Epätasaisesti jakautunut globaali luonnonvarojen ylikulutus uhkaa kaikkia yhteiskuntia tukevia järjestelmiä. Elonkirjon hälyttävä pieneneminen ja ilmastonmuutos ovat ihmisen yksinomaan aiheuttamia, tulevaisuutemme suurimpia uhkakuvia.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus tekee työtä kestävien, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien puolesta. Tutkimus-, koulutus- ja kehityshankkeemme ovat monitieteisiä ja kansainvälisiä. Kestävät energiajärjestelmät, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen ja sopeutuminen, resurssiviisaus ja kestävä ja oikeudenmukainen biotalous ovat keskeisiä teemojamme.

Pyrimme löytämään uusia näkökulmia monimutkaisiin eko-sosiaalisiin ongelmiin muun muassa vahvistamalla globaalin etelän korkeakoulujen kapasiteettia, kehittämällä uusia työkaluja kestävyyden mallintamiseen ja indikaattoreiden analysointiin, työskentelemällä ylikansallisen tulevaisuuslukutaidon parantamiseksi, ja tukemalla läpileikkaavaa ilmastonmuutosopetusta Suomen korkeakouluissa.
 

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet:

Bioeconomy and Justice (BioEcoJust)

A bio-based economy that seeks solutions from biological resources is proposed as the next phase of economic development providing renewable energy and resources.  It is the relationship between society, technology and nature that really become interesting in this ‘bio-age’. The bioeconomy has been widely interpreted, with strategies formed around it some positive offering renewable solutions and others more problematic threatening nature. In what ways will the bioeconomy contribute or hinder a more sustainable society?

The aim of the BioEcoJust project is to identify and explore key ethical decisions for the future bioeconomy through 2125. Our approach in the research consortium combines the two fields of Ethics & Foresight.

Funding: Academy of Finland, 2017–2020

Project website: https://bioecojust.utu.fi/

Project team: ​Markku Wilenius, Sofi Kurki, Amos Taylor, Nicholas Balcom Raleigh & Ana Maria Jones

Capacity Building for Renewable Energy Planning in Cuban Higher Education Institutions (CRECE)

The CRECE project supports Cuba in the provision of regionally relevant multidisciplinary education in sustainable energy engineering and renewable energy development.

This is done in order to ensure that Cuban higher education institutions (HEIs) are better equipped and able to provide high-quality experts for the ever-growing societal and energy sector development needs. The Cuban energy sector is undergoing a state-led transformation. So far, this “Energy Revolution” has improved energy efficiency but harnessing renewable energy (RE) resources is still lagging far behind. In order to attract investors, meet the government’s RE targets, and reduce CO2 emissions and environmental pollution from fossil fuels, Cuba needs national expertise and experts in RE development. CRECE answers this call by training skilled experts and enabling cross-sectoral and regional cooperation possibilities. 

Partners:

 • Finland Futures Research Centre (FFRC), University of Turku, Finland;
 • Tampere University of Technology (TUT), Finland;
 • Europa-Universität Flensburg (EUF), Germany;
 • University of León (ULE), Spain;
 • University of Oriente (UO), Cuba;
 • Instituto Superior Politécnico Jose Antonio Echeverria (CUJAE), Cuba;
 • Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM), Cuba;
 • United Nations University for Peace (UPeace), Costa Rica;
 • EARTH University (Earth), Costa Rica;
 • University of Vigo (Uvigo), Spain;
 • CubaEnergia, Cuba;
 • Centro de Investigacion de Energia Solar (CIES), Cuba;
 • Universidad Autónoma deCentroamérica (UACA), Costa Rica

CRECE project is funded by Erasmus+ Capacity Buiding in Higher Education during  10/2017-8/2021.

Hankkeen tutkijat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa:
Mika Korkeakoski, Noora Vähäkari ja Jyrki Luukkanen  

Hankesivusto: https://erasmus-crece.fi

Climate University – Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyviä verkkokursseja kestävien tulevaisuuksien luomiseksi

Climate University on kattonimekkeenä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalle kärkihankkeelle ”Monitieteinen digitaalinen oppiminen kestävän kehityksen haasteissa – joustavia opintopolkuja työelämään”. Hankkeen kuluessa yksitoista suomalaista yliopistoa yhdistää voimansa ja tutkijoidensa tieteellisen asiantuntemuksen uusien ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä kertovien verkkokurssien suunnittelussa.

