Turun työtieteiden keskus TCLS - Tutkimus

Monitieteinen tutkimusyhteistyö

Työelämän tutkimus on monitieteistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Edistämme, suunnittelemme ja koordinoimme eri tieteenalojen työn ja työelämän tutkimusta ja kehittämishankkeita. Tarjoamme kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot ja tuemme tutkimushankkeiden käynnistämistä. Teemme yhteistyötä keskeisten kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Esimerkkeinä Työterveyslaitos, ETLA ja useat kansainväliset työelämän tutkimusta edistävät tutkimusverkostot ja instituutit, kuten LERA, ILERA, ESA, EGOS, ASA, EARLI ja Eurofound. Järjestämme tarvittaessa graduseminaareja ja tuemme väitöskirjojen tekoa.

Tutkimustietoa voidaan käyttää soveltaen työyhteisöjen, organisaatioiden ja työelämän kehittämiseen ja edistämiseen. Kerromme työelämän ajankohtaisseminaareissamme tutkimustuloksista myös suurelle yleisölle.

Työtieteellinen tutkimus tehdään tiedekunnissa, pääosin täydentävällä rahoituksella. Tutkijoiden edustamia tieteenaloja ovat mm. johtaminen, yrittäjyys, sosiologia, sosiaalipolittiikka, tulevaisuuden tutkimus, psykologia, kasvatustieteet, oikeustiede ja informaatiotieteet.

Järjestämme joka toinen vuosi professori Anne Kovalaisen ideoiman kansainvälisen, monitieteisen WORK-työelämän tutkimuskonferenssin.  WORK-konferensseja on järjestetty vuodesta 2013 alkaen. Viimeisin WORK-konferenssi järjestettiin elokuussa 2019 teemalla Real Work in the Virtual World. WORK-Konferenssit tarjoavat erinomaisen foorumin uusien tutkimustulosten esittämiseen sekä verkottumiseen.  Seuraava WORK2021 konferenssi järjestetään elokuussa 2021 Turussa.

 

WORK2019 konferenssi

WORK2019-konferenssin abstraktit on koottu e-kirjaksi:
WORK2019 Abstract book