YH000023-3001 Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin, 2 op

Kurssikuvaus ja opetus, kevät 2019

Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien perustutkinto- ja jatko-opiskelijat. Lisäksi henkilökuntakiintiö 10.

Ajankohta:
26.3.-27.3. ja 10.4.-11.4.2019, yht. 18 h

Osaamistavoitteet:
Johdanto työelämään ja työhyvinvointiin -opintojakso lähestyy työelämän ja työhyvinvoinnin aiheita käsitteellisesti, teoreettisesti ja käytännön esimerkein. Kurssi on aineopintotasoinen.

Opiskelija saa yleiskuvan työn, työelämän, työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittymisestä, sisällöstä ja merkityksestä työntekijälle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monipuolisesti työelämän hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja niiden monimutkaisia yhteyksiä. Kurssi antaa opiskelijalle myös esimiesvalmiuksia.

Kurssin keskeinen tavoite on lisätä opiskelijoiden työelämävalmiuksia, tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän käyttää aikanaan työelämässä tilanteen vaatimalla tavalla. Työelämävalmiudet koostuvat työssä tarvittavista tiedoista, taidoista, henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoista. Näille on ominaista, että ne ovat henkilökohtaisia ja tilannesidonnaisia ja ne jalostuvat ajan myötä. Kurssin interaktiivinen etenemistapa innostaa opiskelijoita vuorovaikutustaitojensa harjoittelemiseen.

Opiskelijan työelämään liittyvän osaamisen lisääminen ja työhyvinvointiin liittyvien valmiuksien edistäminen parantavat hänen kiinnittymistään työelämään. Opiskelijan työhyvinvointivalmiudet ja työelämään liittyvän tietouden lisääntyminen ovat yhteydessä työssä jaksamiseen ja yleiseen työhyvinvoinnin ja työelämän laadun paranemiseen.

Vastuuopettaja:
Professori (emeritus) Jyrki Liesivuori, Turun yliopisto

Toteutustavat:
Interaktiivinen opetus 14 h ja ryhmätyö 4 h (opiskelijat jaettuna pienryhmiin). Kurssilla käytetään ViLLE-oppimisalustaa.

Suoritustavat:
Oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen. Pakollinen ryhmätyö Learning Cafe -periaatteella ja työn esittäminen.

Ilmoittautuminen:  
Kurssille otetaan 110 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä (ilm. Nettiopsussa). Yliopiston henkilökunnalle on varattu 10 paikkaa (ilm. tyhe@utu.fi). Ilmoitamme kurssille päässeille vahvistuksen viimeistään 22.3.2019.

Järjestäjä:
Turun työtieteiden keskus

Opetusohjelma keväällä 2019:

Ti 26.03.2019  Auditorio Pub3, Publicum                                       

klo 12–14  Kurssin esittely, professori (emeritus) Jyrki Liesivuori

                        Muutokset työssä ja työelämässä, Dosentti Paula Naumanen 

klo 14-18       Ryhmätyö (pakollinen), Jyrki Liesivuori;  Paula Naumanen 

Ke 27.03.2019     Auditorio Pub 3            

klo 10-12        Työhyvinvoinnin kokonaisuus ja sen johtaminen,  Paula Naumanen 

klo 12-14        Työterveys ja työyhteisön hyvinvointi, Paula Naumanen 

Ke 10.04.2019    Auditorio Pub 3        

klo 10-12       Työn monimuotoisuus, Jyrki Liesivuori

klo 12-14       Työolot ja työympäristö työhyvinvointia luomassa,  Jyrki Liesivuori 

 

To 11.04.2019      Luentosali Edu 2, Educarium                                

klo 10-12        Aivot ja työ, Jyrki Liesivuori 

klo 12-14        Työhyvinvoinnin kustannukset ja vaikuttavuus, Paula Naumanen

 

Lisätietoja: tyhe@utu.fi