jalanjälkiä

Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT)

Ilmasto- ja energiastrategiat käsittelevät planeettamme tulevaisuutta. Niiden kehitystä ja vaikutusta on hahmoteltu useissa yhteyksissä, ja skenaariot ovat prosessin keskeinen työväline. Kuitenkin, skenaarioiden käyttö ja vaikutus päätöksenteossa on jäänyt vähälle huomiolle. Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT) -hanke täyttää tätä tutkimusaukkoa tarkastelemalla kansallista skenaarioihin pohjautuvaa ilmasto- ja energiastrategiaprosessia. 

Lähestymme aihetta kolmen osatutkimuksen voimin: 

  1. ilmasto- ja energiastrategiaprosessiin sekä -skenaarioihin liittyvien dokumenttien laadullisella analyysillä,
  2. haastattelemalla sidosryhmän jäseniä skenaarioprosesseihin liittyvistä kokemuksista sekä
  3. analysoimalla ilmasto- ja energiastrategioista käytävää julkista mediakeskustelua.

Konsortiohanke kokoaa yhteen kaksitoista tutkijaa kolmesta pitkään yhteistyötä tehneestä organisaatiosta. Konsortiota johtaa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Petri Tapio. Osahankkeiden johtajat ovat dosentti Jari Lyytimäki Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) ja tohtori Pasi Rikkonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta rahoittaa hanketta vuosina 2019–2023.

Hankkeen julkaisut: 

Lisätietoja

  • Professori Petri Tapio, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
  • Projektiasiantuntija Marjukka Parkkinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
  • Erikoistutkija, dosentti Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus SYKE [hankesivut]
  • Johtava tutkija, tohtori Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke [hankesivut]

Decent-hankkeen partnereiden logot