Opetus TCLS:ssa

TYHE-opintokokonaisuus - valttikortti työelämään

Monitieteinen TYHE tarjoaa käytännön työelämävalmiuksia ja täydentää monipuolisesti omaa perustutkintoa

Työelämän ja henkilöstöasioiden TYHE-opintokokonaisuus tarjoaa hyödyllistä ja monipuolista osaamista ja työelämävalmiuksia erityisesti asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Työelämän muutoksessa niin oman työuran suunnittelu, kehittäminen, oman koulutuspolun pohdinta kuin myös yleisempi työelämän henkilöstöasioiden osaaminen ovat entistä tärkeämpiä välineitä muutoksen hallinnassa. TYHE-opinnot tarjoavat opiskelijalle tietoa ja valmiuksia soveltaa esimerkiksi työlainsäädäntöä, henkilöstöjohtamista ja esimiestaitoja sekä viestintä- ja neuvottelutaitoja. Lisäksi opinnot tarjoavat kykyä tunnistaa tulevaisuuden työelämän haasteita ja trendejä esimerkiksi digitalisaatioon ja asiantuntijatyön muutoksiin liittyen. 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-40 opintopistettä (syksystä 2022 lukien 25-50 op) ja se koostuu Turun yliopiston eri tiedekuntien sekä Åbo Akademin tarjoamasta opetuksesta. Työelämäosaamista tarjoavat myös vierailevat asiantuntijaluennoitsijat ja seminaarit. TYHE-opinnot soveltuvat hyvin minkä tahansa perustutkinnon sivuaineeksi.

Opiskelijahaku on avoinna vuosittain toukokuisin. Lue lisää TYHE - Haku ja valinta -sivulta

TYHE-opintokokonaisuuden opintoihin voi tutustua TYHE-opinto-oppaassa 2022-2024

Tutustu myös TYHE-esittelyihin sekä TYHE-opinnot suorittaneiden opiskelijoiden kokemuksiin TYHE - Lisätietoja -sivulla