Opetus Turun työtieteiden keskuksessa

TCLS koordinoi ja tuottaa opetusta monitieteiseen, sivuainekelpoiseen Työelämän ja henkilöstöasioiden TYHE-opintokokonaisuuteen.

Mitä osaamista Työelämän ja henkilöstöasioiden opinnot eli TYHE tarjoaa?

Koulutamme yliopistossa asiantuntijoita, tutkijoita, tieteentekijöitä ja monialaisia osaajia talouteen, kulttuuriin ja koko yhteiskuntaan. TYHE antaa hyödyllistä ja monipuolista osaamista sekä työelämävalmiuksia jo perustutkinnon suorittamisvaiheessa työhön, työuraan ja sen kehittämiseen sekä asiantuntijuuden rakentamiseen liittyviin kysymyksiin.

Työelämän muutoksessa niin oman työuran suunnittelu, kehittäminen, oman koulutuspolun pohdinta kuin myös yleisempi työelämän henkilöstöasioiden osaaminen ovat entistä tärkeämpiä välineitä muutoksen hallinnassa. TYHE-opinnot tarjoavat opiskelijalle tietoa ja valmiuksia soveltaa esimerkiksi työlainsäädäntöä, henkilöstöjohtamista ja esimiestaitoja sekä viestintä- ja neuvottelutaitoja. Lisäksi opinnot tarjoavat kykyä tunnistaa tulevaisuuden työelämän haasteita ja trendejä esimerkiksi digitalisaatioon ja asiantuntijatyön muutoksiin liittyen. 

Mitä opintoja TYHE sisältää? 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-50 opintopistettä ja se koostuu Turun yliopiston eri tiedekuntien sekä Åbo Akademin tarjoamasta opetuksesta. Työelämäosaamista tarjoavat myös vierailevat asiantuntijaluennoitsijat ja ajankohtaisseminaarit. TYHE-opinnot soveltuvat hyvin minkä tahansa alan perustutkinnon sivuaineeksi.

Lue lisää TYHE 2022-2024 opetussuunnitelmasta

Tutustu myös TYHE-opinnot suorittaneiden opiskelijoiden kokemuksiin Lisätietoja TYHE-opinnoista -sivulla

Kuka voi tehdä TYHE-opintoja?

TYHE-opintokokonaisuuteen järjestetään erillinen haku kerran vuodessa keväisin. Tutustu hakuohjeisiin Haku ja valinta TYHE-opintokokonaisuuteen -sivulla