tcls banner

Turun työtieteiden keskus TCLS

Turun työtieteiden keskus TCLS toimii monitieteisenä verkostona, joka täydentää ja vahvistaa työelämätutkimusta,  akateemista opetusta sekä työ- ja työelämäyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. TCLS yhdistää ja toimii yhteistyössä Turun yliopiston kahdeksan tiedekunnan, Åbo Akademin ja usean muun tutkimusorganisaation kanssa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

WORK-konferenssit - Monitieteisyyttä kansainvälisessä verkostossa

TCLS & WORK-konferenssi sosiaalisessa mediassa

instalogo     TCLS linkedin  twitter logo