamme.

 • Aineverkostojen laatuhanke, Korkeakoulujen arviointineuvosto (2007–2009)
 • Ambience Design (2005-2006)
 • AVATAR 2020 - matkalla kohti tulevaisuuden koulua, Opetushallitus: 2013–2014
 • F-Learning (2002–2003)
 • Foresight and Futures Studies -koulutushanke (2001–2002)
 • Futures Sparring Forum (2002–2006)
 • Get a Life (2008–2011)
 • Get a Life 2.0 (2011–2014)
 • Kemian alan, paperi- ja puualan laadullinen ennakointi, Opetushallitus: 2012–2013 
 • KOUKKU – koulutusvalinnat kuntoon. Toisen ja kolmannen asteen nivelvaiheen valintojen kehittäminen (2010–2014)
 • Koulutuksen tulevaisuuden näkymät sekä sivistyksen tulevaisuus (1997)
 • Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin selvitysten yhteenvetoprosessi (2012)
 • Korkeakoulut seutukunnissa (2004–2007)
 • Osaamisen ennakointi (2001)
 • Omaa tulevaisuutta etsimässä (OMASI), Keski-Suomen ELY (2015–2017)
 • Pohjoismaisen aikuiskoulutuksen think-tank (2006–2007)
 • Professional Delphi Scan -asiantuntijajärjestelmä
 • Promoting Reflective Independent Learning in higher education Socrates Grundtvig project, PRILHE (2005–2006)
 • Promotion of Capacity and Energy Education Development in the Caribbean Region (PROCEED) (2013–2017)
 • Tiedosta osaamiseen: Opetuksen tulevaisuudenkuvat (2003–2004)
 • Tulevaisuusajattelu kouluopetuksessa (1994–1995)
 • Työn monet mahdollisuudet (2016–2017)
 • UTUA – Luo itsellesi uusi tulevaisuus (Get another life), Keski-Suomen ELY (2015–2017)
 • Varhaiskasvatus vuonna 2040 (2018–2019) [Hankkeen loppuraportti]
 • Yleissivistys työelämässä 2030 – Menestyksen eväät tulevaisuudessa (2006–2008)
 • Ympäristötori 2020 - ympäristöalan määrälliset ja laadulliset koulutustarpeet 2020 (2005–2007)