Tavoitteena on kehittää digitalisaation ja avoimen koulutuksen tarjoamilla verkkotyökaluilla uusia kursseja ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi. Samalla rakennamme verkostoa koulujen väliseen yhteistyöhön ja eri tahoilla työskentelevien ilmastoammattilaisten keskuuteen. Hanketta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi Suomen innovaatiorahasto Sitra ja hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset.

Turun yliopisto osallistuu maantieteen laitoksen professori Jukka Käyhkön johtamassa osahankkeessa vuonna 2020 kahden kurssin kehittämiseen:

Lisätietoja: Anna Kirveennummi, Morgan Shaw & Sari Puustinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/

Ks. myös: Puustinen, Sari & Kirveennummi, Anna (2019) Innovations in education for sustainable future” in Turku 7.5.2019.

Development of Energy Education in the Mekong Area (DEEM)

Hankkeessa toteutetaan yhdeksän partnerin kanssa kestävää energiasuunnittelua ja -koulutusta Myanmarissa, Laosissa ja Kambodzassa. 

Kapasiteetin kasvatus tarkoittaa hankkeessa opetussuunnitelmien päivittämistä, uusien kurssien suunnittelua, train the trainers -koulutuksia, laitteiston modernisointia, opetusmenetelmien päivittämistä, yhteistyökapasiteetin parantamista ja edesauttamista, yhteisjulkaisuja ja -seminaareja, ja alueellisen yhteistyön tukemista.

Koulutusten aiheina tulevat olemaan mm. ilmastonmuutos, ekosysteemipalvelujen arvottaminen, erilaiset mallinnus- ja suunnittelutyökalut, kestävät energiateknologiat ja niin edelleen.

Kumppaneita on sekä Euroopasta että Mekongilta:

 • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto (koordinaattori)
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • National University of Laos, Laos
 • Institute of Technology of Cambodia, Kambodža
 • Royal University of Phnom Penh, Kambodža
 • Yangon Technological University, Myanmar
 • Europe-Universität Flensburg, Saksa
 • University of Wageningen, Alankomaat
 • University of Yangon, Myanmar

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on toiminut Mekongin alueella, ja osittain samojen kumppaneiden kanssa, jo yli 10 vuotta lukuisissa erilaisissa tutkimus- ja koulutushankkeissa. Hanketta johtaa professori Jyrki Luukkanen.

Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke on nelivuotinen ja se toteutetaan vuosina 2016–2020.

Hankkeen tutkijat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa:
Mika Korkeakoski, Noora Vähäkari ja Jyrki Luukkanen  

Hankesivusto: https://erasmus-deem.fi/ 

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleen rakentamisen työkaluiksi (DYNAMO)

DYNAMO-hankkeen tavoitteena on luoda dynaamisen museon ja tulevaisuusperintöverstaan konseptit, jotka tähtäävät kulttuurin tavoitteelliseen transformaatioon kohti kestävämpää maailmaa. Tulevaisuusperintö antaa taidollisen ja tiedollisen, merkityksellistämisen kautta tunteisiin ja empatiaan kytkeytyvän työkalun ja dynaaminen museo mahdollistaa sen laajamittaisen käyttämisen.  

Hankkeen visiona on, että sen vaikutuksesta Suomeen syntyy joukko dynaamisia museoita, joiden palveluihin lähivuosina kuuluu tulevaisuusperintöverstaita, jotka toimivat vaikuttavina kulttuurisen kestävyystransformaation ja sivistyskäsityksen laajentamisen alustoina laajalle yhteiskuntaa.   

Dynaamisessa museossa on kyse toisaalta käsitteellisestä muutoksesta eli museotyön ymmärtämisestä uudella tavalla yhteiskunnan rajapinnassa toimivaksi instituutioksi, joka tuottaa tavoitteellista kulttuurista ja yhteiskunnallista muutosta. 

Hankkeen toteuttavat 1.8.2020–31.3.2022 välisenä aikana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinaattori), Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osasto sekä Suomen Metsämuseo Lusto. DYNAMO on Sitran Sivistys+ -projektin osahanke ja lisäksi osa hankkeen rahoituksesta tulee Museoviraston Ratkaisuriihi-rahoituksesta Dynaaminen museo kestävyyden väylänä. 

Lisätietoja: Katriina Siivonen, Pauliina Latvala-Harvilahti ja Noora Vähäkari.

