Lisätietoja TYHE-opinnoista

TYHE-opinnot on ensisijassa tarkoitettu Turun yliopiston ja Åbo Akademin perustutkintoaan (kandia tai maisteria) tekeville sivuaineeksi . Vuosittain tähän suosittuun opintokokonaisuuteen hakee yli sata opiskelijaa, joista 80 valitaan suorittamaan opintokokonaisuutta.

Turun työtieteiden keskus TCLS koordinoi ja järjestää TYHE-opintokokonaisuuden (25-50 op) yhdessä Turun yliopiston tiedekuntien ja Åbo Akademin kanssa. Työelämään valmentavaa TYHE-opetusta on järjestetty vuodesta 2009 lähtien. 

Lisätietoja opinnoista

TYHE sivuaineeksi

TYHE-opintokokonaisuus soveltuu hyvin sivuaineopinnoksi täydentämään omaa perustutkintoasi.

Opintokokonaisuuden laajuus on 25-50 op. 

Varmista TYHE:n sivuainekelpoisuus omasta oppiaineestasi.

Opintojen rakenne

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-50 opintopistettä. Opinnot koostuvat Turun yliopiston eri tiedekuntien sekä Åbo Akademin asiantuntijoiden tarjoamasta opetuksesta. 

Opetussuunnitelma 2022-2024

Pakolliset opintojaksot (13 op)

 • Johdanto TYHE-opintoihin
 • Työoikeuden perusasiat
 • Henkilöstöjohtamisen perusteet 
 • Työn ja talouden uudet muodot 
 • Työhyvinvoinnin perusteet tai Työelämän perustietoa

Valinnaiset opintojaksot (12-37 op)

Tarjonnassa eri oppiaineista yli 20 opintojaksoa, teemoina mm. 

 • Työn digitalisaatio
 • Alustatalous
 • Globaalit työt 
 • Työelämän viestintätaidot 
 • Aikuis- ja työelämäkoulutus
 • Yrittäjyysopinnot

Koko opetussuunnitelma kurssikuvauksineen löytyy TYHE-opinto-oppaasta

Opintokokonaisuus kuuluu Turun kauppakorkeakoulun Johtamisen ja organisoinnin oppiaineeseen.

 

Opintojen suorittaminen
Opinnoista ja niiden suorittamisesta pidetään valituille uusille opiskelijoille infoluento Johdanto TYHE-opintoihin -opintojaksolla. Kurssi kuuluu pakollisiin suoritettaviin opintoihin. Tietoa opinnoista, ohjeista ja lomakkeista ylläpidetään myös Moodle-oppimismpäristössä.

Opinto-oikeus on kaksi lukuvuotta. Opinnot on mahdollista suorittaa yhdessäkin lukuvuodessa. Tarvittaessa opintoihin voi hakea lisäaikaa. Oikeus suorittaa opintoja valmistumisen jälkeen tutkinnontäydennysoikeudella myönnetään harkinnanvaraisesti. Lisätietoja tyhe@utu.fi. 

JOO-oikeus/Ristiinopiskelu

Mikäli Åbo Akademin opiskelija tulee valituksi Turun yliopiston järjestämään TYHE-opintokokonaisuuteen, hänen tulee hakea JOO-oikeus. 

Mikäli Turun yliopistolla kirjoilla oleva opiskelija suorittaa Åbo Akademin järjestämän kurssin, hänen tulee hakea opintojaksoa varten myös JOO-oikeus.

Ohjeet ja hakuajat:

 • ÅA > TY ristiinopiskeluun linkistä Turun kauppakorkeakoulun kohdalta
 • TY> ÅA ristiinopiskeluohjeet saat ÅA:n opintotoimistosta.

Ole tarvittaessa yhteydessä tyhe@utu.fi.

FAQ

Miksi valinnaisille kursseille on kiintiöitä?

TYHE-opinnot järjestetään monitieteisesti. Opetuksen järjestävällä tiedekunnalla on vastuu opetuksesta ja samalla oikeus asettaa ryhmäkoolle kiintiö. Usein pieni kiintiö johtuu siitä, että kurssille on ensisijassa mahduttava mukaan ko. aineen pääaineopiskelijat. Myös kurssin suoritustapa, esim. ryhmätyö, voi vaikuttaa kiintiön kokoon.

Miksi kurssien opetusaikatauluja ei päivitetä Moodleen?

TYHE järjestetään monitieteisesti ja opetustarjonta koostuu useamman tiedekunnan kursseista. Tiedekunnilla on eroja opetusaikataulujen julkaisukäytännöissä. Kannattaa tarkistaa kurssisisällöt ja ajat sekä paikat ko. oppiaineen sivuilta.

Voinko sisällyttää kursseja aikaisemmista opinnoistani TYHEen?

Jos olet suorittanut TYHEen kuuluvia kursseja aikaisemmin, ne voidaan sisällyttää opintokokonaisuuteen. Huomaa kuitenkin, että yksittäinen kurssi voidaan sisällyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen. Esimerkiksi Työ- ja organisaatiopsykologian kurssia ei voida lukea sekä psykologian aineopintoihin että TYHE-perusopintokokonaisuuteen.

Olen suorittanut kurssin, joka ei kuulu opintokokonaisuuteen, mutta vastaa sisällöltään TYHE-kurssia. Voinko korvata TYHE-kurssin aikaisemmalla suorituksellani?

Mikäli olet suorittanut sisällöltään vastaavan kurssin muualla, esim. Työ- ja organisaatiopsykologian toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa, korvaavuus/hyväksiluku tulee hakea sen oppiaineen laitokselta, joka opinnot Turun yliopistolla järjestää. Ensi sijassa kannattaa aina ottaa yhteyttä vastuuopettajaan, joka vastaa kurssin sisällöstä. Ilmoita myös opintosihteerille asiasta (tyhe@utu.fi).

En ole ehtinyt suorittaa TYHEä kahdessa vuodessa, voinko saada opintoihini jatkoaikaa?

Opintoihin on mahdollista saada jatkoaikaa. Jatkoaikahakemuksen saat TYHE-Moodlesta.

Valmistun, mutta en ole saanut TYHE-opintoja valmiiksi. Voinko vielä suorittaa opintokokonaisuuden loppuun?

Valmistumisen jälkeen voit ilmoittautua tutkinnon täydentäjäksi ja jatkaa myös TYHE-opintoja. Ohjeet tutkinnon täydentäjäksi ilmoittautumiseen saat Opiskelija- ja hakijapalveluista. Huomaa, että kurssit, jotka aiot sisällyttää TYHEen, on oltava tutkinnosta irrallaan. (Huom! Tutkinnontäydentäjien opinto-oikeus muuttumassa 1.8.2023 alkaen. Lisätietoja tyhe@utu.fi) 

Olen suorittanut tarvittavat TYHE-opinnot, miten saan kokonaisuusmerkinnän?

Kokonaisuusmerkinnän saat lähettämällä tyhe@utu.fi-osoitteeseen sähköpostin, jossa luettelet kurssit, jotka haluat kiinnittää TYHE:een. Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja lähettää Moodlesta löytyvän hakulomakkeen tyhe@utu.fi. Merkintä pyritään antamaan mahdollisimman pian. Kannattaa kuitenkin varautua pieneen viiveeseen.