Tulevaisuuden tutkimuskeskus tekee pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistyötä arjen kestävyyden edistämiseksi. Tutkimuksessamme keskitymme erityisesti ihmisen arjessa tapahtuvan toiminnan kestävyyteen. Analysoimme ja tuemme muutosta kohti kestäviä arjen valintoja. Tutkimuksen lisäksi keskus kehittää kestävää arkea tukevaa yhteisöjen monialaista osaamista esim. osallistamalla kansalaisia ja organisaatioita erilaisiin kestävää arkea edistäviin prosesseihin. 

Viimeaikaisia tutkimuksemme painopisteitä ovat olleet  erityisesti kestävä ruoan kuluttaminen sekä ilmastoystävällinen energiankulutus. Tutkimme myös biotaloutta, luontosuhteita, kestävää liikkumista sekä terveellisten elämäntapojen edistämistä. Arjen muutosten ymmärtämisessä ja mahdollistamisessa tärkeää on systeeminen ymmärrys sekä ihmisten kokemukset arjen ja elämäntapojen muutoksista ja niiden tulevaisuuksista.

Ennakoinnin menetelminä käytämme muun muassa tulevaisuusverstaita, skenaario- ja Delfoi-prosesseja, erilaisia heikkojen signaalien tunnistusmenetelmiä sekä etnografisia menetelmiä. 

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet:

Kiinteistöt ja kestävä kriisinhallinta kaupunkiympäristössä (RESCUE)

Kiinteistöt ja kestävä kriisinhallinta kaupunkiympäristöissä (RESCUE) on monitieteinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke vuosille 2020–2023. Sen tavoitteena on edistää yhteiskuntien dynaamista selviytymiskykyä ja kriisivalmiutta tarkastelemalla kiinteistöjen roolia ennakoitavissa ja odottamattomissa kriiseissä kansallisesti ja kansainvälisesti. 

> Lue lisää hankkeesta.

Lisätietoja: Emeritaprofessori Sirkka Heinonen

Rescue project logo

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE)

STYLE-hanke tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Hanke yhdistää ihmisten kokonaisliikunnan objektiivisen mittaamisen tapoihin, joilla pyritään lisäämään liikunnan määrää sekä edistämään siirtymistä auton käytöstä kestäviin kulkutapoihin, kävelyyn ja pyöräilyyn.

Stylen visiona on, että vuonna 2030 Suomessa arkiliikunnan lisäyksen myötä kevyen liikenteen kulkutapaosuus on noussut 38 prosenttiin, mikä on kasvattanut samanaikaisesti liiketoimintaa.

Stylen tutkimusteemat pureutuvat muun muassa liikennekäyttäytymisen hallintaan ja liikkumisen edistämiseen, eri-ikäisten kansalaisten liikuntatottumuksiin, ihmisten käyttäytymisen muutoksen perimmäisiin motiiveihin ja tunteisiin sekä liikkumista edistävän infrastruktuurin ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen.

STYLE on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Kestävän kasvun avaimet -ohjelman viisivuotinen (3+2 vuotta) hanke. Konsortion kokonaisrahoitus ensimmäiselle kolmelle vuodelle on yli kolme miljoonaa euroa. 

Konsortio:

  • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto [koordinaattori]
  • Markkinoinnin laitos, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto
  • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
  • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
  • Terveyden edistämisen tutkimuskeskus (TETK), Jyväskylän yliopisto
  • UKK-instituutti

Hankkeen verkkosivut: www.styletutkimus.fi

Facebookissa
Twitterissä

Lisätietoja:

Petri Tapio, Konsortion johtaja, hankkeen vastuullinen johtaja, petri.tapio(a)utu.fi
Ira Ahokas, Vuorovaikutusvastaava, ira.ahokas(a)utu.fi

Style-hankkeen ja rahoittajien logot

Transborder Cooperation for Circular Soilless Farming Systems (TransFarm)

TransFarm-projektin tavoitteena on suljetun kierron vesiviljelyn kehittäminen ja suosion lisääminen kaupunkiviljelijöiden keskuudessa.

TransFarm-projektin rahoitus tulee EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta. 

> Lue lisää hankkeesta

Lisätietoja: Veijo Pönni, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Interreg logo

 

Winning spatial solutions for future work, enabling the double twin transition of digital/green and virtual/physical transforming our societies by 2035 (T-Winning Spaces 2035)

Tämä monitieteinen tutkimus kokoaa yhteen ainutlaatuisen ryhmän tutkijoita ja menetelmiä alue- ja maankäytön suunnittelun, asuntosuunnittelun, arkkitehtuurin, kiinteistönhoidon, kaupunkifysiikan ja ympäristöterveyden, kiinteistö- ja tulevaisuustutkimuksen aloilta.

Esittelemme uudenlaisen käsityksen siitä, kuinka erilaiset työympäristöt, mukaan lukien kodit, työpaikat ja kolmannet paikat, vaikuttavat suoraan ja välillisesti sekä sosiaalisiin että ympäristövaikutuksiin. Hankkeen tuloksina tuodaan esiin konkreettisia tilaratkaisuja erilaisille organisaatioille ja yksilöille. Lisäksi tunnistetaan yritysten työpaikkastrategioiden optimoinnin keskeisiä elementtejä.

> Lue lisää hankkeesta

Yhteistyöpartnerit: Aalto-yliopisto (koordinaattori), Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Tampereen yliopisto. 

Tutkimusryhmä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa: Juha Kaskinen (PI), Sirkka Heinonen, Juho Ruotsalainen, Mikkel Stein Knudsen, Amos Taylor ja Joni Karjalainen. 

Tutkimushankkeelle on myönnetty vuosina 2023–2025 Euroopan unionin elpymisvälinerahoitusta (NextGenerationEU) Suomen Akatemian kautta projektinumerolla 353326.

Lisätietoja: Sirkka Heinonen

SA & RRF

STYLE-hankkeen 'Towards Healthy Mobility' -webinaari 29.4.2020