Hankkeen verkkosivut: utu.fi/dynamo

European Futures for Energy Efficiency (EUFORIE)

European Futures for Energy Efficiency (EUFORIE) responds to the EU Horizon 2020 Work Programme 2014–15 theme “Secure, clean and efficient energy”.

The project studies energy efficiency from different perspectives by applying methodologies developed in previous EU FP6 and FP7 projects, “Development and Comparison of Sustainability Indicators (DECOIN)” and “Synergies in Multi-scale Inter-Linkages of Eco-social systems (SMILE)”.

The project consortium consists of non-profit research organisations with a strong background in socio-economic energy research and/or sustainability indicators/ evaluation.

The project started on March 2015 and it will be completed during 45 Months.

Project personnel at the FFRC: Jarmo Vehmas, Jari Kaivo-oja and Juha Panula-Ontto.

Project website: http://www.euforie-h2020.eu/ 

Futures Literacy across the Deep (FLxDeep)

FLxDeep is a six-partner initiative led by Finland Futures Research Centre at Turku School of Economics – University of Turku in cooperation with futures literacy experts at UNESCO.

It is funded by EIT Climate KIC and aims to co-create and implement processes that introduce, develop and actively apply the capability called futures literacy to support climate-related social, business, and technological innovation.

> Read more about the project.

Further information: Nicolas A. Balcom Raleigh, Finland Futures Research Centre

HNRY - Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet

6Aika-rahoitteinen hanke, jossa yhteistyössä Turun, Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien sekä VTT:n ja Turku Science Park Oy:n kanssa konseptoimme ratkaisuja edistämään hiilineutraalisuutta ja resurssiviisautta yritysalueilla.

Lisätietoja: Essi Silvonen & Keijo Koskinen

https://bastuturku.utu.fi/hnry-ratkaisufoorumit/

Kiinteistöt ja kestävä kriisinhallinta kaupunkiympäristössä (RESCUE)

Kiinteistöt ja kestävä kriisinhallinta kaupunkiympäristöissä (RESCUE) on monitieteinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke vuosille 2020–2023. Sen tavoitteena on edistää yhteiskuntien dynaamista selviytymiskykyä ja kriisivalmiutta tarkastelemalla kiinteistöjen roolia ennakoitavissa ja odottamattomissa kriiseissä kansallisesti ja kansainvälisesti. 

> Lue lisää hankkeesta

Lisätietoja: Emeritaprofessori Sirkka Heinonen

Rescue project logo

Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta: Ennakoiva monitasoinen lähestymistapa hajautetun uusiutuvan energian muutokseen (FutWend)

Kansainvälinen energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua uusiutuvaa energiantuotantoa liittyy olennaisesti biotalouskehitykseen. FutWend-hanke tutkii muutoksen ulkoisia ajureita, toimijoiden rooleja, ajattelumalleja, energiapolitiikkaa ja instituutioita, jotka ovat osana, estävät tai edistävät muutosta.

> Lue lisää FutWend-hankkeesta 

 

Tutu_Futwend

Kuuban energiamurros. Vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden integrointi sähköjärjestelmään (IRIS)

‘Kuuban energiamurros’ (IRIS) -hanke kehittää uusia työkaluja ja menetelmiä energiajärjestelmän suunnitteluun. Projekti keskittyy vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden, lähinnä tuuli ja aurinkoenergian, integroimiseen Kuuban sähköjärjestelmään ja siihen liittyviin ongelmiin ja hyötyihin. Tavoitteena on kehittää uusiutuvan energian skenaarioita, jotka ottavat huomioon globaalin kehityksen kontekstin sekä kehitykseen liittyvät poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset, ympäristölliset ja kulttuuriset dimensiot (PESTEC).

Projekti tarkastelee noiden seikkojen vuorovaikutuksia Kuubassa tapahtuvien muutosten kontekstissa. osallistuvien yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimuskapasiteetin kehittämien on yksi hankkeen tavoite. Tutkimustulosten levittäminen ja hyödyntäminen tapahtuu normaalien julkaisukanavien lisäksi sidosryhmätyöpajoissa ja kuubalaisten partnerien aktiivisten kontaktien avulla ministeriöihin ja muihin organisaatioihin.

Projektin suomalaisia partnereita ovat Tulevaisuuden tutkimuskeskus/Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Hankkeen johtajana toimii tri Jyrki Luukkanen.

