Tutkimus Turun työtieteiden keskuksessa

Turun työtieteiden yksikön keskeisimmät tutkimusaiheet liittyvät talouteen ja yhteiskuntaan kytkeytyviin teemoihin. Näitä teemoja ovat alustoituminen, ja sen muodot ja moninaisuus, sekä asiantuntijuus, asiantuntijatyö ja akateeminen maailma ja niiden muodot ja moninaisuus. 

Tutustu tarkemmin yksikön tutkimusprofiiliin kuvaa klikkaamalla avautuvasta tiivistelmästä. 

tutkimusprofittcls

TCLS:n tutkimushankkeita

Digital Society, 2022-2024

Digital Society – Exploring critical junctures and breakages

The Digital Society project addresses the various facets of digitalised society and economy, new forms of digitalised work and its organising in society.

The project is internationally networked with comparative data gathering, international collaboration and publishing. The project provides analytical interdisciplinary answers with a strong future orientation to the questions of how digitalisation is changing societies through all the new arrangements. 

Read more on project's website: https://digitalsociety.fi/

ReGrow - Reigniting Growth through Innovation, 2020-2022

ReGrow-hanke tutkii keskeisiä nykyisen ja tulevaisuuden talouden kysymyksiä datatalouden ja alustatalouden aikakaudella.

Tehokkaat innovaatiot ja taloudellinen sopeutumiskyky ovat avain 2020-luvun kriisien ratkaisemiseen. Tällä hetkellä erityisiä haasteita ovat Covid-19, ilmastonmuutos ja talouskasvun hidastuminen.

ReGrow-projektin tavoitteena on kerätä korkealaatuista ja monipuolista uutta tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat talouden innovaatioihin ja sopeutumiskykyyn. Nämä tiedot tukevat kansallista innovaatiostrategiaa ja edistävät uusien käytäntöjen kehittämistä.

Hanketta rahoittaa Business Finland Co-Innovation rahoituksella vuosina 2020-2022. 

Lue lisää hankkeen nettisivuilta: https://regrow.fi/fi/

SWiPE - Fiksu työ alustatalouden aikakaudella, 2016-2019

SWiPE-konsortio tuottaa tietoa työstä, yrittäjyydestä ja koulutuksesta alustatalouden aikakaudella sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tutkitun tiedon pohjalta.

Lue lisää konsortion nettisivuilta: https://www.smartworkresearch.fi/fi/swipe-fi/

Knowledge Governance

The Knowledge Governance project analyses new forms of academic knowledge production from various perspectives, with special focus on the modes of collaboration of academy/university with its external partners.

Read more on project's website: https://knowledge-governance.org/

Kansainvälinen tutkimusyhteistyö

Vierailevat tutkijat

Vierailevat professorit 

Professori Valeria Pulignano (KU Leuven, BE) ja professori emeritus Steven Vallas (Northeasternin yliopisto, US) toimivat Turun työtieteiden keskus TCLS:n vierailevina professoreina.

Professori Valeria Pulignano on sosiologian professori sosiologisen tutkimuksen keskuksessa (CESO), KU Leuvenin yliopistossa. Hän on julkaissut laajasti aiheista, jotka liittyvät työn sosiologiaan, vertaileviin eurooppalaisiin (työllisyys)suhteisiin, työmarkkinoihin ja eriarvoisuuteen, työoloihin, työn laatuun ja työntekijöiden ääneen. Pulignano toimii ERC Advanced Grant ResPecTMe -ohjelman johtajana, jossa hän tutkii palkattoman työvoiman muotoja alustataloudessa, luovilla aloilla ja hoiva-alalla.

Professori emeritus Steven Vallas on sosiologian professori Bostonin Northeastern Universityssä. Hänen tutkimuksensa keskittyy muun muassa työn muutokseen, kamppailuun uusista teknologioista sekä uudenlaisen talouden vaatimuksiin. Hän työskentelee parhaillaan NSF:n rahoittamassa algoritmisen työpaikan tutkimuksessa, joka keskittyy kyytipalvelu-, kodin ylläpito-, kuriiri- ja hoitoalustoihin.
 

Tutkimusvierailut

Yksikön tutkijat Seppo Poutanen ja Anne Kovalainen kutsuttiin mukaan Lancasterin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ESRC-rahoitettuun kansainväliseen tutkimushankkeeseen. ESRC-hankkeessa 'Universities and Unicorns: building digital assets in the higher education industry' on tuotettu konferenssi vuonna 2023 Lancasterissa, sekä yhteisjulkaisuja vuoden 2024 aikana.

Yksikön tutkijat Seppo Poutanen ja Anne Kovalainen on kutsuttu Cambridgen yliopistoon, Clare Hall Collegeen, vieraileviksi tutkijoiksi. Vierailu ajoittuu lukuvuoteen 2024-25.  Vierailun aikana Kovalainen ja Poutanen osallistuvat Clare Hall Collegen tutkimustoimintaan, pitävät alustuksia monitieteisessä tiedeyhteisössä myös muissa Cambridgen yliopiston Collegeissa, ja jatkavat talouden ja yhteiskunnan alustoitumiseen liittyviä tutkimuksia.
 

WORK-konferenssit - Monitieteinen kansainvälinen tutkimusverkosto

TCLS järjestää joka toinen vuosi professori Anne Kovalaisen ideoiman kansainvälisen, monitieteisen työn ja työelämän tutkimuksen WORK-konferenssin.  Tieteellisiä WORK-konferensseja on järjestetty vuodesta 2013 alkaen. WORK-konferenssit tarjoavat erinomaisen foorumin uusien tutkimustulosten esittämiseen sekä kansainväliseen että kansalliseen verkottumiseen. 

Lue lisää konferensseista WORK-konferenssit - Monitieteistä työelämätutkimusta kansainvälisessä verkostossa -sivulta. 

TCLS:n keskeisiä julkaisuja