FutWend - Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta

Ennakoiva monitasoinen lähestymistapa hajautetun uusiutuvan energian muutokseen.

FutwendKansainvälinen energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua uusiutuvaa energiantuotantoa liittyy olennaisesti biotalouskehitykseen. FutWend-hanke tutkii muutoksen ulkoisia ajureita, toimijoiden rooleja, ajattelumalleja, energiapolitiikkaa ja instituutioita, jotka ovat osana, estävät tai edistävät muutosta.

Miten Suomen energiasektori muuttuu vuoteen 2030 mennessä?

Aihetta tutkitaan käyttäen monitasoista sosioteknisen muutoksen viitekehystä (MLP). Kehystä käytetään nykyään laajalti uusien teknologioiden menestyksen kuvauksessa, mutta siitä puuttuu selkeä tulevaisuusorientaatio, erityisesti vaihtoehtoisten tulevaisuudennäkymien ymmärtäminen muutoksen eri vaiheissa. FutWend-hanke täyttää tämän aukon.

Hankkeessa analysoidaan Suomen energiasektorin muutosta vuoteen 2030 kolmen esimerkkiteknologian kautta: biokaasu on potentiaalinen energiamuoto mutta Suomessa vähän käytetty, maalämpöpumput ovat edenneet viime vuosina ripeästi ja hakkeenpoltto on jo vakiintunut energiamuoto. Hankkeessa on mukana ainutlaatuinen yhdistelmä erilaisia aineistoja ja menetelmiä.

FutWend kerää yhteen pitkäaikaiset tutkimuspartnerit

Suomen Akatemian bio- ja ympäristötieteiden toimikunta rahoittaa hanketta vuosina 2016–2019. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Petri Tapion johtamaan konsortioon kuuluvat keskuksen lisäksi Suomen ympäristökeskus, Syke ja Luonnonvarakeskus, Luke. Luken osuutta vetää tulevaisuudentutkimuksen dosentti, MMT Vilja Varho ja Syken osuutta erikoistutkija Timo Assmuth työryhmineen.

Lisätietoja

Professori Petri Tapio, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Projektiasiantuntija Marjukka Parkkinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Erikoistutkija Timo Assmuth, Suomen ympäristökeskus Syke
Erikoistutkija Vilja Varho, Luonnonvarakeskus Luke 

Futwend-logot

  Hankkeen julkaisuja:

  ​​​​​​​Tieteellisiä julkaisuja

  2020

  • Lyytimäki, J. ‘Environmental journalism in the Nordic countries’ 2020. In: David Sachsman, & JoAnn Myer Valenti (eds.) Routledge Handbook of Environmental Journalism. 
  • Mäkelä, M. 2020. The past, present and future of environmental reporting in the Finnish forest industry. Turun yliopiston julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis. Sarja E 58 Oeconomica. Turku. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8087-1
  • Mäkelä, M., Parkkinen, M., Lyytimäki, J., Nygrén, N.A. 2020. ’Futures images of woodchips as an energy source in Finland’ Futures 121 [102571]  https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102571
  • Rantala, S., Toikka, A., Pulkka, A., Lyytimäki, J., 2020. ‘Energetic voices on social media? Strategic Niche Management and Finnish Facebook debate on biogas and heat pumps’ Energy Research & Social Science 62, 101362. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101362
  • Vainio, A., Pulkka, A., Paloniemi, R., Varho, V., Tapio, P. 2020. ’Citizens’ sustainable, future-oriented energy behaviours in energy transition’ Journal of Cleaner Production, 245, [118801]. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118801

  2019

  • Lauttamäki, V. & Hyysalo, S. 2019. ‘Empirical application of the multi-level perspective: tracing the history of ground-source heat pumps systems in Finland’ Sustainability: Science, Practice, and Policy 15(1), 82–103. https://doi.org/10.1080/15487733.2019.1678372
  • Lyytimäki J. 2019. ‘Burning wet wood: Varieties of non-recognition in energy transitions’ Clean Technologies and Environmental Policy 21(5) 1143–1153.
  • Lyytimäki J., Vikström S., Furman E. 2019. ’Voluntary participation for sustainability transition: experiences from the ‘Commitment to Sustainable Development 2050’. International Journal of Sustainable Development & World Ecology 26(1) 25-36. https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1460632
  • Rikkonen, P., Tapio, P. & Rintamäki, H. 2019. ’Visions for small-scale renewable energy production on Finnish farms – A Delphi study on the opportunities for new business’ Energy Policy 129, 939-948. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.03.004
  • Vainio, A., Ovaska, U., & Varho, V. 2019. ’Not so sustainable? Images of bioeconomy by future environmental professionals and citizens’ Journal of Cleaner Production, 210, 1396-1405.
  • Vainio, A., Varho, V., Tapio, P., Pulkka, A. & Paloniemi R. 2019. ‘Citizens’ images of a sustainable energy transition’ Energy 183: 606-616. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.06.134
  • Winquist, E., Rikkonen, P., Pyysiäinen, J. & Varho, V. 2019. ’Is biogas an energy or a sustainability product? - Business opportunities in the Finnish biogas branch’ Journal of Cleaner Production, 233, 1344-1354.

