tcls banner

Turun työtieteiden keskus TCLS

Turun työtieteiden keskus TCLS:ssa tehdään kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää ja relevanttia tutkimusta modernista työelämästä, asiantuntijatyön uusista muodoista, työtä ja teknologiaa koskevista ilmiöistä sekä niiden välisistä suhteista yhteistyössä kansainvälisten ja kotimaisten tutkijoiden kanssa. Yksiköllä on vahva asema tieteellisenä asiantuntijana. TCLS tuottaa myös opetusta yhteistyössä Turun yliopiston tiedekuntien ja Åbo Akademin kanssa.