Kuvituskuvassa kerrostaloja ja vettä, taivasta

Kiinteistöt ja kestävä kriisinhallinta kaupunkiympäristössä (RESCUE)

Rescue project logo

Kiinteistöt ja kestävä kriisinhallinta kaupunkiympäristöissä (RESCUE) on monitieteinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke vuosille 2020–2023. Sen tavoitteena on edistää yhteiskuntien dynaamista selviytymiskykyä ja kriisivalmiutta tarkastelemalla kiinteistöjen roolia ennakoitavissa ja odottamattomissa kriiseissä kansallisesti ja kansainvälisesti. 

RESCUE tuo yhteen joukon tutkijoita ja menetelmiä eri aloilta, joihin lukeutuvat tulevaisuudentutkimus, maankäytönsuunnittelu, sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi, kiinteistönhallinta, arkkitehtuuri, aluesuunnittelu, design sekä kiinteistötalous. Tavoitteena on ymmärtää, miten tiloja, rakennuksia ja maankäyttöä tulee organisoida, suunnitella, käyttää ja hallita tulevaisuudessa eri sidosryhmiä (kuten kotitaloudet, toimistotyöntekijät, kiinteistönomistajat, asukkaat, yritykset, julkinen sektori) tukien erilaiset kriisit huomioiden. Kriisit voivat saada alkunsa esimerkiksi luonnonmullistuksesta, väkivallasta ja konflikteista, kyberturvallisuudesta, talouden taantumasta tai sosiaalisista mullistuksista. Kriisitietoisuus, ymmärrys kriisien luonteesta, ennakointi sekä aktiiviset valmiustoimet synnyttävät tulevaisuuden selviytymiskykyä. Ainutlaatuinen ja tieteidenvälinen lähestymistapa ja tutkimusryhmä tuottavat tuoreita näkemyksiä, joilla on kansallista ja kansainvälistä merkitystä sekä tiedeyhteisölle että käytäntöihin vietäväksi.

Tutkimuksen alussa tarkastelemme tulevaisuuden kriisejä, niiden ominaisuuksia sekä vaikutuksia kiinteistöihin ja maankäyttöön. Virtuaalityöpajoissa tunnistamme eri kriisien välittömiä ja välillisiä vaikutuksia kiinteistöihin hyödyntämällä eri alojen asiantuntijoiden laaja-alaista tietämystä. Hankkeessa syntyviä ennakoimattomia tapahtumia koskevia tutkimustuloksia ja aineistoja työstetään eteenpäin sidosryhmäyhteistyössä. Esittelemme tutkimuksen loppuvaiheessa politiikkatoimia, normeja ja käytänteitä rakennetun ympäristön sekä maan- ja tilankäytön tulevaisuutta koskien.

Tutkimusryhmä

RESCUE-projektia johtaa Aalto-yliopiston apulaisprofessori Saija Toivonen. Tutkimuskonsortio koostuu Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksen ja arkkitehtuurin laitoksen (apulaisprofessori Sofie Pelsmaker), Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan (professori Kimmo Lapintie) sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijoista (PI professori Markku Wilenius).

RESCUE-projektin työtä tulee tukemaan kansainvälinen neuvoa-antava asiantuntijaryhmä, joka tarjoaa kokonaisvaltaista ymmärrystä, ideoita, tuoreita näkökulmia sekä tietoa hankkeen tueksi. Asiantuntijaraati koostuu eri alojen tutkijoista (kiinteistötalous, kiinteistöt, työpaikkojen hallinta, kestävä asuminen, ennakointi ja tulevaisuudentutkimus, kaupunki- ja aluesuunnittelu, kaupunkitutkimus sekä terveys- ja hyvinvointiarkkitehtuuri) Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Italiasta ja Australiasta. Tulevaisuudentutkimusta asiantuntijaraadissa edustaa Dr Karlheinz Steinmüller. Jerome Glennin johtama kansainvälinen Millennium-projekti on kutsuttu edustamaan projektissa yhteistyötä tekevää, työpajoihin ja haastatteluihin osallistuvaa verkostoa.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusryhmään kuuluvat PI prof. Markku Wilenius, Dubain tulevaisuusakatemian dekaani, emeritaprofessori Sirkka Heinonen sekä projektitutkijat Joni Karjalainen, Matti Minkkinen, Hazel Salminen ja Amos Taylor.

Rescue-hankkeen työryhmä

> RESCUE-konsortion verkkosivut