Hankkeen kuubalaiset partnerit ovat:

 • Universidad de Oriente, Santiago de Cuba
 • Instituto Superior Politécnico Jose Antonio Echeverria, Technical University of Havana, CUJAE;
 • CubaEnergia
 • CIES (Centro de Investigacion de Energia Solar, Cuba).

Rahoitus: Suomen Akatemia, 2019–2022

Lisätietoja: Jyrki Luukkanen

IRIS

Local Governments for Sustainability (ICLEI)

Turun kaupunki ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus ovat toteuttaneet tutkimuksen Turun seudun edellytyksistä osallistua ICLEI – Local Governments for Sustainabilityn käynnistämän kiertotaloustoimijoiden kaupunkiverkoston Green Circular Cities Coalitioniin (GCCC) kehittämiseen yhtenä sen perustajajäsenistä.

Paikallista kiertotaloutta tarkasteltiin ICLEIN määrittelemien kuuden temaattisen sektorin;

 • kaupunkisuunnittelu ja hallinto,
 • rakennukset ja rakentaminen,
 • julkiset hankinnat,
 • teolliset symbioosit,
 • kunnallinen jätehuolto ja
 • vesi-ruoka-energia puitteissa.

Kiertotaloustoiminnaksi tunnistettiin laajasti kaikki resurssien tehokkaampaan kiertoon pyrkivät ratkaisut, joiden tavoitteena on lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen siirtyminen.

Lisätietoja hankkeesta: Essi Silvonen

Hankkeen loppuraportit:

FFRC eBooks 10/2019: ICLEI Green Circular Cities Coalition. Feasibility study to build an active network of circular economy actors in the Turku region. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7766-6

Tutu eJulkaisuja 9/2019: ICLEI Green Circular Cities Coalition. Toteutettavuustutkimus aktiivisen kiertotaloustoimijaverkoston rakentamiseksi Turun seudulla. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7764-2

Metsäbiotalouden tulevaisuusajattelijat -yhteisoivaltamo (METUMO)

Hankkeessa järjestetään metsäalan ja sen kumppanuusalojen toimijoille kohtaamisia, joissa valmentaudutaan tulevaisuusajatteluun ja löydetään yhdessä uusia tapoja soveltaa ennakointitutkimuksen tuottamaa tietoa ja ennakoivaa otetta omassa työssä, oman organisaation ja metsäalan kehittämisessä.

Kohtaamisissa osallistujat tutustuvat uusimman tulevaisuudentutkimuksen kehittämiin ajattelun apuvälineisiin ja he saavat mukaansa konkreettisia työkaluja toimintaympäristön kehityksen tarkasteluun, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien analysointiin ja tulevaisuustaitavaan muutosjohtamiseen. Hanke luo useiden eri tyyppisten ”yhteisoivaltamoiden” tarjottimen ja järjestää näitä kohtaamisia sekä itsenäisesti että integroituna metsäalan tapahtumiin ja muiden hankkeiden sidosryhmätilaisuuksiin.

Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto ja sen rahoittaa Metsämiesten säätiö.

Lisätietoja: Osku Haapasaari, Katriina Siivonen

https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/metsabiotalouden-tulevaisuusajattelijat-yhteisoivaltamo/

Myanmar Energy and Environment Education (MEEE) – Developing a Partnership on Capacity Building and Knowledge Sharing

Myanmar Energy and Environment Education (MEEE) -hanke vaikuttaa suoraan Myanmarin kestävään ja inklusiiviseen sosio-ekonomiseen kehitykseen vahvistamalla partneriyliopistojen kapasiteettia kouluttaa ympäristöalan ja kestävän energiateollisuuden alan asiantuntijoita ja vastaamaan nouseviin yhteiskunnallisiin ja energia-alan kehitystarpeisiin.

Myanmar elää tällä hetkellä kriittistä aikaa energiasiirtymässään. Pystyäkseen houkuttelemaan investointeja uusiutuvan energian alalle ja arvioidakseen uudelleen maan hallituksen asettamia uusiutuvan energian tavoitteita, parantaakseen sähkön ja energian saatavuutta, sekä vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä ja ympäristön saastumista fossiilisten polttoaineiden johdosta maa tarvitsee vakavasti korkeatasoisia kotimaisia energia-alan asiantuntijoita. 

