FutWend - Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta

Ennakoiva monitasoinen lähestymistapa hajautetun uusiutuvan energian muutokseen.

FutwendKansainvälinen energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua uusiutuvaa energiantuotantoa liittyy olennaisesti biotalouskehitykseen. FutWend-hanke tutkii muutoksen ulkoisia ajureita, toimijoiden rooleja, ajattelumalleja, energiapolitiikkaa ja instituutioita, jotka ovat osana, estävät tai edistävät muutosta.

Miten Suomen energiasektori muuttuu vuoteen 2030 mennessä?

Aihetta tutkitaan käyttäen monitasoista sosioteknisen muutoksen viitekehystä (MLP). Kehystä käytetään nykyään laajalti uusien teknologioiden menestyksen kuvauksessa, mutta siitä puuttuu selkeä tulevaisuusorientaatio, erityisesti vaihtoehtoisten tulevaisuudennäkymien ymmärtäminen muutoksen eri vaiheissa. FutWend-hanke täyttää tämän aukon.

Hankkeessa analysoidaan Suomen energiasektorin muutosta vuoteen 2030 kolmen esimerkkiteknologian kautta: biokaasu on potentiaalinen energiamuoto mutta Suomessa vähän käytetty, maalämpöpumput ovat edenneet viime vuosina ripeästi ja hakkeenpoltto on jo vakiintunut energiamuoto. Hankkeessa on mukana ainutlaatuinen yhdistelmä erilaisia aineistoja ja menetelmiä.

FutWend kerää yhteen pitkäaikaiset tutkimuspartnerit

Suomen Akatemian bio- ja ympäristötieteiden toimikunta rahoittaa hanketta vuosina 2016–2019. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Petri Tapion johtamaan konsortioon kuuluvat keskuksen lisäksi Suomen ympäristökeskus, Syke ja Luonnonvarakeskus, Luke. Luken osuutta vetää tulevaisuudentutkimuksen dosentti, MMT Vilja Varho ja Syken osuutta erikoistutkija Timo Assmuth työryhmineen.

Lisätietoja

Professori Petri Tapio, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Projektiasiantuntija Marjukka Parkkinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Erikoistutkija Timo Assmuth, Suomen ympäristökeskus Syke
Erikoistutkija Vilja Varho, Luonnonvarakeskus Luke 

Futwend-logot

  Hankkeen julkaisuja:

  ​​​​​​​Tieteellisiä julkaisuja
  Muita julkaisuja 
  Esityksiä
  • Lauttamäki, V. 2018. ‘Sociotechnical scenarios of heating and the future of ground-source heat pumps in Finland’ Presented in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 13 June 2018.
  • Mäkelä, M., Lauttamäki, V. 2017. Emerging business models in renewable energy: Case study on ground-source heat and wood chips. Paper presented in 13th Nordic Environmental Social Science Conference (NESS2017) Tampere, Finland, 6–8 June 2017.
  • Nygrén, N. A., Lyytimäki, J., Rantala, S., Toikka, A. & Pulkka, A. (2017) Media Representations of Decentralized Renewable Energy – Potentials and Pitfalls of Media as a Data Source for Energy Transition Research. Paper presented in 13th Nordic Environmental Social Science Conference (NESS2017) 6-8 June 2017, Tampere, Finland.
  • Parkkinen, M., Nygrén, N.A., Mäkelä, M. & Lyytimäki, J. 2018 ‘Woodchips as an Energy Source in Finland: Potential futures’ Presented in in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 14 June 2018.
  • Pulkka, A., Vainio, A. Paloniemi, R., Varho, V. & Tapio, P. 2018. ’Citizens’ views on the future of decentralized renewable energy’ Presented in in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 14 June 2018.
  • Rikkonen, P., Winquist, E. & Varho, V. 2018. ‘The forerunners’ business opportunities in the biogas business branch – new paths for the future?’ Presented in in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 14 June 2018.
  • Varho, V., Paloniemi, R., Vainio, A., Pulkka, A. & Tapio, P. 2018 “Citizens’ views on the future transition towards decentralized renewable energy” Presented at 4th Energy and Society Conference, University of Exeter, UK, September 3rd, 2018.
  • Vähäkari, N. Lauttamäki, V. Tapio, P., Vehmas, J. & Ahvenainen, M. 2018. ’The future in sustainability transitions − Interlinkages between the multi-level perspective and futures studies’ Presented in in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 14 June 2018.
  • Winquist, E., Rikkonen, P. & Varho, V. 2018. ’Biogas enables the resource efficient use of raw materials in a circular economy’ Presented in in Energizing Futures - Sustainable Development and Energy in Transition, Tampere, Finland, 14 June 2018. 

  Videotallenne seminaarista