Kestävän kehityksen opintokokonaisuus (KEKO)

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus (KEKO) on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarjottava monitieteinen 25 opintopisteen kokonaisuus, jossa kestävää kehitystä tarkastellaan sen ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. 
 
Opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijoille kokonaisvaltaista kuvaa kestävän kehityksen haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista. Opintokokonaisuus myös antaa opiskelijoille työelämänvalmiuksia parantamalla yhteistyö- ja projektityöskentelytaitoja.