Opetus Turun työtieteiden keskuksessa

Monitieteinen TYHE-opintokokonaisuus - valttikortti työelämään

Koulutamme yliopistossa asiantuntijoita, tutkijoita, tieteentekijöitä ja monialaisia osaajia talouteen, kulttuuriin ja koko yhteiskuntaan. Monitieteinen Työelämän ja henkilöstöasioiden TYHE-opintokokonaisuus antaa hyödyllistä ja monipuolista osaamista sekä työelämävalmiuksia jo perustutkinnon suorittamisvaiheessa työhön, työuraan ja sen kehittämiseen sekä asiantuntijuuden rakentamiseen liittyviin kysymyksiin.

Työelämän muutoksessa niin oman työuran suunnittelu, kehittäminen, oman koulutuspolun pohdinta kuin myös yleisempi työelämän henkilöstöasioiden osaaminen ovat entistä tärkeämpiä välineitä muutoksen hallinnassa. TYHE-opinnot tarjoavat opiskelijalle tietoa ja valmiuksia soveltaa esimerkiksi työlainsäädäntöä, henkilöstöjohtamista ja esimiestaitoja sekä viestintä- ja neuvottelutaitoja. Lisäksi opinnot tarjoavat kykyä tunnistaa tulevaisuuden työelämän haasteita ja trendejä esimerkiksi digitalisaatioon ja asiantuntijatyön muutoksiin liittyen. 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-50 opintopistettä ja se koostuu Turun yliopiston eri tiedekuntien sekä Åbo Akademin tarjoamasta opetuksesta. Työelämäosaamista tarjoavat myös vierailevat asiantuntijaluennoitsijat ja ajankohtaisseminaarit. TYHE-opinnot soveltuvat hyvin minkä tahansa perustutkinnon sivuaineeksi.

Opiskelijahaku on avoinna vuosittain toukokuisin. Lue lisää TYHE - Haku ja valinta -sivulta

Tutustu myös TYHE-esittelyihin sekä TYHE-opinnot suorittaneiden opiskelijoiden kokemuksiin TYHE - Lisätietoja -sivulla