Viljely

Transborder Cooperation for Circular Soilless Farming Systems (TransFarm)

TransFarm-projektin tavoitteena on suljetun kierron vesiviljelyn kehittäminen ja suosion lisääminen kaupunkiviljelijöiden keskuudessa.

TransFarm logo

Maaliskuun 2023 alussa käynnistyneen TransFarm-hankkeen tavoitteena on kehittää suljetun kierron vesiviljelymenetelmien, kuten Aquaponicsin hyödynnettävyyttä ja lisätä viljelijöiden tietoisuutta sen mahdollisuuksista.

Aquaponics on viljelymenetelmä, jossa kalojen ja puutarhakasvien kasvattaminen yhdistyvät suljetun kierron vesijärjestelmässä. Menetelmän avulla voidaan vähentää sekä veden käyttöä että arvokkaiden ravinteiden hukkaan joutumista. Aquaponicsin suosiota pyritään kasvattamaan demonstroimalla suljettuun kiertoon perustuvia vesiviljelyjärjestelmiä, joita voidaan käyttää myös täydentämään perinteisen kasvinviljelyn tuotantoketjuja, sillä sisätiloihin rakennettavaa järjestelmää voi käyttää ympäri vuoden.

Hankkeessa Aquaponicsin hyötyjä ja kustannuksia verrataan nimenomaan suhteessa perinteiseen kasvinviljelyyn. Projektissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen kolmea eri ulottuvuutta, jotta voidaan luoda joustavampi, kestävämpi ja toimintavarmempi ruokajärjestelmä. Tuomalla suljetun kierron vesiviljelyyn perustuvaa ruuan tuotantoa kaupunkialueille ja kasvattamalla sekä kaloja että ruokakasveja ympäri vuoden saadaan molempien ympäristövaikutuksia vähennettyä. Samalla lisätään terveellisen ja paikallisesti tuotetun lähiruuan tarjontaa.

TransFarm-projektin toteuttaa konsortio:

  • Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinaattori)
  • Campus Roslagen (Norrtälje, Ruotsi)
  • Coompanion Roslagen & Norrort (Norrtälje, Ruotsi)
  • Latvian yliopisto (Riika, Latvia)
  • Viron maatalousyliopisto (Tartto, Viro)

Projektin kesto on kolme vuotta alkaen maaliskuusta 2023 ja sen budjetti on 1,87 miljoonaa euroa, josta EU rahoituksen osuus on 1,5 miljoonaa euroa. TransFarm-projektin rahoitus tulee EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta. 

> Projektin verkkosivut 

TransFarm logot