Opetus TCLS:ssa

TYHE-opintokokonaisuus - valttikortti työelämään

Monitieteinen Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus (TYHE) tarjoaa käytännön työelämävalmiuksia ja täydentää omaa perustutkintoa.

Työelämän muutoksessa niin oman työuran suunnittelu, kehittäminen, oman koulutuspolun pohdinta kuin myös yleisempi työelämän henkilöstöasioiden osaaminen ovat entistä tärkeämpiä välineitä muutoksen hallinnassa. Akateemisen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat usein johto- ja asiantuntijatehtäviin, joissa tarvitaan työelämän laaja-alaista hahmottamista, monipuolista osaamista sekä käytäntöjen ymmärtämistä.

Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 – 40 opintopistettä ja se koostuu Turun yliopiston eri tiedekuntien, Turun kauppakorkeakoulun sekä Åbo Akademin tarjoamasta opetuksesta. Työelämäosaamista tarjoavat myös vierailevat asiantuntijaluennoitsijat. TYHE-opinnot soveltuvat hyvin minkä tahansa perustutkinnon sivuaineeksi.

Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuutta on järjestetty Turun yliopistossa vuodesta 2009 ja opintoja koordinoi Turun työtieteiden keskus.​

Opiskelijahaku on avoinna vuosittain toukokuisin.

Keskus järjestää työelämään valmentavia opintojaksoja myös tyhe-opintokokonaisuuden ulkopuolella sekä perustutkinto- että  jatko-opiskelijoille (mm. Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin, 2 op).