Projektikumppanit:

 • Yangon Technological University
 • Europa-Universität Flensburg
 • Wageningen University
 • University of Yangon
 • Turun yliopisto (koordinaattori)
 • Tampereen yliopisto
 • Myeik University
 • Mandalay Technological University

Hankkeen rahoittaa Erasmus+-ohjelma sekä osallistuvat yliopistot. Hanke toteutetaan 11/2019–11/2022 välisenä aikana.

Lisätietoja: Jyrki Luukkanen, Mika Korkeakoski, Noora Vähäkari & Osku Haapasaari, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

erasmus-meee.fi
sdfutures.fi

Turun seudun resurssiviisauden tiekarttatyö

Kiertotalouden ja resurssiviisauden tiekartta Turun seudulle vuoteen 2040, teema alueina rakennukset ja rakentaminen, liikenne ja logistiikka, energiajärjestelmä, vesikierrot sekä ruokaketju ja ravinnekierrot.

Lisätietoja: Essi Silvonen

UNESCO Chair: Learning Society & Futures of Education

Tulevaisuuslukutaito tarkoittaa yksilön kykyä ymmärtää miten tulevaisuus vaikuttaa nykyhetkeen ja toisin päin, miten nykyhetken päätökset ja teot vaikuttavat tulevaisuuteen. Tulevaisuuslukutaidon kehittämisen tavoitteena on oppia ajattelemaan tulevaisuudesta laajemmin ja oppia hyödyntämään henkilökohtaista tulevaisuuskuvittelun kapasiteettia nykyhetkessä tehtävien päätösten pohjalla. 

Tulevaisuuslukutaidon avulla yksilöt pystyvät hahmottamaan paremmin vaihtoehtoisten tulevaisuuksia, ymmärtämään oman roolinsa ja vastuunsa tulevaisuuden rakentamisessa sekä tarkastelemaan tulevaisuudesta käytävää keskustelua kriittisesti. Tulevaisuuslukutaito vahvistaa yksilön henkilökohtaista resilienssiä ja navigointikykyä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Professori Markku Wileniuksen UNESCO-professuurin 'Learning Society and Futures of Education' puitteissa kehitetään menetelmiä nuorten tulevaisuuslukutaidon opettamiseen, erityisesti monialaiseen ja oppiainekohtaiseen integrointiin lukio-opetuksessa. Menetelmiä kehitetään tiiviissä yhteistyössä kumppanikoulujemme sekä muiden opetusalan asiantuntijoiden kanssa. 

Hankkeen verkkosivut: https://unescochair.utu.fi/

Lisätietoja: Markku Wilenius & Laura Pouru

Vaikuttajat, tulevaisuus ja kestävä kulutus

Mitä vaikuttajat ajattelevat tulevaisuudesta ja pitävätkö he kuluttamista rajoittavien ohjauskeinojen käyttöönottoa mahdollisena?

Väitöstutkimuksen tavoitteena on tutkia suomalaisia vaikuttavassa asemassa olevia toimijoita, joilla on mahdollisuuksia omalta osaltaan edistää kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen teema on tutkimuksessa rajattu kuluttamiseen ja sen ohjauskeinoihin.

Tavoitteena on selvittää, kuinka tietoisia vaikuttajat ovat kestävään kuluttamiseen liittyvistä haasteista ja miten he kyseiset haasteet ymmärtävät. Vaikuttajien näkemyksiä kartoitetaan monivaiheisessa Delfoi-prosessissa, johon kutsutaan mukaan kestävään kehitykseen vaikuttavia suomalaisia toimijoita. Anonyymiin keskusteluun perustuvan prosessin aikana osallistuvat tahot saavat tietoonsa myös toisten tutkimuksessa mukana olevien tahojen mielipiteet ja perustelut.

Ymmärtämällä paremmin vaikuttajien näkemyksiä kestävän kehityksen toteutumismahdollisuuksista ja hyväksyttävistä edistämiskeinoista voidaan edesauttaa poliittisesti toimivien ratkaisujen löytämistä ja kehittämistä. 

Tulosten perusteella voidaan myös tunnistaa keinoja, joiden avulla voidaan tukea kyseisten toimijoiden aktiivisuutta ja vaikuttavuutta kestävän kehityksen edellyttämän muutoksen edistämisessä.

Tutkimuksen rahoittaa Tiina ja Antti Herlinin säätiö, 2015–.

Lisätietoja: Sanna Ahvenharju, https://users.utu.fi/sajoahv/