  2018

  • Kangas, H-K., Lyytimäki, J., Saarela, S-R. & Primmer, E. 2018. ‘Burning roots: Stakeholder arguments and media representations on the sustainability of tree stump extraction in Finland’ Biomass & Bioenergy, 118: 65–73. DOI: 10.1016/j.biombioe.2018.08.006
  • Lauttamäki, V. 2018. Geoenergia kiinteistöjen lämmitysratkaisujen markkinoilla Suomessa energiakriisien ajoista 2030-luvulle. Doctoral dissertation, Turku School of Economics. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7234-0
  • Lyytimäki, J. 2018. ‘Renewable energy in the news: Environmental, economic, policy and technology discussion of biogas’ Sustainable Production and Consumption, 15: 65–73. https://doi.org/10.1016/j.spc.2018.04.004
  • Lyytimäki. J., Nygrén, N.A., Pulkka, A. & Rantala, S. 2018. ’Energy transition looming behind the headlines? Newspaper coverage of biogas production in Finland’ Energy, Sustainability and Society, 8:15. https://doi.org/10.1186/s13705-018-0158-z

  2017

  • Mäkelä, M. 2017. ‘Environmental impacts and aspects in the forest industry: What kind of picture do corporate environmental reports provide?’ Forest Policy and Economics, 80, 178–191.
  • Mäkelä, M. 2017. ‘Trends in environmental performance reporting in the Finnish forest industry’ Journal of Cleaner Production, 142, 1333–1346.  
  Muita julkaisuja 

  2019

  2018

  2017

  2016

  Esityksiä

  2018

  • Lauttamäki, V. 2018. ‘Sociotechnical scenarios of heating and the future of ground-source heat pumps in Finland’ Presented in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 13 June 2018. https://futuresconference2018.wordpress.com/programme/ws/workshops/
  • Parkkinen, M., Nygrén, N.A., Mäkelä, M. & Lyytimäki, J. 2018 ‘Woodchips as an Energy Source in Finland: Potential futures’ Presented in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 14 June 2018. https://futuresconference2018.wordpress.com/programme/ws/workshops/
  • Pulkka, A., Vainio, A. Paloniemi, R., Varho, V. & Tapio, P. 2018. ’Citizens’ views on the future of decentralized renewable energy’ Presented in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 14 June 2018. https://futuresconference2018.wordpress.com/programme/ws/workshops/
  • Rikkonen, P., Winquist, E. & Varho, V. 2018. ‘The forerunners’ business opportunities in the biogas business branch – new paths for the future?’ Presented in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 14 June 2018. https://futuresconference2018.wordpress.com/programme/ws/workshops/
  • Varho, V., Paloniemi, R., Vainio, A., Pulkka, A. & Tapio, P. 2018 “Citizens’ views on the future transition towards decentralized renewable energy” Presented at 4th Energy and Society Conference, University of Exeter, UK, September 3rd, 2018.
  • Vähäkari, N. Lauttamäki, V. Tapio, P., Vehmas, J. & Ahvenainen, M. 2018. ’The future in sustainability transitions − Interlinkages between the multi-level perspective and futures studies’ Presented in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 14 June 2018. https://futuresconference2018.wordpress.com/programme/ws/workshops/
  • Winquist, E., Rikkonen, P. & Varho, V. 2018. ’Biogas enables the resource efficient use of raw materials in a circular economy’ Presented in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 14 June 2018. https://futuresconference2018.wordpress.com/programme/ws/workshops/

  2017

  • Mäkelä, M., Lauttamäki, V. 2017. Emerging business models in renewable energy: Case study on ground-source heat and wood chips. Paper presented in 13th Nordic Environmental Social Science Conference (NESS2017) Tampere, Finland, 6–8 June 2017.
  • Nygrén, N. A., Lyytimäki, J., Rantala, S., Toikka, A. & Pulkka, A. 2017. Media Representations of Decentralized Renewable Energy – Potentials and Pitfalls of Media as a Data Source for Energy Transition Research. Paper presented in 13th Nordic Environmental Social Science Conference (NESS2017) 6-8 June 2017, Tampere, Finland.

   

  Videotallenne seminaarista